Logo Bordro Plus İçin Ara Sürüm (4.66.02.00)

Logo Bordro Plus İçin Ara Sürüm (4.66.02.00)

Logo Bordro Plus için geliştirilen 4.66.02.00 ara sürümü kullanıma sunuldu.

Sürüm İçinde Yer Alan Yenilikler
Sıra No
Tanım
Açıklama
1Muhtasar Beyannamede Vergiye Tabi İşlemler Kolonundaki Vergi Kesintisi Tutarı ile SGK Bildirimlerindeki Gelir Vergisi Tutarının Eşit Olmasının SağlanmasıMuhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Düzenleme Kılavuzundaki 4.2.28. Gelir Vergisi Kesintisi ile ilgili maddeye istinaden düzenleme yapılmıştır. Muhtasar beyannamesindeki vergiye tabi kolonundaki vergi kesinti tutarı ile SGK bildirimindeki gelir vergisi tutarı eşitlenmiştir.
2Sicil Kartı İçerisindeki Asgari Geçim İndirimi Seçeneklerinin İmleç ile Üzerine Konumlandığında Tam Adıyla Görüntülenebilmesinin SağlanmasıSicil kartı içerisindeki asgari geçim indirimi alanının üzerine gelindiğinde tam adıyla görüntülenmesi sağlanmıştır.
Sürüm İçinde Yer Alan İyileştirmeler
   
Sıra No
Tanım
Açıklama
1Ar-Ge’li Personel Ay İçinde Hem Ar-Ge’li Hem Ar-Ge’siz Çalışıyorsa Muhtasar ve Prim Hizmet Belgesinde Her İki Kanun Numarasında da Gelir Vergisi Matrahı Gelmesinin DüzeltilmesiAr-Ge’li personel için birden fazla kanun numarası ile listeleme yapıldığında gelir vergisi matrahının öncelikli olarak Ar-Ge satırı dışındaki satırda listelenmesi sağlanmıştır.
2Fiili Hizmetten Beyan Edilen Personeller İçin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Oluşturulduğunda 29’dan ve 01’den Bildirilen Rakamlarda Gelir Vergisi Matrahı ve Gelir Vergisi Kesintisi Tutarlarının Mükerrer Gelmesinin DüzeltilmesiFiili hizmet kapsamında çalışmadan dolayı birden fazla belge türü ile gösterim olduğunda beyan edilen gelir vergisi matrahı ve gelir vergisi kesintisi tutarlarının öncelikli olarak fiili hizmet satırı dışındaki satırda listelenmesi sağlanmıştır.
3Emekli Statüsünde Olup Ar-Ge’li Olarak Çalışan Personeller Aylık Prim ve Hizmet Belgesinde Çift Satır Olarak Listelenmesinin Düzeltilmesi

Emekli statüsünde olan ve Ar-Ge’li olarak çalışan personelin Aylık Prim ve Hizmet Belgesinde tek satırda listelenmesi sağlanmıştır. Emekli çalışanın Ar-Ge’den kaynaklı gelir vergisi indiriminden faydalanabilmesi için sicil kartında indirim kanunu olarak “05746” seçilmelidir.

4Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi SGK Aktarımında Veri Al İşlemi Sonrası İleri Butonuna Tıklandığında Alınan “Bu İçerik Çerçevede Görüntülenemiyor” Uyarısının KaldırılmasıSGK İşten Çıkış Bildirgesinin SGK’daki son değişikliğe uygun olarak program üzerinden yapılması sağlanmıştır.
5Engelli Statüsünde Olup Ar-Ge’li Çalışan Personellerin Aylık Prim ve Hizmet Belgesinde 5510 Olarak Listelenmesinin DüzeltilmesiEngelli statüsünde olan ve Ar-Ge’li olarak çalışan personellerin Aylık Prim ve Hizmet belgesinde tek satırda listelenmesi sağlanmıştır. Emekli çalışanın Ar-Ge’den kaynaklı gelir vergisi indiriminden faydalanabilmesi için sicil kartında indirim kanunu olarak “05746” seçilmeli ve sicil kartı/bordro bilgileri sayfasına eklenen “Ar-Ge dışı günler 14857 Kanun’da gösterilsin” seçeneği işaretlenmelidir.
6Puantaj Kartları-İncele-Hesaplamadan İncele Seçeneği ile Hesaplar Penceresi Açıldığında Devreden Kümülatif Vergi Matrahının Eksi Değerli Gelmesinin Düzeltilmesiİncele ile hesaplar penceresi açıldığında Devreden Kümülatif Vergi Matrahının eksi değerli olarak gelmemesi sağlanmıştır.
%d blogcu bunu beğendi: