e-Fatura uygulaması Hakkında..

e-faturaakısşeması

E-FATURA NEDİR?

Önceden tanımlanmış kullanıcıların UBL-TR standardında ve elektronik belge olarak düzenledikleri faturaları, belirlenen veri aktarım protokolü aracılığı ile gönderen taraftan alıcı tarafa iletimini sağlayan mesajlaşma alt yapısıdır.
– e-Fatura düzenleyebilmek, gönderebilmek ve alabilmek için öncelikle www.efatura.gov.tr adresinde bir Kullanıcı Hesabı oluşturulması gerekmektedir.
– e-Fatura düzenlemek/almak isteyen mükelleflerin karşılıklı olarak sistemde tanımlı olmaları gerekmektedir.
– e-Fatura uygulamasından yararlanan mükellefler arasında elektronik fatura düzenlenmesi zorunludur.
– Aynı mal/hizmet satışı işleminde kağıt faturanın ve e-Faturanın bir arada düzenlenmesi mümkün değildir.
– e-Fatura, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir

KİMLER E-FATURA KULLANABİLİR?

– 421 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği kapsamında e-Fatura kullanımına mecbur mükellef listesinde yer alan,
– Ekosistemindeki diğer işletmelerle elektronik veri alışverişine ihtiyaç duyan, 
– Kağıt fatura kullanımıyla oluşan operasyonel maliyetlerden tasarruf etmek isteyen herkes-

E-FATURA UYGULAMASI MUHAFAZA VE İBRAZ YÜKÜMLÜLÜĞÜ

– Mührün doğruluk ve geçerlilik kontrolünün ancak elektronik ortamda yapılabilmesi nedeniyle e-Faturanın kağıda basılarak saklanması söz konusu değildir.
– Mükellefler, düzenledikleri ve aldıkları e-Faturaları, üzerindeki mali mühürü de içerecek şekilde kanuni süreler dahilinde muhafaza etmek ve gerektiğinde ibraz etmek zorundadırlar.
– Mükelleflere ait elektronik faturaların yine mükelleflere ait bilgi işlem sistemlerinde saklanması esas olup, GİB’den izin alınmış olan hizmet sağlayıcılarından saklama hizmeti alınmasına izin verilmiştir. Yani üçüncü kişiler nezdinde de elektronik saklama yapılabilecektir.

Logo Yazılım e-Fatura uygulaması hakkında daha detaylı bilgi almak için 
%d blogcu bunu beğendi: