483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunun Genel Tebliğinde değişiklik

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunun Genel Tebliğinde değişiklik yayınlanmıştır.

Tebliğdeki değişikliğe istinaden “1/10/2018” tarihinden itibaren ödeme kaydedici cihazlardan gerçekleştirilen satışlara ait mali bilgilerin GİB’e elektronik ortamda bildirilmesi zorunluluğu “1/1/2019” tarihine ertelenmiştir.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No:483’ün detaylarına ulaşmak için tıklayınız.         

502 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunun detayına ulaşmak için tıklayınız.     

Detaylar;

483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunun Genel Tebliğinin (489 ve 498 Sıra No.lu Genel Tebliğlerle güncellenen hali); 4 üncü ve 5 maddeleri ile 1/10/2018 tarihinden itibaren ödeme kaydedici cihazlardan gerçekleştirilen satışlara ait mali bilgilerin GİB’e elektronik ortamda bildirilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

 · İşletme hesabı esasındaki önemli sayıdaki mükelleflerimizin (yaklaşık 1 milyon 200 bin mükellef) 1/1/2019 tarihinden itibaren defter kayıtlarını GİB tarafından internet ortamında sunulan Defter Beyan Sisteminde      oluşturacaklarından, Tebliğin mevcut 1/10/2018 tarihi gereğince; bu gruptaki mükelleflerin sadece Ekim, Kasım ve Aralık 2018 aylarında bildirim yapmak zorunda kalacak ve 1/1/2019 tarihinden sonra ise Defter Beyan Sistemi kapsamına dahil olacaklarından dolayı bildirim yükümlülükleri sona ereceğinden,

 · Söz konusu bildirimleri büyük çoğunluğunu mükellef adına yerine getirecek meslek mensuplarının yılsonu iş yüklerinin yoğun olmasından,

 · Bildirimlerin usulü hakkında tüm mükelleflerin bilgilendirilmesi, tanıtımı için ilave süreye ihtiyaç duyulması nedenleri ile  1/10.2018 tarihinden “1/1/2019” tarihine ertelenmiştir     

%d blogcu bunu beğendi: