Logo Bordro Plus İçin Yeni Sürüm (4.69.00.00)

Logo Bordro Plus İçin Yeni Sürüm (4.69.00.00)

Logo Bordro Plus için geliştirilen 4.69 sürümünün kullanıma sunuldu.

Sürüm İçinde Yer Alan Yenilikler
Sıra No
Tanım
Açıklama
1

Tahakkuk Listesi ve Tahakkuk Toplamları raporuna “Asgari ücretli AGİ dahil gelir vergisi toplamı” alanının eklenmesi talebi

Tahakkuk Listesi ve Tahakkuk Toplamları rapor tasarımlarına “Asgari Ücretli GV+AGİ” alanı eklenmiştir
2

Personel ilgili ayda az çalışıyorsa 7252 gün sayısından dolayı hesaplanan SGK prim desteğinin SGK priminden fazla olmasının engellenmesi talebi

“4447 GM26 Gün Sayısı” alanında girilen değer “Toplam Çalışma” gününden büyük ise puantaj kartı kayıt edilirken uyarı mesajı verilmesi sağlanmıştır.
3

Tahakkuk Toplamları raporuna “4447 GM26 gün sayısı” alanının toplamının getirilmesi talebi

Tahakkuk Toplamları ve Tahakkuk Listesinin rapor tasarımlarına “4447 GM26 Gün Sayısı” alanı eklenerek raporların alınması sağlanmıştır.
4

Bordro modülünden muhtasar beyannamedeki “Vergiye tabi işlemler” sekmesine veri aktarılması talebi

Bordro modülü Muhtasar Bildirimleri bölümüne “Muhtasar Beyannamesi Vergi Bildirimleri” raporunun eklenmesi sağlanmıştır.
5

Asgari ücretli çalışanlarda ücretlerin otomatik değiştirilmesi talebi

Sicil Yönetimi >İşlemler >Toplu Ücret Ayarlama filtre ekranına Asgari Ücretli: Evet/Hayır, Kanun Parametrelerinden Al: Evet/Hayır parametrelerinin eklenmesi sağlanmıştır.
Sürüm İçinde Yer Alan İyileştirmeler
Sıra No
Tanım
Açıklama
1

Brüt ücret alan personelin puantajında resmi tatil günü varsa brüt ücretin 1 kuruş fazla hesaplanmaması talebi

Puantaj Kartı>Sicil Bilgileri ekranına “Yuvarlama Şekli ve Hesaplama Ondalık Hanesi” seçeneklerinin eklenmesi sağlanmıştır.
%d blogcu bunu beğendi: