BordroPlus 4.52.00.00 Sürüm Duyurusu

 

Bordro Plus için 4.52.00.00 sürümü kullanıma sunulmuştur. Bu sürümde yapılan düzeltme ve geliştirmeler aşağıda yer almakta olup sürüm dosyalarına ftp sitemizden  erişebilirsiniz. Sürümü kullanıma almadan önce verilerin yedeğinin alınmasını ve müşterileriniz için önemli olduğunu düşündüğünüz işlemleri geçiş öncesinde test etmenizi tavsiye ederiz.

 Uyarılar:
 Ürünlerimizde Microsoft .Net Framework 4.0 özellikleri kullanılmaya başlandığından hem sunucularda hem de istemci terminallerde Microsoft .Net Framework 4.0 kurulmuş olmalıdır. Eğer sunucu veya istemci bilgisayarlarda Microsoft .Net Framework 4.0 kurulu değilse programı yükleme ve programa giriş sırasında uyarı alınacaktır.

4.52.00.00 Sürüm Maddeleri;

alt

 Kayıt NrÜrünTanım ve Açıklama
1WINHR-16853BordroPlusSicil Yönetimi
alt alt İşe Giriş Bildirgeleri – *
İşe Giriş/İşten Çıkış Bildirgeleri Ve Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Sgk Sayfasına Gönderiminde Onay Ekranına Kadar Otomatik Gelmeli.
İşe Giriş/İşten Çıkış Bildirgeleri Ve Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin sgk sayfasına gönderiminde default web browserından bağımsız olarak internet explorer üzerinden onay ekranına ekranına otomatik olarak gelmesi sağlanmıştır. Onay ekranında logodan aktar işlemi ile bilgiler yüklenmektedir.
2WINHR-15809BordroPlusBordro
alt alt Kayıtlar – Puantaj Kartları
5746 Sayılı Kanun Kapsamında Ar-Ge Hesaplamalarında SGK ve Gelir Vergisi Ar-Ge Gün Bilgisi Ayrı Tanımlanabilmelidir.
Puantaj Kartı Sicil Bilgileri sekmesine “Ar-Ge SGK Gün Sayısı” alanı eklenerek “Ar-Ge Yasasına Göre Karşılanacak SGK Teşvik Tutarı” değerinin bu alan üzerinden hesaplanması sağlandı.
3WINHR-16468BordroPlusBordro
alt alt Sosyal Sigorta Bildirgeleri – Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Kapsamında Aylık Prim Hizmet Belgesi İle Oluşturulan Excel Dosyasında İstirahat Sürelerinde Çalışmamıştır Kolonu Dolu Olarak Gelmelidir.
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi kapsamında Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile oluşturulan Excel dosyasında ki “İstirahat Sürelerinde Çalışmamıştır” kolonuna, puantaj kartındaki seçime bağlı olarak 2 veya 0 değerlerinin gelmesi sağlandı.
4WINHR-16608BordroPlusBordro
alt alt Kayıtlar – Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım Kayıtları
AvivaSa Otomatik Katılım Entegrasyonu Kapsamında Katılımcı Bilgileri Ekranına ve Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım Kayıtları Ekranına Güncelleme Tarihi Alanı Eklenmelidir.
AvivaSa Otomatik Katılım Entegrasyonu Kapsamında Sorgulama Dosyası Katılımcı Bilgileri ve Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım Kayıtları ekranına Güncelleme Tarihi alanı eklendi.
5WINHR-16622BordroPlusBordro
alt alt Kayıtlar – Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım Kayıtları
Avivasa Otomatik Katılım Entegrasyonu Kapsamında Entegrasyon Servisinden Dönen Sorgulama Yanıt Dosyası Üzerinden Katılımcı Bilgileri Güncellenebilmeli.
AvivaSa Otomatik Katılım entegrasyonu kapsamında logobes uygulaması içerisinden açılan sorgulama dosyasına ait Katılımcı Bilgileri ekranı üzerinden, Yanıt Sözleşme Durumu “Cayma” olan personellerin seçilip Güncelle butonu ile Bordro Plus’ta yer alan “Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım Kayıtları” ekranındaki statülerinin güncellenmesi sağlandı.
6WINHR-16845BordroPlusBorç / Avans Yönetimi
alt alt Tanımlar – Borç Tanımları
BordroPlus İlk Kurulduğunda Ödeme Üst Sınırı Tanımlanmış 4 Öndeğer İcra Borç Tanımı Otomatik Olarak Eklenmeli.
BordroPlusSys-Çalışma Alanı üzerinde sağ tuş “Varsayılan İcra Borç Tanımlarını Ekle” seçeneği öndeğer icra borç tanımlarının eklenmesi sağlandı .
7WINHR-16827BordroPlusBorç / Avans Yönetimi
alt alt Kayıtlar – Borç Kayıtları
İcra Borç Kayıtlarına İcra Dosya Numarası Alanı Eklenmelidir.
İcra türünde girilen Borç Kayıtları ekranına “İcra Dosya Numarası” alanı eklenmiştir.
8WINHR-16879BordroPlusİzin Yönetimi
alt alt İşlemler – İzin Devri Hesaplama
Puantaja Aktarılmayan Ücretsiz İzinler İzin Devri İşlemi Çalıştırıldığında İzin Hakediş Tarihini Güncellemelidir.
Puantajlara aktarılmamış ücretsiz izinlerin izin devir işlemi ile Sicil Kartı / İzin Bilgileri ekranında ki İzin Hakediş Tarihini güncellenmesi sağlandı.
9WINHR-16390BordroPlusAyarlar
alt alt Tip Tanımları – SGK Eksik Çalışma Nedenleri
Sgk Eksik Çalışma Nedenleri Güncellenmelidir.
Ayarlar/Tip Tanımları/SGK Eksik Çalışma Nedenleri listesi güncellendi. Not: Güncel nedenlerin listelenebilmesi için BordroPlusMnt üzerinden veri güncelleme işlemi yapılmalıdır.
10WINHR-16666BordroPlusAyarlar
alt alt Genel Tanımlar – Masraf Merkezi Tanımları
Bordro Programındaki Masraf Merkezi Ve Proje Kart Kodlarının Karakter Sayısı 100 Olacak Şekilde Artırılmalı
Masraf Merkezi ve Proje kodlarının karakter sayısı 100 haneye artırıldı.
11WINHR-16361BordroPlusAyarlar
alt alt Parametreler – Çalışma Parametreleri
Mesai Çalışma Parametrelerinde Takvim Günü Tipi Program Kurulduğunda Öndeğer Olarak Tanımlı Gelmelidir.
Yeni çalışma alanı tanımlandığında Normal ,Hafta Tatili ve Resmi Tatil çalışma parametrelerinde Takvim Günü Tipi seçeneğinin öndeğer tanımlı gelmesi sağlandı.
12WINHR-16560BordroPlusIKSYS
alt alt Dosya – Kurumlar
Sys İşyeri Tanımı Diğer Sekmesinde Bulunan SGK Sistem Şifresi Şifreli Olarak Görüntülenmelidir.
Sys işyeri tanımının diğer tabında bulunan SGK Sistem Şifresi alanının şifreli olarak görüntülenmesi sağlandı.
13WINHR-16910BordroPlusSicil Yönetimi
alt alt İşten Çıkış Bildirgeleri – *
SGK İşten Ayrılış Bildirgesinde Eksik Gün Bilgisi Hatalı Listeleniyor.
SGK İşten Ayrılış Bildirgesi’nde eksik gün bilgisi hatalı listeleniyordu, düzeltildi.
14WINHR-16504BordroPlusBordro
alt alt Kayıtlar – Puantaj Kartları
Aynı Ay İçerisinde Personele Birden Fazla Şahıs Sigortası Verildiğinde Sgk Prim İstisnası Hatalı Hesaplanıyor.
Aynı ay içerisinde personele birden fazla şahıs sigortası verildiğinde “SGK Prim İstisnası” hatalı hesaplanıyordu, düzeltildi.
15WINHR-16788BordroPlusBordro
alt alt İşlemler – Toplu Sözleşme Farkları Hesaplama
Puantaj Öndeğerinde Tutar Olarak Tanımlanmış Ek Ödemeler İçin Toplu Sözleşme Farklı Hesaplatılamıyor.
Puantaj öndeğerinde tutar olarak tanımlanmış ek ödemeler için toplu sözleşme farkı hesaplama işleminde farklı puantaj öndeğeri kullanıldığında fark tutarı hesaplanamıyordu, toplu sözleşme farkları hesaplama filtrelerinde “Eski Puantajlarda Tutar Sıfır İse: Fark Hesaplanacak” seçimine bağlı olarak hesaplama yapılması sağlandı.
16WINHR-15923BordroPlusBordro
alt alt Raporlar – Puantör Değerleri Raporu
Puantör Değerleri Raporu Yıl Filtresini Dikkate Almadan Listeleme Yapıyor.
Puantör değerleri raporu yıl filtresini dikkate almadan listeleme yapıyordu, düzeltildi.
17WINHR-15282BordroPlusBordro
alt alt Sosyal Sigorta Bildirgeleri – Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
SGK İşten Çıkış Nedeni ve SGK Eksik Çalışma Nedeni Kontrolü İlgili Raporlarda Güncellenmeli
Puantajlarda SGK İşten Çıkış Nedeni ve SGK Eksik Çalışma Nedeni 0-22 numaralı nedenler dışında bir neden seçilip Aylık Prim ve Hizmet Belgesi excel ya da xml olarak alındığında hata alınıyordu, düzeltildi.
18WINHR-16411BordroPlusBordro
alt alt Sosyal Sigorta Bildirgeleri – Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi E-Bildirge Filtresi Hayır Olarak Alındığında Fiili Hizmet Kapsamında Çalışılmayan Günler Ayrı Listelenmiyor.
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi E-Bildirge filtresi “Hayır” olarak alındığında Fiili Hizmet kapsamında çalışılmayan günler ayrı listelenmiyordu, ayrı olarak listelenmesi sağlandı.
19WINHR-16993BordroPlusBordro
alt alt Sosyal Sigorta Bildirgeleri – Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
Sicil İşe Giriş İşleminde İndirim Kanunu Seçildiğinde Aylık Prim Ve Hizmet Belgesine İşe Giriş Tarihi Gelmiyor.
Sicil işe giriş işleminde indirim kanunu seçildiğinde Aylık Prim Ve Hizmet Belgesine işe giriş tarihi gelmiyordu, düzeltildi.
20WINHR-17028BordroPlusBordro
alt alt Sosyal Sigorta Bildirgeleri – Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
Fiili Hizmet Kapsamında Çalışan Personeller İçin Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Excel ya da XML Olarak Alındığında Fiili Hizmet Kapsamı Dışında Çalışılan Günler İçin Sgk Tavan Matrahı Kontrolü Yapılmıyor.
Fiili hizmet kapsamında çalışan personeller için Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Excel ya da XML olarak alındığında fiili hizmet kapsamı dışında çalışılan günler için Sgk tavan matrahı kontrolü yapılmıyordu, düzeltildi.
%d blogcu bunu beğendi: