Kadın ve genç çalıştıranlar İşverenlere süper teşvikler

Kadın_Logo

SGK üzerinden işçi çalıştıranlara hâlen 10’dan fazla teşvik uygulanmaktadır. 

Bu teşvik ve desteklerle istihdamın artırılarak işsizliğin azaltılması, mesleği olmayan işsizlerin meslek sahibi yapılması, iş gücünün verimliliğinin artırılması, stratejik sektörlerin desteklenmesi, işverenleri ve üretimi desteklemek amacıyla uygulanmaktadır.

Bu teşviklerden özellikle ilk defa çalışmaya başlayacak tecrübesiz gençlerin ve  kadınların istihdamını artırmak için  uygulamaya konan teşvikler her yönden çok cazip bulunmaktadır.

Desteğin süresi ve miktarı

31.12.2020 yılına kadar işsiz olan kişileri istihdam eden özel sektör işverenlerin prime esas kazanç üst sınırına kadarki sosyal güvenlik primi işveren payları 416,05 ila 3.120,37 TL  İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.

Faydalanmak için gereken şartlar

Genel olarak bu teşvikten faydalanmak için;

Kişinin son 6 aydır işsiz olması

Kişinin istihdam edildiği tarihten önceki son 6 ayın ortalama sigortalı çalışan sayısına ilave olarak istihdam edilmesi ve

 Özel sektör işvereni olması

Gerekmektedir. Kamu kesimi ve emekli işçiler bu teşvikten faydalanamaz. Belirtilen şartları haiz olanlardan;

18 yaş ve üzeri kadınları istihdam eden işverenlere 24 ila 54 ay,

18-29 yaş arası erkekleri istihdam eden işverenleri istihdam eden işverenlere 12 ila 54 ay,

29 yaş ve üzeri erkekleri istihdam eden işverenlere 6 ila 30 ay,

Çalışmakta iken; 01.03.2011 tarihten sonra mesleki yeterlik belgesi alanlar, mesleki ve teknik eğitimi tamamlayanlar veya iş gücü yetiştirme kurslarını bitirenleri istihdam eden işverenlere 12 ay,

Süreyle bu teşviklerden faydalabilirler. Diğer yandan  İŞKUR’a kayıtlı olmayı teşvik etmek amacıyla kişinin İŞKUR’a kayıtlı olması durumunda destek süresine 6 ay eklenmektedir.
Teşvik için gereken diğer bir şart ise işverenlerce aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içerisinde SGK’ya verilmesi ve primlerin yasal süresi içerisinde ödenmesi gerekmektedir.
Kaçak sigortalı çalıştıranlar ve sahte sigortalı çalıştıranlar hem teşvikten menedilmekte hem de cezalandırılmaktadır.

%d blogcu bunu beğendi: