Logo Tiger HR için yeni sürüm (3.54.0.0)

Logo Tiger HR için yeni sürüm (3.54.0.0)

Logo Tiger HR için geliştirilen 3.54.0.0 sürümü kullanıma sunuldu.

Sürümde Yer Alan Yenilikler
Sıra No
Tanım
Açıklama
1

Çalışan portalında zimmet detaylarının görüntülenebilmesi talebi

Çalışan Portalı>Zimmetler ekranında “Zimmetlerim” ve “Ekibimin Zimmetleri”  alanlarına eklenen “İncele” seçeneği ile zimmet özelliklerinin detaylı görüntülenmesi sağlanmıştır.

2

İzin tipine göre e-posta içerik tanımlama yapılabilmesi talebi

E-Posta İçerik Tanımlama>Onay menüsü altındaki izin ile ilgili e-posta tanımlarına  “İzin Tipi” seçimi eklenmiştir. Bu seçim ile farklı izin tiplerine göre e-posta içeriği üretilmesi sağlanmıştır. Şayet izin tipi seçilmez ise tanımlanan içerik tüm izin tipleri için ortak olacaktır.

3

IKWEB>Ozlük>Evrak>Eğitim Evrakları ekranına özlük içinden evrak eklenebilmesi talebi

IKWEB>Ozlük>Evrak>Eğitim Evrakları ekranına özlük içinden evrak eklenebilmesi sağlanmıştır. 

4

IKWEB>İşe Alım>Aday Veritabanında Arama ekranında aday görüşme durumunun görüntülenmesi talebi

IKWEB>İşe Alım>Aday Veritabanında Arama>Kriterle Arama sahasına “Görüşme Durumu” filtresi eklenmiştir.

5

Çalışan Portalı>Bildirimler listesinden “İzin Talebi” bildirimine tıklandığında ilgili kayıda gitmesi talebi

Çalışan portalında, kişiye gelen bildirimler listesinden ilgili izin talep kaydına gidilerek “Onayla” ve” Reddet” işleminin yapılabilmesi sağlanmıştır.

6

Çalışan portalı ekranındaki yeni eğitim talebi sahasının parametrik olması talebi

Çalışan Portalı>Eğitim menüsünde “Yeni Eğitim Talebi” seçeneğinin parametreye bağlanması sağlanmıştır. IKWEB>Araçlar>Ayarlar>Sistem Ayarları ekranında “Eğitim Talebini B2Ede Göster” seçildiğinde , personel IKB2E>Eğitim menüsü altında “Taleplerim” sekmesinde “Yeni Eğitim Talebi” seçeneğini görüntüleyip yeni talepte bulunabilecektir. “Eğitim Talebini B2E’de Göster” seçili olmadığı durumda ise  “Taleplerim” seçeneği gelmeyecek ve dolayısı ile eğitim talebi kullanılamayacaktır.

7

IKWEB ve B2E ekranlarındaki izinli olanlar listesinde izin isimlerinin görünmesi talebi

IKWEB ve B2E ana sayfasında “İzinli Olanlar” listesinde izin tiplerinin isimlerinin de görünmesi sağlanmıştır.

8

Organizasyon şemasında pozisyona düzenle seçeneği ile girildiğinde onayda bekleyen kayıtlara takılmadan değişikliğe izin verilmesi talebi

Düzenle ile pozisyon içine girildiğinde yapılan değişikliklerin onayda bekleyen kayıtlara takılmaması sağlanmıştır. Değişiklik yapılan personel için ” Bu kişinin onayını bekleyen talepler bulunmaktadır ” uyarısı gelecek ancak işleme devam edilebilecektir. Node taşıma işlemi yapılacak ise personel’in onayda bekleyen işlemleri kontrol edilecek ve bekleyen işlemleri varsa node taşıma yani atama işlemi onaylar tamamlanana kadar yapılamayacaktır.

9

İşe alım portalının aktivasyon linki için “Url” alanı eklenmesi talebi

Araçlar>Sistem Ayarları>Şirket ekranına “IKRecruit Url” alanı eklenerek, yeni üye kaydı oluşturulurken üye’ye otomatik olarak giden aktivasyon mailindeki bağlantının sistem ayarlarındaki bağlantı adresine yönlendirmesi ve buradan giriş yapılması sağlanmıştır. Sistem ayarlarına eklenen “IKRecruit Url” satırı boş ise program eski şekli ile çalışmaya devam edecektir.

10

IKWEB>Araçla>Ayarlar>Mobil Ayarlar ekranına avans ve eğitim için göster/gösterme seçeneğinin eklenmesi talebi

Araçlar>Ayarlar>Mobil Ayarlar ekranına “Avans Sekmesini Göster” ve Eğitim Sekmesini Göster” parametreleri eklenmiştir.

Sürümde Yer Alan İyileştirmeler
Sıra No
Tanım
Açıklama
1

Çalışan Portalı>Kişisel Bilgiler>Ev adresi ekranında “Şehir” ve “İlçe” alanlarında, yazılan harfe göre bilgilerin listelenmesi talebi

Çalışan Portalı>Kişisel Bilgiler>Ev adresi ekranında “Şehir” ve “İlçe” alanlarındaki açılan listede , isimlerin aratılan değere göre gelmesi sağlanmıştır.

2

Çalışan portalında izin kaydı yapılırken BordroPlus’da tanımlanan takvimdeki resmi tatillerin dikkate alınması talebi

Çalışma Takivimi içerisine tanımlanan resmi tatilleri, çalışan portalında izin girişi esnasında hesaplamaya dahil etmemesi sağlanmıştır. 

3

Kullanıcı eşleme işleminde var olan sso kullanıcısı ile eşleme yapıldığında kullanıcıya yeni şifre gitmesinin engellenmesi talebi

IKWEB>Araçlar>Ayarlar ekranında “Kullanıcı Eşlemede Yeni Şifre Oluştur” parametresi işaretli değilken var olan sso kullanıcısına giden e-postada yeni şifre gönderilmemesi sağlanmıştır.

4

İzin tanımına eklenen neden kodlarının çalışan portalında listelenmesi talebi

İzin tanımına eklenen neden kodlarının “Yeni İzin Girişi” ve “Ekip İzin Girişi” ekranına gelmesi sağlanmıştır.

5

Organizasyon modülü “Node Taşı” işleminde özlüğün “çalışan tipi” sahasının değişmemesi talebi

Node taşı işlemi ile başka özlüğün altına taşınan özlüklerde “Çalışan Tipi” sahasının değişmemesi sağlanmıştır.

6

İşe başlayanlar menüsünde pasif özlüklerin listelenmemesi talebi

İşe başlayanlar menüsünde bu ay kısıtı verildiğinde pasif olan özlüklerin gelmemesi sağlanmıştır.

7

Organizasyon şemasının .pdf olarak indirilebilmesi talebi

Organizasyon şeması .pdf olarak indirilirken alınan uyarı engellenmiş ve raporun alınması sağlanmıştır.

%d blogcu bunu beğendi: