BordroPlus 4.53.01.01/4.53.01.02/4.53.01.03 Ara Sürüm Duyurusu

BordroPlus 4.53.01.01/4.53.01.02/4.53.01.03 Ara Sürüm Duyurusu

4.53.01.01 Sürüm Maddeleri;

 Kayıt NrÜrünTanım ve Açıklama
1WINHR-16372BordroPlusBordro
alt alt Kayıtlar – Puantaj Kartları
Asgari Ücret Alan Personellerin Vergi Dilimi Değişikliğinde Net Ücretinin Azalmaması İçin (İlave Asgari Geçim indirimi Uygulaması) Puantaj Öndeğeri Kullanmadan Program Tarafında Otomatik Olarak Hesaplama Yapılması Sağlanmalı.
Asgari ücret alan personellerin vergi dilimi değişikliğinde net ücretinin azalmaması için ilave asgari geçim indirimi uygulamasının otomatik hesaplanması sağlandı. Bu kapsamda Araçlar/Parametreler/Kanun Parametreleri – Diğer tabına “İlave Agi Başlangıç Yıl/Ay” alanları eklenerek ; BordoPlusMnt üzerinden çalışama alanı bazında yapılacak güncelleme ile İlave Agi Başlangıç Yıl bilgisinin 2018, Ay bilgisinin ise 9 olarak gelmesi sağlandı.
2WINHR-17422BordroPlusBordro
alt alt Kayıtlar – Puantaj Kartları
Ar-ge Kasamında Çalışan Net Ücret Alan ve Önceki Aylardan Kullanılan Sgk Matrahı Olan Personellere Ait Puantajlarda Ar-ge Kapsamında Eksik Çalışma Var ise Net İstihkak Hatalı Hesaplanıyor.
Ar-ge kasamında çalışan net ücret alan ve önceki aylardan kullanılan Sgk matrahı olan personellere ait puantajlarda Ar-ge kapsamında eksik çalışma var ise net istihkak hatalı hesaplanıyordu, düzeltildi.
4.53.01.00 Sürüm Maddeleri;
 Kayıt NrÜrünTanım ve Açıklama
1WINHR-17559BordroPlusBordro
alt alt Kayıtlar – Puantaj Kartları
Net Ücret Alan Personellerde Gelir Vergisi Diliminin Değiştiği Ayda Agi Tutarı Yanlış Hesaplanıyor
Asgari ücret üzerinde net ücreti olan personellerde Gelir Vergisi dilimi değiştiğinde AGİ tutarı hatalı hesaplanıyordu, düzeltildi.
2WINHR-17558BordroPlusBordro
alt alt Kayıtlar – Puantaj Kartları
Net Ücret Alan Personele Ek Kesinti Verildiğinde Agi Yanlış Hesaplanıyor.
Net Ücret alan personele ek kesinti yapıldığında AGİ tutarı hatalı hesaplanıyordu, düzeltildi.
3WINHR-17578BordroPlusBordro
alt alt Kayıtlar – Puantaj Kartları
Gelir Vergisi Dilim Değişikliği Olan Ayda Brüt Ücret Alan Personeller İçin İlave Asgari Geçim İndirimi Tutarı Yanlış Hesaplanıyor.
Gelir Vergisi dilim değişikliği olan ayda brüt asgari ücret alan personeller için İlave Asgari Geçim İndirimi tutarı hatalı hesaplanıyordu, düzeltildi.
4.53.01.03 Sürüm Maddeleri;
 Kayıt NrÜrünTanım ve Açıklama
1WINHR-17654BordroPlusBordro
alt alt Sosyal Sigorta Bildirgeleri – Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Ekrana Alındığında Ar-geli Personeller 5510 Sayılı Kanundan Yararlanmasına Rağmen Ar-ge Kapsamında Dışında Çalışılan Günler Kanun Numarası 0000 Tabi Değil Sayfasında Listeleniyor.

Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ekrana alındığında Ar-geli personeller 5510 sayılı kanundan yararlanmasına rağmen Ar-ge kapsamında dışında çalışılan günler Kanun Numarası 0000 Tabi Değil sayfasında listeleniyordu, düzeltildi.

Not:Bu düzeltme kapsamında Ar-ge kapsamı dışında çalışılan günler için Sicil Kartı/Bordro Bilgileri tabında ki “İstihdam Yasası” alanı kontrol edilmekte olup istihdam yasasının % 5 seçilmemesi durumunda Ar-ge kapsamı dışındaki günler 0000 Tabi Değil olarak listelenecektir.

2WINHR-17322BordroPlusBordro
alt alt Sosyal Sigorta Bildirgeleri – Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
Sicil Kartında İndirim Kanunu Olarak 8.Sıradaki İndirim Kanunu Seçilmiş Olan Sicillerin Puantajında Eksik Gün Nedeni Girilmiş İse Siciller Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinde 2 Satır Olarak Listeleniyor.
Sicil kartında indirim kanunu olarak 8. sıradaki indirim kanunu seçilmiş olan sicillerin puantajında eksik gün nedeni girilmiş ise siciller Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinde 2 satır olarak listeleniyordu, düzeltildi.
%d blogcu bunu beğendi: