E-Çözümler Hakkında Merak Edilenler?

E-Çözümler Hakkında Merak Edilenler!

e-çözümler hakkında aklınızda birçok soru mu var? Nelere dikkat edeceğini ve nasıl geçiş yapacağınızı bilmiyor musunuz? İşte e-çözümler ile ilgili merak sıkça sorulan sorular ve cevapları.

 • e-Arşiv Fatura sürecini dikkat edilmesi gereken kritik hususlar açısından kısaca özetler misiniz?

Cevap: e-Arşiv Fatura, e-Fatura uygulamasına kayıtlı olmayan vergi mükelleflerine ve nihai tüketicilere elektronik ortamda düzenlenen fatura türüdür. e-Arşiv Fatura uygulaması kapsamında oluşturulan faturaların müşterilerinin talebi doğrultusunda elektronik ortamda veya kâğıt ortamında iletilmesi zorunludur.  e-Arşiv Fatura raporlarının günlük dönemler halinde ve en geç izleyen günün sonuna kadar e-Arşiv Fatura uygulaması üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığı’na gönderilmesi gerekmektedir. 

e-Arşiv Fatura uygulamasına geçmek için ilk önce e-Fatura uygulamasına geçilmesi zorunludur.

 • e-Fatura uygulamasına geçmeden sadece e-Arşiv Fatura mükellefi olabiliyor muyuz? • e-Faturaya geçmeden sadece e-Arşiv Fatura’ya geçebilir miyiz?

Cevap: e-Arşiv Fatura uygulamasına geçilebilmesi için öncelikle e-Fatura uygulamasına dahil olunması gerekmektedir.

 • e-Fatura’larda 01.01.2020 itibariyle yer alacak karekod nedir? Nasıl uygulanacaktır?

Cevap: Yeni tebliğe istinaden e-Arşiv Fatura görsellerinde barkod veya karekod bulunması zorunlu olacaktır. Karekod veya barkodun hangi bilgileri içermesi gerektiğiyle ilgili de GİB tarafından teknik detaylar henüz paylaşılmadı. Detaylar belirlendikten sonra teknik çalışmalarımızı başlatacağız.

• Perakende müşterileri, 500 TL altında muhtelif müşteri olarak, e-arşiv fatura düzenlediklerinde, hard copy (kağıt çıktı) verme zorunluluğu var mı?

Cevap: e-Arşiv Fatura uygulaması kapsamında oluşturulan faturaların müşterilerinin talebi doğrultusunda elektronik ortamda veya kâğıt ortamında iletilmesi zorunludur.

 • 5.000 TL üzeri e-Arşiv portal üzerinden gönderdiğimizde, 5.000 TL altını normal kağıt fatura uygulamaya devam edebilir miyiz?

Cevap: e-Arşiv Fatura kullanıcısı olmayanlar; alıcı vergi mükellefi ise 5.000 TL üzeri, alıcı nihai tüketici ise 30.000 TL üzeri satışlarda GİB’in sağlayacağı bir uygulama ile mali mühre ya da e-imzaya ihtiyaç duymadan sadece bu satışları için e-Arşiv Fatura düzenlemesi gerekmektedir.

Her iki taraf e-Fatura uygulamasına dahil ise, fatura tutarı 30.000 TL veya 5.000 TL olsa dahi e-fatura düzenlemeye devam edecek. Burada bir değişiklik bulunmuyor.

Bu zorunluluklar dışındaki faturalarınızı kâğıt olarak düzenleyebiliriz.

 • e-Arşiv Fatura’ya geçtikten sonra kağıt fatura kullanamıyoruz, doğru mudur?

Cevap: Faturanın alıcısı e-Fatura uygulamasına dahil ise e-fatura, diğer durumlarda e-arşiv fatura düzenlenmesi gerekmektedir.

 • e-Arşiv Faturalarda zaman damgası kullanma zorunluluğu kalkmadı mı?

Cevap: e-Arşiv faturalarında zorunluluk bulunmuyor. Sadece e-Arşiv Fatura raporları zaman damgalı olarak imzalanıyor.

 • e-Arşiv Faturaların en geç düzenlendiği günü takip eden ertesi gün GİB’e yüklenmesi zorunluluğu; “Cumartesi” düzenlenen faturalar ertesi gün Pazar günü (tatil günü) yüklenmek zorunda mı ?

Cevap: VUK 18‘de belirtilen açıklamalara istinaden pazar günü (tatil günü) gönderim zorunlu değildir. Tatili takip eden ilk iş günü raporların yüklenmesi zorunludur.

 • GİB portal üzerinden e-Arşiv Fatura düzenleme zorunluluğu ile ilgili olarak e-Fatura mükelleflerine nasıl bir fatura düzenlenecek?

Cevap: Her iki taraf e-Fatura uygulamasına dahil ise fatura tutarına bakılmaksızın e-Fatura düzenlenmeye devam edecektir. Burada bir değişiklik bulunmamaktadır.

 • e-Arşiv Fatura, e-Fatura mükellefine kesilebilir ise o zaman e-Fatura mükellefleri bu faturaları e-Fatura gelen kutusu gibi görebilir mi?

Cevap: e-Arşiv Fatura, e-Fatura uygulamasına kayıtlı olmayan vergi mükelleflerine ve nihai tüketicilere de elektronik ortamda düzenlenen fatura türüdür. İki tarafın da e-Fatura mükellefi olduğu durumlarda yalnızca e-Fatura kesilebilmektedir.

 • 500 TL altındaki muhtelif müşterilere kesilecek faturalar perakende için mi?

Cevap: e-Arşiv Fatura uygulamasına kayıtlı bulunan ve 483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin 6 ncı maddesinin 1 numaralı fıkrasında belirtilen şartları sağlayarak ÖKC  kullanımından muafiyeti bulunan mükellefler tarafından, vergi dahil toplam satış tutarı 500 TL’ye kadar (2020 ve izleyen yıllar için bu tutar yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacaktır) olan perakende mal ve hizmet satışlarına ait düzenlenen e-Arşiv faturalarının, “müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, vergi dairesi ve hesap numarası” bilgileri yerine, müşterinin adı bölümünde “NİHAİ TÜKETİCİ” açıklamasına yer verilerek düzenlenmesi halinde, düzenlenen bu belge perakende satış fişi veya ödeme kaydedici cihaz fişi olarak kabul edilecektir.

 • Herhangi bir vergi mükellefi olan bir firma 5.000 TL üzeri bir alış faturasını matbu kağıt fatura olarak gelir ve sistemine işlerse (vergi mükellefine 5.000 TL e-Arşiv Fatura zorunluluğu bulunmasından dolayı) ceza ile karşılaşır mı? • Toplamda 30.000 TL üzeri faturayı tedarikçi bize kağıt fatura olarak düzenlerse ve biz kayda alırsak bu durumdaki yükümlülüğümüz ne olur?

Cevap: Aynı günde aynı kişilere düzenlenen faturalar topluca birlikte değerlendirilecek olup, faturaların vergi dahil tutar toplamının belirtilen tutarı aşması halinde, söz konusu faturaların e-Arşiv Fatura olarak düzenlenmesi ve alınması zorunluluğu bulunmaktadır.

e-Arşiv Fatura yerine matbu (kağıt) fatura olarak düzenlenmesi veya alınması halinde, faturayı düzenleyen ile nihai tüketici dışındaki vergi mükellefiyeti bulunan alıcı hakkında düzenlenen veya alınan her bir kağıt fatura için ayrı ayrı olmak üzere Kanunun 353 üncü maddesinde öngörülen cezai hüküm uygulanır.

 • e-Arşiv Fatura düzenledik ve iptal ettik. e-Arşiv faturasının işleyip işlemediğini nasıl kontrol edebiliriz?

Cevap: Böyle bir durumda müşterinin e-Arşiv Fatura’sını işleme durumu kontrol edilememekte olup ancak mutabakat üzerinden ilerlendiği durumlarda bu kontrol gerçekleştirilebilir.

• İnternet üzerinden kendi web sayfasıyla veya n11.com dan mal satışı yapan mükellefler eArşiv Fatura uygulamasına geçmeli mi?

Cevap: 1- İnternet üzerinden kendi web sayfasıyla satış yapanlar; örneğin Nike, Migros gibi kendi web sayfalarından sadece kendi ürünlerinin satışını yapan mükellefler ile ilgili tebliğde zorunluluk kapsamı bulunmaktadır.

Cevap: 2- n11.com, sahibinden.com vb. pazar yerlerinden satış yapan mükellefler e-Arşiv Fatura uygulaması zorunluluk kapsamında bulunmamakta olup n11, sahibinden.com gibi pazar yeri siteleri zorunluluk kapsamında tutulmuştur.

 • 2018 yılı 5M TL satışı olmayan fakat internet üzerinden ürün satan bir firma e-Arşiv Fatura ve e -Fatura uygulamalarını kullanmak zorunda mı?

Cevap: Cirosu 5M TL’nin altında olan firmaların, internet üzerinden satış yapsalar dahi e-Fatura ve eArşiv Fatura kullanma zorunluluğu bulunmamaktadır.  

 • Eğer ödeme kaydedici cihaz kullanılıyorsa 1.200 TL altı satışlar için de e-arşiv fatura gönderilmesi zorunlu mu?

Cevap: Fatura düzenleme sınırı altında kalan tutarlar için fatura düzenlenme zorunluluğu bulunmamakta olup müşterinin talep ettiği durumlarda fatura düzenlenmesi zorunludur.

• Portal üzerinden kesilen e-arşiv faturalarda (30.000 TL ve 5.000 TL üstü faturalar) saklama zorunluluğu olacak mı?

Cevap: GİB e-Belge üzerinden kesilen e-Arşiv Faturaların mükellefler tarafından saklama zorunluluğu bulunmaktadır.

 • e-Belge alanından girilen faturalarda mali mühüre ihtiyaç var mı?

Cevap: e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerin nihai tüketicilere düzenleyecekleri faturaların vergiler dahil toplam 30.000 TL’yi aşması durumunda (vergi mükelleflerine düzenlenenlerde vergiler dahil 5.000 TL) e-Arşiv Fatura olarak düzenlemek zorunludur.

e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükellefler bu faturaları Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından sunulacak olan e-Belge düzenleme portali aracılığıyla düzenleyebilecek olup e-Belge düzenleme portaline giriş için mali mühür veya e-imza ihtiyacı bulunmamaktadır.

 • 500 TL altındaki müşteriye 11 tane 1 yazdık, mail adresi önemli mi?

Cevap: e-Arşiv Faturalarda gönderim şekli elektronik olarak seçilir ise faturanın alıcıya iletilebilmesi için e-mail adresinin belirtilmesi zorunludur. • Fatura düzenlediğim kişi nihai tüketici ve fatura tutarım 10.000 TL. Buna kağıt fatura düzenledim sonra yüne aynı kullanıcı geldi bu seferde 12.000 TL fatura düzenledim bu da 30.000 altında kaldığı için kağıt düzendim 3. kez geldi ve 20.000 TL’lik fatura düzenledim. Gün içerisinde düzenlediğim fatura toplamı 42.000 TL oldu. Bu durumda ne yapılacak? Düzenlenen ilk 2 fatura kağıt olarak gitti. 3. faturada 30.000 TL’lik tutar aşıldı. Sadece 3. fatura mı GİB’in belirlediği portala girilecek?

Cevap: 509 Nolu VUK GT’nin ilgili maddesinde; ‘’… faturalar topluca birlikte değerlendirilecek olup, …faturaların e-Arşiv Fatura olarak düzenlenmesi ve alınması zorunluluğu bulunmaktadır’’ açıklamasına yer verilmiştir. Sabah yapılan alışverişe ait kağıt faturayı her iki mükellef de kayıtlarına almayıp (ticari teamüllere göre iptal edip)akşam yapılan alışveriş ve sabah yapılan alışveriş ile birlikte toplamını kapsayan e-Arşiv Fatura düzenlenmelidir. İlgili e-arşiv faturanın açıklama kısmına matbu fatura tarih ve sıra numarası belirterek açıklama yazabilirsiniz.

 • e-Arşiv Fatura uygulamasına dahiliz ama ciromuz 25M TL’nin altında, e-İrsaliye uygulamasını kullanmak zorunda mıyız?

Cevap: Yıllık cirosu 25 Milyon TL ve üzeri olan ve/veya tebliğde belirtilen sektörlerde yer alan e-Fatura uygulaması mükelleflerinin 1 Temmuz 2020’ye kadar, e-İrsaliye uygulamasına geçmesi zorunludur.  Ciro bazında belirtilen kapsam dışında kalan mükelleflerin e-İrsaliye uygulamasına geçişi zorunlu değildir. Sektör bazlı, ciro bağımsız e-İrsaliye uygulaması mükellefliği ise aşağıdaki gibidir:

EPDK Lisanslı Şirketler (bayiler dahil) – ÖTV I  01.07.2020 Motorlu Taşıtlar (imal, ithal, bayiler) – ÖTV III  01.07.2020 Maden İşletme Ruhsat Sahipleri ve Bu Kişilerle Yaptığı Sözleşme ile Maden Üretenler  01.07.2020 Şeker İmalatçıları  01.07.2020 Demir ve Çelik Üreticileri / GTİP72 / GTİP73  01.07.2020 Gübre Takip Sistemine Kayıtlı Kullanıcılar  01.07.2020 Komisyoncu veya Tüccar Olarak Sebze – Meyve Ticareti Yapanlar  01.01.2020

 • e-Fatura ve e-Arşiv Fatura kesildiği zaman irsaliye yerine geçer ibaresi yer alıyor. e-İrsaliye’yi tekrardan kesmek gerekiyor mu?

Cevap: Düzenlenecek elektronik faturalarda, düzenleme tarihi yanında düzenleme zamanının da saat ve dakika olarak gösterilmesi halinde elektronik faturanın kâğıt çıktısı irsaliye yerine geçer. Söz konusu kâğıt çıktıya “İrsaliye yerine geçer.” ifadesinin yazılması gerekmektedir. Ancak bu imkândan yararlanabilmek için elektronik faturanın malın teslimi anında düzenlenmesi gerekir. Hizmet ifasına konu e-fatura veya e-arşiv faturanın satış anında düzenlenmesi halinde, söz konusu kâğıt çıktının talep eden müşteriye verilmesi zorunludur.

 • Ciromuz 25M TL’yi geçiyor, e-Fatura mükellefiyiz. 01.07.2020 de e-İrsaliye uygulamasına geçmek zorunda mıyız?

Cevap: e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 25 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin 1 Temmuz 2020 tarihine kadar e-İrsaliye uygulamasına geçmesi gerekmektedir.

 • e-İrsaliye’ye geçiş ile ilgili 2019 yılı içinde GTİP 72-73 ithalatımız oldu. e-İrsaliye uygulamasına 01.01.2020’de mi, 01.07.2020’de mi geçeceğiz? • 2020 Şubat ayında GTİP72-73 ithalatımız olduysa e-İrsaliye uygulamasına ne zaman geçmemiz gerekir?

Cevap:  EPDK Lisanslı Şirketler (bayiler dahil) – ÖTV I Motorlu Taşıtlar (imal, ithal, bayiler) – ÖTV III Maden İşletme Ruhsat Sahipleri ve Bu Kişilerle Yaptığı Sözleşme ile Maden Üretenler Şeker İmalatçıları Demir ve Çelik Üreticileri / GTİP72 / GTİP73 Gübre Takip Sistemine Kayıtlı Kullanıcılar kapsama giren mükelleflerin e-İrsaliye uygulamasına ilişkin başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını 1/7/2020 tarihine kadar e-irsaliye uygulamalarına geçmeleri zorunludur.

1/1/2020 tarihinden itibaren Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle EPDK’dan lisans alanlar, Özel Tüketim Vergisi 22 Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler, maden ruhsat veya sertifikası alanlar, şeker imalini gerçekleştirenler, demir, çelik ürünlerinin imal, ithal veya ihracını gerçekleştirenler, Gübre Takip Sistemine dahil olanlar, Hal Kayıt Sistemi kapsamındaki sebze ve meyvelerin toptan ticaretini yapmaya başlayanlar için, e-İrsaliye uygulamasına geçme zorunluluğu, söz konusu işlemlerinin gerçekleştirildiği ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren başlayacaktır. • Matbu düzenlenen e-İrsaliyeler için nasıl yol izlenmeli? e-İrsaliyeye dönüşüm için süre var mı?

Cevap: Söz konusu teslim şeklinde e-irsaliyenin teknik sebeplerle düzenlenememesi veya fiili teslimat miktarının sevkiyat başında öngörülememesi halinde; müşteriye öncelikle matbu sevk irsaliyesi düzenlenecek ve bu irsaliye üzerinde “e-İrsaliye Ayrıca Düzenlenecektir” ibaresine yer verilecektir. Bu şekilde düzenlenen matbu sevk irsaliyelerinin e-İrsaliye’ye en geç izleyen 2 gün içinde dönüştürülmesi zorunludur. Matbu sevk irsaliyesine istinaden daha sonradan düzenlenecek e-İrsaliye’ler GİB tarafından özelleştirilen “MATBUDAN DÖNÜŞTÜRÜLEN E-İRSALİYE” tipinde düzenlenmesi ve bu e-İrsaliye belgesinin ilgili alanında matbu kağıt olarak düzenlenen sevk irsaliyesinin bilgisine (tarih, belge no) yer verilmesi gerekmektedir.

• e-İrsaliye kendi şirket aracımız ile gidecek ise şoför bilgileri zorunlu ama taşıyıcı eğer firmanın kendisi ya da bir kargo şirketi ise zorun değil diye biliyorum. Doğru mudur?

Cevap: Taşıma işinin, lojistik firmaları tarafından yapılması halinde düzenlenecek e-İrsaliye’de lojistik firmasının VKN, Unvan bilgisi yazılmalıdır. Araç ve şoföre ilişkin bilginin bu durumda yazılması zorunlu değildir. Ancak, taşıma işinin bizzat satıcı/alıcının kendi araç ve şoförleri ile yapılması halinde düzenlenecek e-İrsaliye’de araç plaka no ve şoförün bilgilerine yer verilmesi zorunludur.

• İsteğe bağlı e-Faturaya geçiş yapan mükellef 5M TL ciro yapmamışsa e-Defter’e ne zaman geçecek? (e-Faturaya 2019’da geçen mükellef için) • e-Fatura’ya gönüllü olarak geçen şirketlerin e-Defter uygulamasına izleyen yıl geçmesi zorunlu mudur?

Cevap: İsteğe bağlı olarak e-Fatura uygulamasına geçen mükelleflerin e-Defter uygulamasına geçmesi zorunlu değildir.

 1. Resmi tatil günleri süreye dâhildir. Şu kadar ki, sürenin son günü resmî tatile rastlarsa, tatili takiben ilk iş gününün tatil saatinde biter.
 • Özel entegratör imzası ile e-Defter gönderebilmek için nasıl ve ne zaman geliştirme yapılacak?

Cevap: Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından teknik kılavuzlar yayımlandıktan sonra e-defter dosyalarının eLogo özel entegratör tarafından imzalanabilmesi için gerekli çalışmalar başlatılacaktır. • e-Defter saklama zorunluluğu olan yıllar 2020’den mi başlıyor? Önceki yıllar 2015-2019 edefterleri de özel entegratöre yüklenmek zorunda mı?

Cevap: Mükelleflerin, 01.01.2020 tarihinden itibaren oluşturdukları e-defterlerin ikincil kopyalarını özel entegratörde veya GİB sunucularında saklamaları zorunludur.

 • Şirketim 01.07.2020’de e-Fatura’ya geçmek zorunda ancak şirket 01.01.2020’de e-Fatura’ya geçecek. Bu durumda e-Defter uygulamasına hangi tarihten zorunlu olarak dahil olmalıdır?

Cevap: 01.01.2021 tarihi itibarıyla e-Defter uygulamasına geçilmesi gerekmektedir.  

• Bize gelen SMM mahsupları neden Connect’e düşmüyor?

Cevap: e-SMM makbuzları alıcısına yalnızca kağıt veya elektronik (e-mail, sms) ortamda iletilmektedir.

• Entegratör kullanan firmada e-MM nasıl düzenleyeceğiz? • e-SMM belgesini sistem üzerinden nasıl keseceğiz?

Cevap: Logo portal üzerinden e-MM ve e-SMM kesilebilmekte olup eLogo portalı üzerinden MM ve SMM için geliştirme devam etmektedir. 

Vergi kanunlarında yazılı süreler aşağıdaki şekilde hesaplanır:

 1. Süre gün olarak belli edilmişse başladığı gün hesaba katılmaz ve son günün tatil saatinde biter;
 2. Süre hafta veya ay olarak belli edilmişse başladığı güne son hafta veya ayda tekabül eden günün tatil saatinde biter. Sürenin bittiği ayda, başladığı güne tekabül eden bir gün yoksa süre o ayın son gününün tatil saatinde biter;
 3. Sonu belli bir gün ile tâyin edilen sürelerde, süre o günün tatil saatinde biter;
 • Bavul ticareti nedir?

Cevap: Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan bavul ticareti satışlarını ifade etmektedir.

%d blogcu bunu beğendi: