LOGOCRM 1.43.00.00 Sürüm Duyurusu

Logo CRM Ürünleri 1.43.00.00 ara sürümü kullanıma sunulmuştur. Bu sürümde yapılan düzeltme ve geliştirmeler aşağıda yer almakta olup sürüm dosyalarına ftp sitemizden erişebilirsiniz.

 
Önemli Duyuru :

– Logo CRM içerisinde, otomatik kampanya uygulama kapalı olduğunda (1), teklife ürün eklendikten sonra, kampanya uygula işlemi çalıştırıldığında, teklife eklenen tüm ürünlerin döviz türlerinin değişmesi hatası bu sürümde giderilmiştir. Ancak, bu işlemin doğru çalışabilmesi için Tiger/Go ürünlerinin de 2.42 ve sonrası sürümlerine yükseltilmiş olması gereklidir.

– Entegrasayon setinde Ürün stok kontrolü (ekle) seçeneği uyarı ver şeklinde ayarlandıysa, teklife çoklu ürün ekleyip, her ürünün giriş/düzeltme penceresi açılacak şekilde çalışılıyorsa, tüm ürünlerin işlemi bittikten sonra, hem yeterli hem yetersiz stokların özet penceresi gelecek şekilde uyarı verilmesi sağlandı.

– 1.40.00.00 Logo CRM ana sürümde, Logo CRM içerisinde kullanılan ExpressApp Framework versiyonu, daha önce kullanılan 15.2.7 sürümünden, 16.2.6 sürümüne yükseltilmiştir. Logo CRM ile birlikte ek yazılım geliştirilen noktalarda, ek yazılımların da uyumluluk bakımından ExpressApp Framework 16.2.6 ile derlenmeleri gereklidir.


alt

1.35.00.00 Ana sürümüne özel uyarı :

– Bu sürümle birlikte Google Drive ve Google Calendar entegrasyonlarının kullanımı hakkında, kurulum dizininin içerisinde, Documents dizininin altında bir doküman paylaşılmıştır. Google OAuth servislerinin belli kısıtlamalarından dolayı, bu entegrasyonları kullanmak için dokümandaki adımların ve ayarların yapılması gerekmektedir.

– Logo CRM içerisindeki tüm araçları, kolay navigasyon amaçlı tek bir ekranda toplayan LogoCRMLauncher.exe uygulamasını kurulum dizini içinde bulabilirsiniz. Designer, Model Editor gibi araçlar yine bulundukları dizinden çalıştırılabilirler. Ancak, Model.xafml dosyalarının değişiklik yapıldığında diğer gerekli klasörlere de otomatik kopyalanmasını istiyorsanız, LogoCRMLauncher.exe kullanmanızı öneririz.

– Kurulumdan sonra otomatik çalışacak, daha sonraki zamanlarda da istediğiniz zaman çalıştırabileceğiniz Konfigürasyon Sihirbazı (LogoCRMConfigWizard.exe) aracını bu sürümde paylaşıyoruz. IIS, SQL Server, uygulama havuzları ve sistem genelini kolayca kontrol edip düzeltmeler yapmanızı sağlayan Konfigürasyon Sihirbazı, Logo CRM’in doğru yapılandırılması ve performans hakkında size detaylı bilgiler sunacak.

– LogoCRMChecker.exe içindeki bazı kontroller, LogoCRMConfigWizard içerisine taşındı.

– LogoCRMChecker.exe içindeki logocrm.net.xml ayarları, ayrı bir uygulama ile (LogoCRMXMLSettings.exe) ulaşılabilir. Bu uygulamaya LogoCRMLauncher.exe içinden de ulaşabilirsiniz.

– Designer, Exchange Rate Service ve diğer bazı uygulamaların ikonları LogoCRMLauncher.exe menüsü ile uyumlu hale getirildi.

– Yine bu sürümde, işlem listelerinden toplu e-mail gönderimi yapabileceğiniz, MailChimp ve SetRow sistemleri ile bir entegrasyon geliştirildi. Gönderim ve üyelik için için www.mailchimp.com ve www.setrow.com sitelerinden bilgi alabilirsiniz. MailChimp ve SetRow ile ilgili dokümanı, kurulum dizininin içerisinde, Documents dizininin altında bulabilirsiniz.

– Bu sürümden itibaren Logo CRM Outlook AddIn için minimum Outlook 2010 sürümü tavsiye edilmektedir. Microsoft’un Office 2007 desteğini bitirmesiyle beraber, güncel uyumluluk açısından minimum Office/Outlook 2010 versiyonu gereklidir.

– Bazı veritabanlarında karşımıza çıkan; bir rapora rapor düzenleyici ile girildiğinde IIS üzerinden hata dönmesi ile ilgili şu işlemin yapılması gerekebilir: Hata X1_ReportDataV2 tablosu içerisinde, ilgili kaydın “Content” alanının boş olması ile ilgilidir. Bu tip kayıtların Content alanına başka bir kayıttan copy-paste yapabilir veya kaydı silip tekrar oluşturabilirsiniz.

– Logocrm Mailchimp Entegrasyon Dökümanı, Google uygulama ayarları ve Logocrm Setrow entegrasyon dökümanları hakkında genel bilgilendirmeyi http://support.logo.com.tr/index.php/tr/crm/logocrm-dokuman-arsivi den takip edebilirsiniz.

– Mailchimp tarafından bilinmeyen e-posta domainleri için Mailchimp web portalı üzerinden Account->Settings->Verified domains menüsü üzerinden e-posta domainlerin doğrulanması gerekmektedir.(Örn: test@logo.com.tr, logo.com.tr domaininin Mailchimp tarafından doğrulanması gerekir.)

1.38.00.00 Ana sürümüne özel uyarı :

– Netsis entegrasyonu aktif olduğunda, Netsis.KUR tablosu içerisindeki ve LogoCRM döviz türleri içerisindeki tüm döviz türlerinin kısa kodları aynı olmalıdır.

– Entegrasyon seti içindeki özel SQL ile fiyat okuma işleminden “0” döndüğünde, teklife eklenen ürünün fiyatının o andaki ayara göre ERP veya CRM’den tekrar okunması için bir seçenek oluşturuldu (READ_PRODUCT_PRICES_FROM_CRMORERP). Bu ayarı Sistem Tercihleri (LogoCRMXMLSettings) aracı ile yapabilirsiniz.

– Tiger/Go entegrasyonu aktifken, teklife ürün ekleme esnasında kampanyanın otomatik uygulanması yerine, bir butona bağlı olması ve kampanya uygula/kaldır aksiyonuna bağlı olması sağlandı. (APPLY_MANUAL_CAMPAIGN). Bu ayar Sistem Tercihleri (LogoCRMXMLSettings) içerisinden yapılmalıdır.

– Sistem Araçları (LogoCRMXMLSettings) içerisine “039.Teklif revize id başlangıç değeri ” seçeneği eklendi. 
Bu seçenek işaretlendiğinde; Teklifteki ilk Revize ID değerinin Rev-000000’dan başlaması sağlanır. Öndeğer olarak kapalıdır ve Rev-000001’den başlar. 
Xml’deki karşılığı: 1

– Teklif ve teklif ürün bölümüne, koşullu fiyat hesaplama yapılabilmesi için koşul kodu ve vade günü alanları eklenmiştir. ÖNEMLİ HATIRLATMA: Bu alanların aktif olabilmesi için entegrasyon setinin bir defa kaydedilmesi ve IIS restart işleminin yapılması gereklidir. Ayrıca, entegrasyon seti tanımında koşullu hesapla seçeneği işaretli olmalıdır. Yeni bir teklif oluşturulduğunda, firmadaki koşul bilgisinin teklife otomatik gelmesi için, firmanın ERP -> CRM senkronizasyonu yapılmalıdır.

1.39.00.00 sürümüne özel uyarı :

– Tiger/Go içinde tanımlanan varyantlı ürünler için, teklif içerisinde varyantlı ürün ekleme özelliği geliştirildi.
1. Teklif ürünü üzerinde tanımlanan ve üye izni içeren rol veya roller var ise, bu rollerin “Varyant kodu”, “Varyant açıklaması” (adı), “Varyant referansı” ve “Varyant mevcut” alanları ile güncellenmesi gereklidir. 
2. Güncel alan eşleşme bilgilerinin kaydedilmesi için Tiger/Go entegrasyon setleri bir defa düzeltme modu ile girerek kaydedilmelidir. 
3. Varyantları olan bir ürünü teklife varyantsız ekleyip sipariş olarak kaydedilmek istendiğinde Tiger/Go içindeki sipariş fişi boş olarak oluşabilir. Bunun doğrulanabilmesi için teklife varyantlı bir ürünün “Varyantlı ürün ekle” butonu ile eklenmesi veya hatanın önlenebilmesi için ürün senkronizasyonu yapıp, Logo CRM içinde ürün kartına “Varyantlı” bilgisinin gelmesi sağlanmalıdır.

– Teklif ürünler penceresindeki fiyat alanlarında gösterilecek kuruş hanesi sayısının Sistem Ayarları (LogoCRMXMLSettings) içinden ayarlanabilmesi sağlandı.

– ERP entegrasyonu aktif olduğunda, alış fiyatlarının “ERP ürün fiyatları” penceresinde görünüp görünmemesini sağlayan XML genel ayarınına ek olarak, kullanıcı bazında da yetkilendirme sağlayacak, kullanıcı bazında “Netsis entegrasyonu aktifken alış fiyatlarını görebilir” ayarı eklendi. Her kullanıcı için bu ayar Tanımlar -> Güvenlik -> Kullanıcı erişim hakları bölümünden yapılabilir.

– Netsis entegrasyonu için Netsis REST V2 desteği eklendi. REST V2 ile çalışabilmek için entegrasyon seti tanımlarından REST Apı versiyonunu seçmek gereklidir.

– Teklifteki ürünlere kampanya uygulandığında, her ürünün içindeki döviz türü zaten seçiliyse, döviz türünün kampanya uygulanmış şeklindeki döviz türüne dönüşmemesi sağlandı. ÖNEMLİ HATIRLATMA: Bu düzeltmenin aktif olabilmesi için ilgili entegrasyon set(ler)inin bir defa düzeltme işlemi ile girilip kaydedilmesi gereklidir.

– Destek kayıtları için, uygulamadı öndeğer destek kaydı rolüne eksik olan e-posta, destek ürünü ve personel rolleri eklendi. ÖNEMLİ HATIRLATMA: Öndeğer destek kaydı rolü haricinde oluşturulan destek kaydı ilişkili rollere bu iş nesneleri eklenmelidir.

– Tarih alanlarında, saat fonksiyonun yanında bulunan “Bugün” butonun sistem saatini çekmesi sağlanmıştır. ÖNEMLİ UYARI !!! 
İlgili kayıt çoğaltıldığında bir önceki çoğaltılan kayıdın tarih/saatine göre dolu gelmektedir. Bu gibi durumlarda sistem saati çekmemektedir. Sistem saatinin çekmesi için bugün butonuna tıklandığında sistem saati çekilmeli ya da saat sadece 00:00 olduğu durumlarda sistem saati çekilmelidir.

1.40.00.00 sürümüne özel uyarı :

– Logo CRM içeirisinde kullanım dışı yapılan bir firmanın, Tiger/Go ile senkronize edildiğinde de kullanım dışı olarak güncellenmesi sağlandı. ÖNEMLİ HATIRLATMA: Bu değişikliğin aktif olabilmesi için mevcut entegrasyon setinin/setlerinin 1 defa kaydedilmesi gereklidir.

1.43.00.00 sürümüne özel uyarı : 

– Teklif ürün ekranına, özel tüketim vergisi alanın eklenmesi ile ilgili;
Tiger/Go ERP’den ÖTV bilgileri ek vergi alanı üzerinden girilmekte. LogoCRM; Tiger/Go ERP’den ÖTV’yi okurken ek vergi tanımında, ek vergi kodu içerisinde ‘ÖTV’ ifadesi geçmesi gerekmektedir.
– Teklif ürün ekranında teklife eklenen ürünlerin, açılacak bir pop-up ekran ile sıra numarasının değiştirilebilmesi için sıra numarası gelmiştir.

– LogoCRMXMLSettings’e “Teklif menüsüne eklenen ürünlerin sepete otomatik eklenmesi” adında yeni bir parametre eklendi. Bu parametrenin açık olduğu durumda, teklif ürün seçme ekranında seçilen her ürünün sepete eklenmesi sağlandı.

– Destek kayıtlarından teklif menüsüne aktarım yapılırken, ürün sıralamasının aynı şekilde aktarılması sağlandı. Destek kaydının ilişkili ürünler liste ekranında satır numarasının gösterilmesi için “No” kolonu eklendi.

– Teklifi sipariş olarak Netsis ERP’ye atarken sipariş numarası Z harfi ile başlamaktadır. Müşteri sipariş numaralarının Z harfi ile başlamasını talep etmediği durumlarda. Sipariş numarası için başka bir harf ile ön atama yapılması sağlandı.

1.43.00.00 sürüm içeriği :                                                                                        alt

 

Kayıt Nr

Tanım ve Açıklama

1

XAFCRM-4340

Bildirimler

Bildirimler menüsü bildirim listview’e, firma kolonu eklenmesi talep edilmekte

Bildirimler liste ekranına firma kolonu eklendi.

2

XAFCRM-4395

Teklifler

Teklifin ilişkili revizesi incelendikten sonra, teklifler menüsü seçilince ‘düzelt’ ikonu kaybolmakta

Teklifin ilişkili revizesi incelendikten sonra teklifler liste ekranında düzelt butonlarının kaybolması hatası giderildi.

3

XAFCRM-4565

Teklifler

Teklif ürün ekranına, özel tüketim vergisi alanın eklenmesi talep edilmekte

Teklif ürün detailview ve teklif ürün alt toplamlara “özel tüketim vergi” alanı eklenmiştir.

4

XAFCRM-4794

 

Teklif ürün ekranındaki ürünlerin, açılacak bir popup dialog ile sıra numarasının değiştirilebilmesi talep ediliyor

Teklif ürün ekranında teklife eklenen ürünlerin, açılacak bir pop-up ekran ile sıra numarasının değiştirilebilmesi sağlandı.

5

XAFCRM-4884

Teklifler

Teklif ürün menüsünde çok kullanıcılı girişlerde, grid ile ürün eklerken fiyat gelmiyor.

Çok kullanıcılı ortamlarda grid üzerinden ürün eklerken fiyatlar gelmeme durumu düzeltildi.

6

XAFCRM-4911

Teklifler

Logo Crm’den teklif satışa çevirildikten sonra Logo Tiger/Go da faturalanan kayıt Logo Crm’den satış iptale çevirilmekte.

Faturalandırılmış bir teklif satış iptal durumuna getirilmek istendiğinde, alınan uyarısından sonra durumunun satış iptal olaması hatası düzetildi.

7

XAFCRM-4923

Teklifler

Teklif oluşturulduktan sonra teklif listview üzerinden, yeni oluşturulan teklif seçilerek, destek kaydı butonu seçilmekte ve yeni kayıt oluşturuluyor. Oluşturulan destek kaydının teklif ile ilişkilenmesi talep edilmekte.

Tekliften destek kaydına aktarım yapıldığında, oluşan destek kaydının ilişkili kayıtlarına ilgili teklifin bağlanması sağlandı.

8

XAFCRM-4965

Teklifler

Teklif görüntüleme modu, açıldığında kısayol tuşları ile ürün satırı eklenmemeli

Teklif görüntüleme modunda iken kısayol tuşları ile ürün eklenememesi sağlandı. Teklif onay bekliyor ya da satış durumunda olan teklifler için de kısa yol tuşları ile ürün eklenebilmesi engellendi.

9

XAFCRM-4995

 

Teklife ürün eklerken seçim kutucukları işaretlendiğinde, ürünlerin sepete otomatik eklenmesi isteniyor

LogoCRMXMLSettings’e “Teklife eklenen ürünlerin sepete otomatik eklenmesi” adında yeni bir parametre eklendi. Bu parametrenin açık olduğu durumda, teklif ürün seçme ekranında seçilen her ürünün sepete eklenmesi sağlandı.

10

XAFCRM-5058

Teklifler

Teklif ürün menüsünde, ürünü ekle (sepete ekle) ile ürün seçim yapıldığında, IIS/uygulama hatası alınmakta

Teklif ürünlerini sepete ekledikten sonra yapılan düzeltme işleminde alınan IIS/Uygulama hatası giderildi.

11

XAFCRM-5075

 

Destek kayıtlarından teklif menüsüne aktarım yapılırken, ürün sıralamasının aynı şekilde aktarılması talep edilmekte

Destek kayıtlarından teklif menüsüne aktarım yapılırken, ürün sıralamasının aynı şekilde aktarılması sağlandı. Destek kaydının ilişkili ürünler liste ekranında satır numarasının gösterilmesi için “No” kolonu eklendi.

12

XAFCRM-5130

Teklifler

Logo Crm’den Logo Netsis’e sipariş numarasına ön değer atama talep edilmekte

Sipariş numarası için başka bir harf ile ön atama yapılması sağlandı.

13

XAFCRM-5181

 

Logo Crm alan arama işleminde, akıllı arama opsiyonunun getirilmesi talep edilmekte

Firma ve ürün menülerinde, ürün veya firma açıklamaları için akıllı arama özelliği sağlandı

14

XAFCRM-5314

ERP Entegrasyonu

Logo Netsis / Logo Crm entegrasyon seti tanımı yapılırken ” işletme kodu : 1 şube kodu : 0 şube bulunamadı ! | NetOpenX50.kernel” hata kodu 401 uyarısı alınmakta

Logo Netsis / Logo Crm entegrasyon seti tanımı yapılırken ” işletme kodu : 1 şube kodu : 0 şube bulunamadı ! | NetOpenX50.kernel” hatası giderildi.

 

15

XAFCRM-5404

 

Alan kopyalama, tekliften destek kaydına ve destek kaydından, teklif ‘Po_Address’ tipinde alanlar aktarılamıyor

Destek kaydından teklife, tekliften destek kaydına “PO_Address” türündeki alanların kopyalanabilmesi sağlandı.

16

XAFCRM-5420

 

IP santral entegrasyonunda, telefon numarası eşleşmesinin 10 haneli numaraya göre yapılması talep edilmekte

IP santral entegrasyonunda, telefon numarası eşleşmesinin 10 haneli numaraya göre yapılması sağlandı. Bu geliştirme ile 0532XXXXXXX veya 532XXXXXXX şeklinde yazıldığında da eşleme yapılabiliyor.

17

XAFCRM-5422

 

Hizmet kartı CRM’den –>ERP’ye yönünde güncellenmek istendiğinde “Cannot insert duplicate key value” hatası alınıyor.

Hizmet kartı güncellenirken alınan “Cannot insert duplicate key” hatası giderildi.

18

XAFCRM-5452

 

Standart iş nesneleri dışında, iş nesnesi ile yapılan dashboard’larda admin kullanıcın login sorunu yaşanmakta

Standart iş nesneleri dışında, iş nesnesi ile yapılan dashboard’larda admin kullanıcı login olamıyordu. Hata düzeltildi.

 

%d blogcu bunu beğendi: