Logo Tiger ERP Çözümleri, Logo GO 3, Logo Mali Müşavir 3 ve Logo Start 3 için Yeni Sürüm (2.67.00.00)

Logo Tiger ERP Çözümleri, Logo GO 3, Logo Mali Müşavir 3 ve Logo Start 3 için Yeni Sürüm (2.67.00.00)

Logo Tiger ERP çözümleri, Logo GO Çözümleri, Logo Mali Müşavir 3 ve Logo Start 3 için geliştirilen 2.67.00.00 sürümü kullanıma sunuldu.

Sürümde Yer Alan Yenilikler
Kayıt No
Ürün
Tanım
Açıklama
WINERP-93395TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSMuhtasar Beyanname 1003A İçin SGK Bildirimleri Sekmesinde Düzenlemeye Esas Kanun No Alanına 17103 ve 27103 Sayılı Kanunların EklenmesiMuhtasar beyanname 1003A için SGK bildirimleri sekmesinde düzenlemeye esas kanun no alanına ‘17103’ ve ‘27103’ sayılı kanunlar eklenmiştir.
WINERP-93065TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSKasadan Kesilen Kağıt Satış Faturasına Bağlı Oluşan Kağıt İrsaliyenin İlgili Faturada Değişiklik Yapılırsa e-İrsaliyeye Dönüşmesinin Düzeltilmesie-İrsaliye uygulaması kapsamında kağıt fatura olarak düzenlenmiş faturalara değiştir ile girilip kaydedildiğinde, bağlı irsaliyelerin türleri değiştirilmeden aynı şekilde kalması sağlanmıştır.
WINERP-93054TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, START3, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSKağıt İrsaliye Olarak Kaydedilip Faturalama İşleminden Sonra Faturada Değiştir Kaydet İşleminde İrsaliye Tipi Değiştiğinde Uyarı Mesajı Verilmesinin Sağlanmasıe-İrsaliye uygulaması kapsamında kağıt veya e-İrsaliye olarak düzenlenmiş irsaliyelere ait faturalara değiştirle girilerek güncellenme yapıldığında irsaliye türünün değiştirileceğine dair “Bağlı irsaliye (lerin) tipi değiştirilecek işleme devam edilecektir ;Tamam/Vazgeç” uyarısı verilmesi sağlanmıştır.
WINERP-92907TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, START3, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSKağıt Olarak Düzenlenen İrsaliyelerin Matbudan Türünde e-İrsaliyeye Dönüştürülebilmesi İçin İrsaliye Tipine Matbu e-irsaliye Seçeneği Eklenmesinin SağlanmasıKağıt olarak kaydedilmiş irsaliyelerin elektronik belgeye dönüştürülmesi için, kağıt irsaliye ye değiştir ile girildiğinde irsaliye tipi olarak matbu e-İrsaliye seçeneği eklenerek gönderiminin yapılması sağlanmıştır.
WINERP-92891TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSAlınan Hizmet Faturası Detaylar 2 Sekmesinde Personel ve Diğer Masraf Alanı İşaretliyken Belge Detayı Açıklamasının Masraf Formu Olarak Gelmesinin SağlanmasıAlınan Hizmet Faturası Detaylar 2 sekmesinde “Personel ve diğer masraflar” kutucuğu işaretli iken belge detayı açıklamasının “Masraf Formu” olarak gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-92801TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, START3, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSe-İrsaliye Uygulaması Kapsamında Zincir Teslim Durumlarında e-İrsaliye Uygulama Kılavuzunun “15.1 Zincir Teslim Durumunda e-İrsaliye Düzenlenmesi Durumu” Maddesine Yönelik Olarak Geliştirme Talebie-İrsaliye uygulaması kapsamında “15.1 Zincir Teslim Durumunda e-İrsaliye Düzenlenmesi Durumu”na ilişkin geliştirme yapılmıştır.
WINERP-92565TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSGönderimi Yapılmış e-İrsaliyelerin Parçalı Faturalandırma İşleminin YapılabilmesiGönderimi yapılmış e-İrsaliyelerin parçalı faturalandırma işlemi yapılabilmesi sağlanmıştır.
WINERP-92547TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, START3, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSe-İrsaliye Kayıt İşleminde Zorunlu Alan Kontrollerinde Taşıyıcı Kodu veya e-İrsaliye Sürücü Bilgisinin Kontrol Edilmesinin Sağlanmasıe-İrsaliye kayıt işleminde taşıyıcı kodu zorunlu alan kontrolü taşıyıcı kodu veya sürücü bilgileri olarak güncellenmiştir. e-İrsaliye kayıt işlemi için herhangi birinin dolu olması yeterli olacaktır.
WINERP-92162TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, START3, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSe-İrsaliye Uygulaması Kapsamında Fatura Bağlantısı Olan e-İrsaliyelerde Sevkiyat Adresi ve Sevkiyat Hesabının Değiştirilebilmesie-İrsaliye uygulaması kapsamında fatura bağlantısı olan ve GİB’e Gönderilecek, GİB’e gönderilemedi, GİB’de işlenemedi, Sunucuda hata alındı statülerindeki e-İrsaliyelerde ‘Sevkiyat Adresi’, ‘Sevkiyat Hesabı’ ve ‘Taşıyıcı Kodu’ alanlarının değiştirilebilmesi sağlanmıştır.
WINERP-92086TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, START3, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSe-Müstahsil Makbuzu’nun Cloud Connect Web Servis Entegrasyon Geliştirmesi Yapılarak Gönderiminin Sağlanmasıe-Devlet menüsü seçeneklerine “e-Müstahsil” seçeneği eklenerek, Cloud Connect web servis entegrasyonu ile e-müstahsil makbuzlarının gönderimi sağlanmıştır.
WINERP-92005TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSCPA Kodlarının XML Olarak Set Klasörüne Konularak İçeriye Aktarılmasının SağlanmasıCPA kodları “DEFAULTS\GEN klasörüne XML olarak eklenerek, Mylogo bağlantısı olmadan veritabanına aktarılması sağlanmıştır.
WINERP-92004TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSGTIP Kodlarının XML Olarak Set Klasörüne Konularak İçeriye Aktarılmasının SağlanmasıGTIP kodları “DEFAULTS\GEN klasörüne XML olarak eklenerek, Mylogo bağlantısı olmadan veritabanına aktarılması sağlanmıştır.
WINERP-91943TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, START3, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSSatış Siparişleri Yaz Tasarımında Eklenen Bekleyen Miktar Standart Alanı Kapandı Statüsündeki Satırlar İçin Değer Getirmesinin EngellenmesiSipariş form tasarımı standart alanları içerisinde “Statüye Göre Bekleyen Miktar” alanı eklenerek tamamı sevkedilmeden kapandı statüsüne getirilen sipariş satırlarındaki bekleyen miktar alanlarının 0 olarak yazdırılabilmesi sağlanmıştır.
WINERP-91909TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSExcel’den Veri Aktarımı İşlemi İçerisinde Güncel Excel Dosyasını İndirme Butonu Eklenmesinin SağlanmasıExcel’den Veri Aktarımı İşlemi ekranına güncel Excel dosyasını içeren ‘Aktarım Şablonu’ butonu eklenmiştir.
Güncel dosya setin altında “DEFAULTS\GEN\ExcelTransferTemplate.xls” olarak yer almaktadır.
WINERP-91544TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSSiparişe Eklenen Carinin Ödeme Tipi Kredi Kartı Olduğunda, Sipariş Üzerinde Faturala Seçeneği ile Oluşturulan Faturanın Detaylar Sekmesindeki Ödeme Tipinin Kredi Kartı Olarak Güncellenmesinin SağlanmasıSipariş üzerinden faturalama işlemi yapıldığında cari hesap kartında tanımlı bulunan “Ödeme Tipi” alanının faturaya taşınması sağlanmıştır.
WINERP-91543TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSSatış Sipariş Fişi Kolonlarına Bekleyen Rezerve Miktarı Kolonu EklenmesiSatış sipariş fişinde bekleyen rezerve miktarın listelenebilmesi için sipariş fişine “Bekleyen Rezerve Miktar” alanı eklenmiştir.
WINERP-91483TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSEnvanter Raporunda Güncel Stok Değerleri Sıfır Olan Malzemelerin Rapor Hesaplamasına Dahil Edilmesinin EngellenmesiEnvanter raporu filtre seçeneklerine öndeğeri hayır olmak üzere “Güncel Stok Değeri 0 Olan Malzemeleri Gösterme: Evet/Hayır” filtresi eklenmiştir.
WINERP-91475TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSCari Hesap Hareketler Ekranındaki Filtrelere Ticari İşlem Grubu EklenmesiCari hesap hareketleri ekranındaki filtre seçeneklerine “Ticari İşlem Grubu” filtresi eklenmiştir.
WINERP-91439START3Start 3 Ürününde Fatura, İrsaliye, Cari Hesap Fişleri, Kasa İşlemleri Ekran Filtrelerine e-Fiş ve e-Fiş Statüsünün EklenmesiStart 3 ürününde satış/satınalma faturaları, satış/satınalma irsaliyeleri, cari hesap fişleri, kasa işlemleri liste ekranı filtrelerine e-Fiş ve e-Fiş Statüsü filtreleri eklenmiştir.
WINERP-91246TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSe-Fatura Tipindeki İhraç Kayıtlı Satınalma Faturası Çıkartılmak İstendiğinde Bağlı İrsaliyelerin Çıkartılmaması İçin Uyarı Ekranı Gelmesi Talebie-Fatura mükellefi olan cari hesaplara düzenlenen İhraç kayıtlı satınalma faturaları çıkarılırken bağlı irsaliyelerde çıkarılacaktır mesajı “Tamam/Vazgeç” olarak güncellenerek irsaliyenin çıkarılması veya çıkartılmaması kullanıcı seçimine göre sağlanmıştır.
WINERP-90984TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, START3, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSCari Hesap Fişleri Ekranında e-SMM Olarak Düzenlenen Verilen Serbest Meslek Makbuzları Fişlerinin F9 Seçeneklerine e-SMM Gönder Eklenerek, Fiş Üzerinden Gönderim Yapılması Talebie-SMM olarak düzenlenen verilen serbest meslek makbuzları fişlerinin Cari hesap fişleri ve kasa işlemleri ekranından F9/e-SMM Gönder seçeneği ile fiş üzerinden gönderim yapılabilmesi sağlanmıştır.
WINERP-90642TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSe-İrsaliye Uygulaması Kapsamında Emanet Faturaya Bağlı Oluşan Sevk Edilmedi Durumundaki İrsaliyenin Tipinin e-İrsaliye Olmamasının SağlanmasıEmanet olarak işaretlenmiş olan faturalara ait oluşan irsaliyelerin kağıt irsaliye olarak oluşturulması sağlanmıştır.
WINERP-90172TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSKilitlenen Faturalar İçin Borç Takip Ekranında Kapatma İşlemi Yapılmasının EngellenmesiBorç takip işlemlerinde, kilitlenmiş fişlerin kapatılmasının engellenmesi için Finans Parametrelerine “Kilitli Fiş/Faturalar İçin Borç Takipte İşlem Yapılabilsin:Hayır/Evet” parametresi eklenmiştir. Parametre evet ise eskisi gibi fişler kilitli olsa bile kapatma işlemi yapılabilecek, hayır ise kapatma işleminde bu fişlerin dikkate alınmaması ve uyarı verilmesi sağlanmıştır.
WINERP-89956TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSİhraç Kayıtlı Satınalma İade Faturasında SMM Muhasebe Kodları Seçeneği Çıkmasının Sağlanmasıİhraç kayıtlı satınalma faturaları üzerinden oluşturulan iade faturaları üzerinden SMM mahsubu oluşturma işlemlerinin yapılabilmesi sağlanmıştır. İade faturası sağ tuş seçeneklerine “SMM Muhasebe Kodları, SMM Mahsubu Oluştur, Toplu SMM Mahsubu Oluştur, SMM Muhasebe Fişlerini Sil” seçenekleri eklenmiştir.
WINERP-89615TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSMuhasebe/Hesaplar Arası Aktarım İşleminde Fiş Numarası ve Fiş Özel Kodu Filtresi TalebiMuhasebe , hesaplar arası aktarım işlemi filtre seçeneklerine “Muhasebe Fiş Numarası” ve “Muhasebe Fiş Özel Kodu” filtreleri eklenmiştir.
WINERP-89499TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSEk Vergi Evrensel Kodları Listesine Eksik Olan Vergi Kodlarının EklenmesiEk vergi evrensel kodları listesine, eksik olan kodlar eklenerek, gelir idaresi başkanlığı ile uyumu sağlanmıştır.
WINERP-89318TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISEMalzeme Kartı Zorunlu Alanlarına Müşteriler/Tedarikçiler Sekmesinde Yer Alan Cari Hesap Kodu, Teslim/Temin Süresi Alanlarının Eklenmesi TalebiMalzeme kartı zorunlu alan tanımlarına “M/T Cari Hesap Kodu”,
“M/T Miktar Bağımsız Teslim/Temin Süresi”, “M/T Miktar Bağımlı Teslim/Temin Süresi”, “Müşteri/Tedarikçi Kodu”, ” Müşteri/Tedarikçi Açıklaması”, ” Malzeme Müşteri/Tedarikçi Barkodu”, ” Paket Kodu ” ve “Paket Miktarı” seçenekleri eklenmiştir.
WINERP-87918TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSMalzeme Dönem Kapatma İşleminde Özel Kod 1-5 ve Marka Kodunun Filtre Olarak Tanımlanabilmesi TalebiMalzeme dönem kapatma ve dönem geri alma işlem filtre seçeneklerine malzeme özel kodu, malzeme özel kodu 2, 3, 4 ve 5 filtreleri eklenmiştir.
WINERP-87840TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, START3, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSe-Arşiv Kullanıcısı Olmayan Firmalarda Cari Hesap İçerisindeki e-Posta Adresi Alanı İçin Format Kontrolü Yapılmasının EngellenmesiFirma e-Devlet seçeneklerinde, e-Arşiv özelliği aktif olmayan firmalar için cari hesap kartı eklenirken yapılan zorunlu alan (VKN/TCKNO, Adres ve e-posta) kontrollerinin yapılmaması sağlanmıştır.
WINERP-86639TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSMuhasebe Fişlerinde Tüm Alanların Zorunlu Olarak BelirlenebilmesiMuhasebe fişleri zorunlu alan tanımlarına ; Proje Kodu, Fatura No, CH Unvanı, CH Kodu, Vergi Kimlik No, T.C. Kimlik No, Endeks, Muhasebe Fişi Genel Açıklaması, Masraf Merkezi, Özel Kod 2, Raporlama Döviz Kuru alanları eklenmiştir.
WINERP-86556TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSDevirli İki Tarih Arası Mizan Raporunda Fiş Özel Kodu Filtresi TalebiDevirli iki tarih arası mizan ve muavin defteri raporlarına fiş özel kodu filtresi eklenmiştir.
WINERP-84279TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, START3, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSPerakende Cari Kullanıldığı Durumda Faturanın e-Arşiv Bilgileri Ekranında Girilen Adı Soyadı Alanı Fatura Liste Ekranında Kolon Olarak Gözükmesinin SağlanmasıSipariş, irsaliye ve fatura liste ekranı başlıklarına, e-Arşiv perakende cari adı ve soyadı alanları eklenmiştir.
WINERP-81353TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSFişlerde İşlem Döviz Kuru Yalnızca Listeden Seçilebilsin Yetkisi Aktifken Üç Noktadan Kur Bilgisi Seçildikten Sonra Seçilen Kurun Delete Tuşu ile Silinmesinin SağlanmasıKullanıcı için işlem döviz kuru yalnızca listeden seçilebilsin yetkisi aktifken fişlerde üç noktadan kur bilgisi seçildikten sonra seçilen kur bilgisinin delete tuşu ile silinememesi sağlanmıştır.
WINERP-80707TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, START3, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSDevir Çeki Olarak Girilen Kayıtta Borçlu Cari Hesabın Bilgileri Seçildiğinde Borçlu Bilgisinin Otomatik Dolmasının SağlanmasıDevir olarak girilen çek ve senetlerin borçlu cari bilgisinin otomatik olarak dolması, ekranlara ve raporlara yansıması sağlanmıştır.
WINERP-19035TIGER 3 ENTERPRISE, TIGER WINGS ENTERPRISEAmbar Fişinde Başlamadı Durumundaki Üretim Emirlerinin Seçilebilmesinin SağlanmasıAmbar fişi içerisinde başlamadı konumundaki üretim emirlerinin de seçilebilmesi sağlanmıştır.
WINERP-15916TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSBanka Fişi İçinden Ulaşılan Banka Hesap Kartlarından Hareketlerin Listelenmesinin SağlanmasıBanka fişi üzerinden erişilen banka hesap seçim ekranında F9 menü ile hareketler penceresine erişilebilmesi sağlanmıştır.
WINERP-15806TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSFiyat Farkı Faturasında Tutar Dağıtım Penceresinde Malzeme Kodu Alanının Yanında Açıklamasının da Listelenmesi TalebiFiyat farkı faturası içerisinde F9-Tutar Dağıtımı ekranında malzeme açıklama bilgisinin de listelenmesi sağlanmıştır.
WINTLS-6922TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSUyarlama Alanlarının, Genel Arama (Arama Motoru) ile Aranabilmesinin SağlanmasıArayüz uyarlama ile metin olarak eklenmiş alanlar üzerinden de genel arama yapılabilmesi sağlanmıştır.
Sürümde Yer Alan İyileştirmeler
Kayıt No
Ürün 
Tanım
Açıklama
Kayıt No
Ürün 
Tanım
Açıklama
WINERP-93651MM3MM3 İçerisindeki GO 3 Ürününde Banka Kartı Eklenirken Alınan Uyarının KaldırılmasıMM3 içerisindeki GO 3 ürününde banka kartı eklenirken alınan “Access Violation” uyarısı kaldırılmıştır.
WINERP-93602TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSMUHSGK SGK Bildirimleri Sekmesi Düzenlemeye Esas Kanun No Kolonunda – Nolu ID’ler Gözükmesinin EngellenmesiMUHSGK SGK Bildirimleri Sekmesi Düzenlemeye Esas Kanun No kolonunda doğru bilgi gözükmesi sağlanmıştır.
WINERP-93493TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSBanka Kredi Taksiti Ödemesi Yapıldığında Oluşan Banka İşlem Fişinin Muhasebe Kodları Dolu Olduğunda Alınan Uyarının KaldırılmasıBanka kredi taksiti ödemesi yapıldığında oluşan banka işlem fişinin muhasebe kodları dolu olduğunda alınan “İşlemde muhasebe kodları eksik” uyarısı kaldırılmıştır.
WINERP-93489TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSCloud Connect Uygulaması Kapsamında e-Fatura Giden Kutusunda “Harici Yollardan İptal Edildi” İşleminde Gelen Uyarıya Vazgeç Denildiğinde Faturanın İptal Olmamasının Sağlanmasıe-Fatura giden kutusunda F9 menü ile “Harici yollardan (kep,noter) İptal edildi” işlemi ile gelen uyarı mesajında vazgeç seçildiğinde, iptal işleminin yapılmaması sağlanmıştır.
WINERP-93475TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, START3, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSe-Devlet Menüsü Arşiv Gelen(Faturalar) Penceresinde Fatura Üzerinde F9 Menüden Yazdır Seçeneği ile Yazdırıldığında Farklı Bir Fatura Yazdırmasının Düzeltilmesie-Devlet menüsü Arşiv Gelen(Faturalar) penceresinde fatura üzerinde F9 menüden yazdır seçeneği ile yazdırıldığında doğru faturanın yazdırılması sağlanmıştır.
WINERP-93385TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSSatış Teklif Fişi Üzerinden Revizyon Oluşturulduğunda ve Sonrasında Tarih Değişikliği Yapıldığında Dövizli Toplamların Doğru Hesaplanmasının SağlanmasıSatış teklif fişi üzerinden revizyon oluşturulduğunda ve sonrasında tarih değişikliği yapıldığında dövizli toplamların doğru hesaplanması sağlanmıştır.
WINERP-93296TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSMalzeme Sınıfında Sağ Tuş Hareketler Denildiğinde Uyarı Alınmamasının SağlanmasıMalzeme sınıfı üzerinden F9-Malzeme Hareketleri ekranına ulaşılmak istendiğinde alınan uyarı giderilmiştir.
WINERP-93281TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSOracle Veritabanında Satınalma/Satış Sipariş Fişi Onay Bilgisinin Sevkedilebilir Yapılmasının SağlanmasıOracle veri tabanında satın alma/satış sipariş fişleri onay bilgilerinin sevk edilebilir statüsüne çekilebilmesi sağlanmıştır.
WINERP-93202TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSMuhtasar Beyannamesi 1003A / 1003B SGK Bildirimleri Sekmesinde Veri Al Seçeneğine Tıklandığında Uyarı Alınmamasının SağlanmasıMuhtasar beyannamesi 1003A /1003B SGK bildirimleri sekmesinde veri al seçeneğine tıklandığında uyarı alınmaması sağlanmıştır.
WINERP-93120TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSİşyeri ve Kullanıcı Koşullu e-İrsaliye Kayıt Numaralama Şablonu Kullanımında Farklı Kullanıcı İrsaliyeyi Faturaya Aktarılıp Kaydederse Alınan “için uygun fiş no oluşturulamadı” Uyarısının KaldırılmasıYeni eklenen irsaliye fişi için uygun fiş numarası atanamadığında “e-İrsaliye için uygun fiş no oluşturulamadı” uyarısı verilmektedir.
WINERP-93115TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSAmortisman Hesaplama ve Toplu Amortisman Hesaplamada Satışı Yapılan Sabit Kıymetlerin Değer Düşüklüğünün Silinmesi ve Amortisman Hesaplama Yapılmasının EngellenmesiDevir işlemi ile yeni firmaya kopyalanarak devredilen ve satışı yapılmış sabit kıymetler için amortisman hesaplama ve toplu amortisman hesaplama işlemi çalıştırıldığında değer düşüklüğünün silinmemesi ve sonraki aylar için hesaplama yapılmaması sağlanmıştır.
WINERP-93108TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSe-Defter GİB’e Gönder Aşamasında Uyarı Alınmamasının Sağlanmasıe-Defter dosyalarını GİB’e gönderme esnasında uyarı alınmadan dosyaların gönderilebilmesi sağlanmıştır.
WINERP-93077TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSKullanıcı Tanımlı Satış İrsaliyelerinde e-İrsaliye Statüsüne Göre Değiştirme Yapılmasıe-İrsaliye uygulaması kapsamında düzenlenen kullanıcı tanımlı irsaliyelere, diğer irsaliye türlerinde olduğu gibi e-İrsaliye statüsüne göre kontrol yapılarak değiştirilebilmesi sağlanmıştır.
WINERP-93057TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSe-İrsaliye Kullanılan Ambar Fişlerinde Matbu e-İrsaliye Kullanılmasının SağlanmasıKağıt irsaliye türünde kaydedilen ambar fişlerinin e-İrsaliye’ye dönüştürülmesi için “Değiştir” ile girilen kağıt türündeki malzeme fişi içerisine irsaliye tipi olarak “Matbu e-İrsaliye” seçeneği eklenmiş ve gönderiminin yapılması sağlanmıştır.
WINERP-92933TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, START3e-İrsaliye Carilerine Düzenlenen Satınalma Faturaları İçerisinde e-İrsaliye Bilgilerine Girildiğinde Statünün Kabul Edildi Gelmesinin Sağlanmasıe-İrsaliye cari hesaplarına düzenlenen satınalma faturaları içerisinde e-İrsaliye bilgileri ekranına girildiğinde statü hatalı olarak “GİB’e gönderilecek” gözükmesi düzeltilerek “Kabul edildi” statüsünde gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-92903TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSTiger Wings Web Üzerinden e-Devlet Menüsü Giden Kutusunda Birden Fazla Fatura İşaretlenerek Seçilenleri Yazdır İşleminde PDF Dosya İsimlerinin Doğru Oluşmasının SağlanmasıTiger Wings web üzerinden kullanımlarda e-Devlet giden kutusu üzerinden seçilenleri yazdır işlemi yapıldığında her fişi kendi fiş numarası ile kaydedebilmesi sağlanmıştır.
WINERP-92848TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS7194 Sayılı Binek Araçların Kısıtlanması Kapsamında Oluşturulan Alınan Hizmet Faturasında KDV Dahil Tutar Girilerek Muhasebeleştirildiğinde Oluşan Mahsup Fişinde Kuruş Farkı Oluşmasının DüzeltilmesiBinek araç giderleri hizmet kalemine ait KDV dahil olarak kesilen hizmet faturasının muhasebeleştirilmesi işleminde yaşanan kuruş farkı sorunu giderilmiştir.
WINERP-92831TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSMuhasebeleştirme Şekli Genel Seçiliyken Satış Faturası Toplu Muhasebeleştirme İşleminde Mahsup Fişine Ait Satır Bazlı Belge Detayının Yalnızca İlk Satır İçin Oluşmasının DüzeltilmesiMuhasebeleştirme şekli genel seçiliyken satış faturası toplu muhasebeleştirme işlemi ile oluşan mahsup fişlerine ait tüm satırlar için belge detaylarının satır bazlı dolu gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-92777TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, START3, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSFinans/İşlemlerde e-Fatura Mükellef Kontrol İşleminde Cari Hesaplar İçin Durum “e-İrsaliye kullanıcısı değil” Gelmekte ve Cari Hesap Kartında e-İrsaliye Seçili ise Onay İşareti Kalmasının DüzeltilmesiToplu e-Fatura Mükellef Kontrol işleminde; cari hesap e-İrsaliye mükellefi olmasına rağmen e-İrsaliye kolonu seçilmemiş geliyordu, kontrol işlemi sonucunda ilgili cari hesaplar için e-İrsaliye seçiminin işaretli gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-92774TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3“Kur Güncelleme” İşlemi Çalıştırıldığında Satırlardaki Kuru Doğru Güncellenip Fiş Toplamına Birden Fazla Fişin RD Toplamını Yazmasının DüzeltilmesiCari hesap fişleri için “Kur Güncelleme” işlemi çalıştırıldığında satırlardaki kuru doğru güncellenip fiş toplamına birden fazla fişin RD toplamının yazılması engellenmiştir.
WINERP-92761TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, START3, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSSatış Sipariş Fişine Değiştir ile Giriş Yapılarak Kaydet Yapıldığında Yaşanan Yavaşlığın DüzeltilmesiSipariş fişine değiştir ile girilip kaydetme işleminde performans iyileştirmesi yapılmıştır.
WINERP-92727TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSİhracat Menüsü Altındaki İşlemler Seçeneği İçin Yetkisi Olmayan Kullanıcılarda İrsaliye Satırlarında F9 Menüde “e-İrsaliye Bilgileri” Seçeneğinin Gelmesinin Sağlanmasıİhracat menüsü altındaki İşlemler seçeneği için yetkisi olmayan kullanıcılarda irsaliye satırlarında F9 menüde “e-irsaliye bilgileri” seçeneği gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-92668TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSGenel Muhasebe İşlemler Altından Muhasebeleştirme İşleminde Satır Birleştirme Seçeneğinin Gelmesinin SağlanmasıGenel Muhasebe-İşlemler menüsü altında bulunan muhasebeleştirme ekranı filtre seçeneklerinde “Satır Birleştirme” filtresinin gösterimi sağlanmıştır.
WINERP-92638TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSDefter-i Kebir Raporu Hesap Seviye 3 ve Defter Dökümü Filtresi Ayrıntılı Olarak Alındığında Programın Belirli Bir Sayfadan Sonra Kilitlenmesinin DüzeltilmesiDefter-i Kebir raporu kebir seviyesi filtresi “3” ve defter dökümü filtresi “Detaylı” olarak alındığında programın kilitlenmemesi sağlanmıştır.
WINERP-92558TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, START3, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSToplu Mükellef Kontrol İşlemi Çalıştırıldığında Bazı Terminallerde Uyarı Alınmasının EngellenmesiToplu mükellef kontrol işlemi çalıştırıldığında bazı terminallerde uyarı alınmadan kontrol işleminin yapılabilmesi sağlanmıştır.
WINERP-92557TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, START3, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSCari Hesap Kartı Üzerinde e-Fatura Mükellef Kontrolü Çalıştırıldığında Cari Kayıtlı Değilse Uyarı Alındıktan Sonra Ekrana Daha Önce Kontrolden Geçmiş Farklı Bir Liste Açılmasının EngellenmesiCari hesap kartı üzerinde e-Fatura mükellef kontrolü çalıştırıldığında, cari kayıtlı değilse uyarı verildiğinde arkasından ekrana daha önce kontrol edilen cari hesabın kontrol penceresinin açılması düzeltilmiştir.
WINERP-92548TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, START3, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSe-İrsaliye Türündeki Satınalma İrsaliyesinin Çıkarılmasının Sağlanmasıe-İrsaliye türündeki satınalma irsaliyelerinin çıkarılabilmesi sağlanmıştır.
WINERP-92501TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, START3, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSe-İrsaliye Tipindeki Ambar Fişinin Daha Önce Satış İrsaliyesinde Kullanılmış Olan e-İrsaliye Numarası ile Kaydedilmesinin Engellenmesie-İrsaliye tipinde kaydedilmiş olan satış irsaliyesindeki fiş numarasının e-İrsaliye tipindeki ambar fişinde kullanılamaması sağlanmıştır.
WINERP-92487TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, START3, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSFatura İçerisinde e-İrsaliye Mükellefi Seçilip Kaydedildikten Sonra Değiştir İşlemiyle e-İrsaliye Yerine Geçer İşaretlendiğinde e-İrsaliyenin Kağıt İrsaliye Olarak Güncellenmesinin Sağlanmasıe-İrsaliye uygulaması kapsamında fatura içerisine değiştir ile girildiğinde e-Fatura/e-Arşiv bilgilerinde yer alan “irsaliye yerine geçer” seçeneği işaretlenip işaretin kaldırılmasına bağlı olarak daha önce arkada oluşan e-İrsaliye türünün kağıt olarak veya e-İrsaliye olarak güncellenmesi sağlanmıştır.
WINERP-92475TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSe-Posta Gönder İşleminde Sağ Üstteki Çarpı İşaretinden Pencere Kapatıldığında Mail İletilmesinin Engellenmesie-Posta gönderme işleminde açılan gönderim ekranı kapatıldığında e-Posta gönderilmesi engellenmiştir .
WINERP-92469TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSBanka Fişleri İçin Toplu Muhasebeleştirme İşleminde Alınan Uyarının KaldırılmasıBanka fişleri için toplu muhasebeleştirme işlemi çalıştırıldığında muhasebeleşecek uygun fiş bulunamazsa uyarı alınmaması sağlanmıştır.
WINERP-92455TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSe-İrsaliye Uygulaması Kapsamında Konsinye Giriş İrsaliyesi e-İrsaliye Olarak Girildiğinde Fatura İçerisinden Parçalı Aktar İşlemi Yapıldığında Alınan Uyarının Kaldırılmasıe-İrsaliye uygulaması kapsamında konsinye giriş irsaliyesi e-İrsaliye olarak girildiğinde fatura içerisinden parçalı aktar işlemi yapıldığında “Gönderimi yapılmış e-İrsaliyeler değiştirilemez” uyarısı alınması engellenmiştir.
WINERP-92429TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, START3, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSe-İrsaliyenin Alıcıda İşlendi/Başarıyla Tamamlandı Statüsünde İptal Edilmesinin Düzeltilmesie İrsaliye “Alıcıda işlendi/başarıyla tamamlandı” statüsünde iptal edilememesi sağlanmıştır.
– GİB’e Gönderilecek,
– GİB’e gönderilemedi,
– GİB’de işlenemedi,
– Sunucuda hata alındı,
– İrsaliye Yanıtı Alındı
statülerinde iptal işlemi yapılabilir.
WINERP-92155TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, START3, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSCari Hesap Kartı Eklendiğinde İrsaliye Senaryo Bilgilerinde LG_XXX_CLCARD Tablosunda PROFILEIDDESP Alanı ve LG_XXX_XX_STFICHE Tablosunda PROFILEID Alanlarının Doğru GelmesiCari hesap kartı eklendiğinde irsaliye senaryo bilgilerinde LG_XXX_CLCARD tablosunda PROFILEIDDESP alanının “1” olarak gönderilmesi sağlanmıştır.
LG_XXX_XX_STFICHE tablosunda PROFILEID alanının CLCARD tablosu PROFILEIDDESP alanındaki bilgiyi alarak “1” olarak gönderilmesi sağlanmıştır.
WINERP-92134TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSSatınalma Fiyat Farkı Faturasında e-Fatura Carisi Seçilmiş ve Stok Tutarlarını Arttıracak Olarak Ayarlanmış ise Bu Faturadaki e-Fatura Statülerinin Satınalma Faturalarında Olduğu Gibi (Kabul Edildi) Olmasının SağlanmasıSatınalma fiyat farkı faturasında e-Fatura carisi ve stok tutarları artıracak olarak seçilmiş ise bu faturanın e-Fatura statüsünün “Kabul edildi” olarak oluşması sağlanmıştır.
WINERP-92076TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSCloud Connect Uygulaması Kapsamında Uygulama Yanıtı Kaydedilen İhracat Faturalarında, INVEXIMLINES Tablosundaki CUSTDOCNO(GÇB Numarası) Alanına Değer Yazılmasının SağlanmasıCloud Connect uygulaması kapsamında uygulama yanıtı kaydedilen ihracat faturalarında, INVEXIMLINES tablosundaki CUSTDOCNO (GÇB numarası) alanına değer yazılması sağlanmıştır.
WINERP-92067TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSSatış Siparişleri Liste Ekranı Filtrelerinde Sadece Devirden Gelenler Gösterilsin Parametresi Hayır Seçildiğinde Devir ile Gelen Siparişlerin Listelenmesinin SağlanmasıSipariş liste ekranı filtrelerinde sadece devirden gelenler gösterilsin parametresi evet seçili iken yalnızca devir ile gelen fişleri listelemesi, hayır seçildiğinde öndeğerde ekranın açıldığı gibi tüm fişleri listelemesi sağlanmıştır.
WINERP-92065TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSKDV Beyannamesi Alındığında İndirimler Toplamına Açılış Bakiyesi Yansımasının DüzeltilmesiKDV Beyannamesi alındığında indirimler toplamına doğru bakiye tutarı yansıması sağlanmıştır.
WINERP-91968TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSÖzet Adat Raporunda Standart Alan Listesinde Bulunan Bakiye Alanının Değer Getirmesinin SağlanmasıÖzet adat raporu standart alan listesinde yer alan “Bakiye” alanının değer getirmesi sağlanmıştır.
WINERP-91959TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISEFIDISC(“1-1221-89123-1211-12*”,1,P26,1) Bu Fonksiyon Kampanyada Uygulandığında Uzun Malzeme Kodları İçin de Çalışmasının SağlanmasıMalzeme kodu 15 karakterden daha fazla olduğunda “FIDISC” fonksiyonu kullanılarak tanımlanan kampanyanın uygulanması sağlanmıştır.
WINERP-91958TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSİşlem Dövizli Çek Girişi Yapılıp Bankada Tahsil Edildikten Sonra Çek Döviz Bilgilerinde İşlem Dövizli Tutarın Görünmesinin Sağlanmasıİşlem dövizli çekin bankada tahsil işleminden sonra çek içerisine incele ile girilip döviz bilgileri penceresine bakıldığında işlem dövizli tutar ve kur bilgisinin gösterilmesi sağlanmıştır.
WINERP-91957TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSe-Beyannamelerde Geçici Vergi Beyannamesi Ekler Sekmesi Gelir Tablosunda Hesap Seçildiğinde Kayıt Edilmesinin Sağlanmasıe-Beyannamelerde Geçici Vergi Beyannamesi ekler sekmesi gelir tablosunda hesap seçildiğinde kayıt edilebilmektedir.
Ayarlar şu şekilde yapılmalıdır;
1. Vergi Bildirimi sekmesinde, “Mükellefin Kazancın Tespit Yöntemi ve Varsa Ortak Olunan Firmalara Ait Bilgiler” bölümüne ‘Kazancın Tespit Şekli = Bilanço Esası’ olarak satır eklenmeli.
2. Ekler > Gelir Vergisi sekmesinde ‘Gelir Tablosu’ isimli kutuda eklenen satır seçilerek alttaki bölümde hesap veya tutar seçilip kaydedilmelidir.
WINERP-91948TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSSistem İşletmeni’nde Firma Detaylarında e-İrsaliye Sekmesinde Yer Alan Taşıyıcı Kodu Seçildiğinde İlgili Kodun Üründe Öndeğer Taşıyıcı Kodu Olarak Yansımasının SağlanmasıSistem İşletmeni’nde firma detaylarında e-İrsaliye sekmesinde yer alan taşıyıcı kodunun fişlerde öndeğer taşıyıcı kodu olarak gelmesi sağlanmıştır.
Cari hesap kartında taşıyıcı kodu seçimi yapıldığında ve Satış Dağıtım parametrelerinde “Otomatik Sevkiyat Adresi Ataması”nda seçilen fiş türlerinde cari hesaba tanımlı taşıyıcı kodu gelmektedir.
WINERP-91942TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, START3, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSExcel’den Hizmet Kartı Aktarımı İşlemi ile Kartlar Güncellenmek İstendiğinde Muhasebe Kodlarının Silinmesinin EngellenmesiExcel’den hizmet kartı aktarımı işlemi ile hizmet kartları güncellenmek istendiğinde muhasebe kodları siliniyordu.Silinmemesi sağlanmıştır.
WINERP-91936TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISEMillileştirme Fişinde Aynı Bilgili İki İthalat Operasyon Fişi Dosyası Çağrıldığında Hareket Miktarının Tüm Satırlarda Doldurulmasının SağlanmasıMillileştirme fişi içerisine aynı ithalat dosya numarasına sahip operasyon fişleri çağrıldığında hareket miktarı alanlarının tüm satırlar için doldurulabilmesi sağlanmıştır.
WINERP-91922TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSe-Faturaya Aktarılmış İrsaliye İçerisine Değiştir ile Girip Hareket Özel Kodu Değiştirmek İstendiğinde Alınan Uyarının KaldırılmasıTevkifat kodlarının değişen pay-payda oranları sebebiyle e-Faturaya aktarılmış irsaliye içerisine değiştir ile girip hareket özel kodu değiştirilmek ya da eklenmek istendiğinde “Tevkifat kodu hatalıdır!” uyarısı alınmaması sağlanmıştır.
WINERP-91903TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISEGelecek Aylara Ait Gelir Gider Dağılımı Yapıldıktan Sonra İlgili Hesaplarda Ekstre Alındığında Hareketlerin Doğru Listelenmesinin SağlanmasıGelecek aylara/yıllara ait gelir gider dağılımı yapıldıktan sonra ilgili hesaplarda ekstre alındığında hareketlerin yanlış listelenmesi düzeltilerek, ilgili fişlerdeki “ACCOUNTCODE” alanının referansa göre doğru olarak gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-91875TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSKayıt Numara Şablonlarında Kullanıcı Koşulu Verildiğinde Uyarı Alınmamasının SağlanmasıKullanıcı bazlı kayıt numaralama şablonu oluşturulmak istendiğinde grup ve rol alanları seçim yapılmadan geçildiğinde numara şablonunda oluşan durum giderilmiştir.
WINERP-91812TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSFirma Kredi Kartı Fişi İşlem Dövizli Giriş Yapılıp Fiş Üzerinde F9 Firma Kredi Kartı Fiş Ödemesi Yapıldığında Oluşan Banka Fişine Dövizli Tutarların Gelmesinin SağlanmasıFinans Parametrelerine; öndeğeri hayır olmak üzere “Kredi Kartı Ödemesinin/Tahsilatının Banka Fişinin İşlem Dövizi Kuru Kredi Kartı Fişinden Okunsun=Evet/Hayır” parametresi eklenmiştir.
WINERP-91809TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSToplu Ekstre Gönder İşleminden Sonra Açılan Cari Hesap Ekstresi Raporunun Filtre Ekranında İşyeri Filtresi Seçildiğinde Eğer Cari Hesabın o İşyerine Ait Hareketi Yoksa Boş Bir PDF Dosyasının Mail Olarak Gönderilmesinin EngellenmesiToplu ekstre gönder işleminden sonra açılan cari hesap ekstresi raporunun filtre ekranında işyeri filtresi seçildiğinde eğer cari hesabın o işyerine ait hareketi yoksa boş bir PDF dosyasının mail olarak gönderilmemesi sağlanmıştır.
WINERP-91795TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSKDV Beyannamesinde Sonuç Hesapları Ekranında Kümülatif Kısmında Seçilen Hesaba Ait Tutarların Mali Dönem Bağımsız Firma İçin Firma Tanımında En Baştaki Tarihten İtibaren Değer Getirmesinin EngellenmesiMali dönem bağımsız firma için KDV beyannamesi “sonuç hesapları” ekranında ‘kümülatif’ kısmında seçilen hesaba ait tutarların, beyannamede seçilen yıldaki açılıştan itibaren gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-91771TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSBankadan Portföye İade Alınan Senedin Muhasebe Kodlarında Proje Kodu Gelmesinin SağlanmasıBankadan portföye iade alınan senetlerin muhasebe kodları ekranına proje kodu gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-91740TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSMahsup Fişlerinde Durum Değiştir Seçeneği ile Yapılan Değişikliklerin, F9 Menüdeki Kayıt Bilgisindeki Son Değiştiren Bilgisi Alanına Yansımasının SağlanmasıMahsup fişlerinde Durum Değiştir seçeneği ile yapılan değişikliklerin, F9-Kayıt bilgisi ekranındaki “Son Değiştiren Bilgisi” alanına yansıması sağlanmıştır.
WINERP-91736TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, START3, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSSiparişlerde Çoklu Faturalama Sonrasında Açılan Log Ekranında Faturalama İşlemlerine Ait Bilgilerin Gelmesinin SağlanmasıSiparişlerde çoklu faturalama sonrasında açılan log ekranına faturalama işlemlerine ait bilgilerin gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-91690TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, START3, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSe-İrsaliye Mükellefi Olmayan Cari Hesap Kartında İrsaliye Yerine Geçer İşaretli Olan Cari Hesaba Kağıt Fatura Oluşturulmasının Sağlanmasıe-İrsaliye mükellefi olmayan ve cari hesap kartında irsaliye yerine geçer işaretli olan cari hesaplara düzenlenen faturalar kopyalandığında oluşan yeni irsaliyenin de kağıt olarak oluşması sağlanmıştır.
WINERP-91672TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSBanka Virman Fişinde Alacaklı Olan Banka Hesabı Hareketler Ekranında Borçlu Görünmesinin DüzeltilmesiBanka virman fişinde alacaklı olan banka hesabı, banka hesabı hareketleri ekranında borçlu olarak gözükmesi düzeltilmiştir.
WINERP-91661TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, START3, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSCari Hesap Kartı Üzerinde Eşlemeler Ekranında Uyarı Alınmamasının SağlanmasıCari hesap kartı üzerinde eşlemeler ekranında bağlantı uyarısı alınması engellenmiştir.
WINERP-91639TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSMOBİLDEV SMS Gönderiminin Ürün İçerisinden Yapılmasını Sağlayan Adreslerde Değişiklik Olduğundan Güncelleme Yapılması TalebiÜrün içerisinden eLogo servisleri ile SMS gönderiminin yapılmasını sağlayan geliştirme yapılmıştır.
WINERP-91577TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, START3, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSCari Hesap Ekstresi Standart Alanlarından Özel Kod[17] Eklendiğinde Banka Fişlerine Ait Satırlarda Özel Kod Bilgisi Gelmesinin SağlanmasıCari hesap ekstresi rapor tasarımında standart alanlarda bulunan “Özel Kod[17]” alanı rapor tasarımına eklendiğinde banka fişlerine ait rapor satırlarına özel kod bilgisi gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-91553TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, START3, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSe-SMM Kullanıcısı Olan Firmalarda Cari Hesap Fişlerinden Girilen Serbest Meslek Makbuzlarında Makbuz Tipinin Öndeğer e-SMM Gelmesinin Sağlanmasıe-SMM kullanıcısı olan firmalarda cari hesap fişlerinden girilen serbest meslek makbuzlarında makbuz tipinin ön değer olarak e-SMM gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-91537TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSSatınalma Parametrelerinde Onay Bilgisi Sevkedilebilir Olduğunda Malzeme Üzerinde F9 Menüdeki Sipariş Hareketlerine Sipariş Fişi Yansımasının SağlanmasıSatınalma parametrelerinde “Sipariş onay bilgisi” parametresi “Sevk edilebilir” olduğunda; talep fişi bağlantısı ile oluşturulan siparişin malzeme üzerinde F9 menüde bulunan “Sipariş Hareketleri” penceresine yansıması sağlanmıştır.
WINERP-91535TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSKatma Değer Vergisi Beyannamesi HTML Olarak Alındığında Ödenmesi Gereken KDV Tutarının Aynısının, Eksi Tutar Olarak Sonraki Dönemlere Devreden KDV Tutarına Yazılmasının EngellenmesiKatma değer vergisi beyannamesi HTML olarak alındığında ödenmesi gereken KDV tutarının aynısının, eksi tutar olarak sonraki dönemlere devreden KDV tutarına yazılması engellenmiştir.
WINERP-91533TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, START3, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSMüşteriden Protestolu İade Edilen Senetler Yaz Tasarımında Protesto Masrafı Alanının Veri Getirmesinin SağlanmasıMüşteriden protestolu iade edilen senetler yazdırmak istenildiğinde form tasarımına eklenen “protesto masrafı” standart alanına veri getirilmesi sağlanmıştır.
WINERP-91530TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSHatalı Mali Dönem Bilgileri ile Açılan Firmada Mali Dönem Bitiş Tarihi Değiştirilmek İstendiğinde Alınan Tarihler Diğer Dönemler ile Çakışıyor Uyarısının DüzeltilmesiHatalı mali dönem bilgileri ile açılan firmada mali dönem bitiş tarihi değiştirilmek istendiğinde “Tarihler Diğer Dönemler ile Çakışıyor” uyarısının alınmaması sağlanmıştır.
WINERP-91529TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSSatış Siparişi Girilirken Alınan “Talep Bağlantısı Olmayan Satırlar Var” Uyarısının DüzeltilmesiSatınalma parametrelerinde bulunan “Sipariş hareketlerinde talep kontrolü – Yapılacak” olarak seçili olduğunda satış siparişinde de kontrol yapılması engellenmiştir.
WINERP-91525TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSFirma Yetkilerinde Satınalma Modülü/Verilen Siparişlerde Ekle Yetkisi Verilmediğinde Satış Sipariş Fişinde e-Fatura Carisi Seçildiğinde F9’da e-Fatura Bilgilerinin Gelmesinin SağlanmasıFirma yetkilerinde satınalma modülü/verilen siparişlerde ekle yetkisi verilmediğinde satış sipariş fişinde e-Fatura carisi seçildiğinde F9’da e-Fatura bilgileri seçeneğinin gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-91437TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSSatış Faturada %100 İndirim Uygulandığı Durumlarda İndirimler Malzeme Maliyeti Parametresi Seçiliyse Muhasebeleşme İşlemi Uygulandığında Faturaya Ait SMM Mahsup Fişi Tarihinin Dolu Gelmesinin SağlanmasıSatış faturada %100 İndirim uygulandığı durumlarda indirimler malzeme maliyeti parametresi seçiliyse muhasebeleşme işlemi uygulandığında faturaya ait SMM mahsup fişi tarihinin dolu listelenmesi sağlanmıştır.
WINERP-91251TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSPlasiyer Satış Raporları Altında Yer Alan Malzeme Satış Ekstresi Raporundaki Veri Alanlarının Rapor Tasarımına Doğru Değer Getirmesinin SağlanmasıPlasiyer satış raporları altında yer alan malzeme satış ekstresi raporundaki veri alanları rapor tasarımına doğru veri getirmesi sağlanmıştır.
WINERP-91227TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISEDağıtım Emri Üzerinden Toplu Faturalama İşlemi ile Oluşan Toptan Satış Faturasını Verilen Numaralama Başka Bir Faturada Var Uyarısı Vermesinin EngellenmesiDağıtım emri üzerinden toplu faturalama işleminde numara şablonunun güncellenmesi sağlanmıştır.
WINERP-91224TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSMali Dönem Bağımsız ve Ara Mali Yıl Kullanıldığında KDV Beyannamesi İndirimler Sekmesinde Girilen Hesap Bakiyesinin XML İçerisine Yansımasının SağlanmasıMali dönem bağımsız ve ara mali yıl kullanıldığında KDV Beyannamesi indirimler sekmesine girilen hesap bakiyesinin XML içerisine yansıması sağlanmıştır.
WINERP-91180TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSMalzeme Yönetim Fişleri Ekranında Tarihe Göre ya da Fiş No’ya Göre Sıralama Yapıldığında Giriş/Çıkış Ambarı Açıklaması Kolonlarında Yanlış Veri Listelenmesinin DüzeltilmesiMalzeme yönetim fişleri ekranında tarihe göre ya da fiş numarasına göre sıralama yapıldığında giriş/çıkış ambarı açıklaması kolonlarında doğru veri listelenmesi sağlanmıştır.
WINERP-91179TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSCari Hesap Özel Kodu Tanımı Küçük Harflerle Yapıldığında Toplu Satınalma/Satış Fiyat Girişi Satırlarında Cari Hesap Özel Kodu Bilgisinin Büyük Harflerle Görünmesinin DüzeltilmesiCari hesap özel kodu tanımı küçük harflerle yapıldığında “toplu satın alma/satış fiyat girişi” satırlarında cari hesap özel kodu bilgisinin özel kodu tanımındaki gibi küçük harflerle görünmesi sağlanmıştır.
WINERP-91174TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSİşlem Dövizli Satınalma Sözleşmesi Siparişe Aktarıldığında Siparişte Farklı İşlem Döviz Türü Gelmesinin Düzeltilmesiİşlem dövizli satınalma sözleşmesi siparişe aktarıldığında siparişte farklı işlem döviz türü gelmesi düzeltilerek sözleşmedeki işlem dövizi ile siparişe aktarılan işlem dövizinin aynı olması sağlanmıştır.
WINERP-91075TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSe-Arşiv Carisine Kesilen İrsaliye Üzerinden F9 Menü Faturalama İşlemi Sırasında Manuel Girilen Fatura Numarası ile Fatura Kaydedilmesinin Sağlanmasıİrsaliye üzerinden F9 menü faturalama işlemi sırasında otomatik olarak gelen e-Fatura/e-Arşiv numarasını, manuel olarak değiştirilerek kaydedilebilmesi sağlanmıştır.
WINERP-91064TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSAyrıntılı Satış Raporunda Ticari İşlem Grubu Filtresi Verildiğinde İhracat Operasyon Fişlerinin Rapora Yansımasının SağlanmasıAyrıntılı satış raporunda ticari işlem grubu filtresi verildiğinde ihracat operasyon fişlerinin rapora yansıması sağlanmıştır.
WINERP-91061TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSSatınalma İade Faturası Satırda Hizmet Seçildiğinde ve Genele İndirim Uygulandığında Satınalma İade İrsaliyesi Oluşmasının DüzeltilmesiSatınalma iade faturası genele indirim uygulanarak hizmet satırı ile kaydedildiğinde irsaliye oluşması engellenmiştir.
WINERP-91035TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, START3, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSÖdeme Tipi Banka Havale/Eft Olan Fatura Kaydedildiğinde Otomatik Olarak Açılan Havale/Eft Fişi Satırlarına, Cari Hesap Kartında Tanımlanmış Olan Öndeğer Banka Hesabı Bilgisinin Yansımasının SağlanmasıÖdeme tipi banka havale/eft olan fatura kaydedildiğinde otomatik olarak açılan “havale/eft” fişi satırlarına, cari hesap kartında tanımlanmış olan öndeğer banka hesabı bilgisinin yansıması sağlanmıştır.
WINERP-91002TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISESabit Kıymet Amortisman TFRS Mahsup Fişi Silindiğinde Fayear Tablosunda Accficheref Referansı Kalmasının Düzeltilmesi ve Amortisman TFRS Tablosunda M İşareti Silinmesinin SağlanmasıTFRS düzeltmelerini oluştur seçeneği ile oluşan TFRS mahsup fişi silindiğinde (Mahsup Fişi Silindiğinde Bağlantılar parametresi “Koparılacak” olarak seçili) FAYEAR tablosunda ACCFICHEREF referansı kalması engellenmiş ve amortisman TFRS tablosundaki “M” işaretinin silinmesi sağlanmıştır.
WINERP-91001TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISESistem İşletmeni/Yönetim/Organizasyon Tanımları Seçeneği Tıklanıp Ekrana Gelen Organizasyon Şeması Tanımları Penceresinde “Ekle” Denildiğinde Uyarı Alınmamasının SağlanmasıTIGER 3 programında sistem işletiminde “Organizasyon Şeması Tanımları” penceresinde “Ekle” seçeneğiyle şema tanımı yapılmak istendiğinde “Access Violation” uyarısı alınmaması sağlanmıştır.
WINERP-91000TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISESabit Kıymet TFRS Düzeltme Mahsuplaştırma İşlemi ile Oluşan Mahsup Fişi İçin Emfline Tablosunda KEBIRCODE,ACCOUNTCODE Kolonlarında Ascii Karakter Gelmesinin DüzeltilmesiSabit kıymet TFRS düzeltme mahsuplaştırma işlemi ile oluşan mahsup fişinin Emfline tablosundaki KEBIRCODE,ACCOUNTCODE kolonlarına ascii karakterler gelmemesi sağlanmıştır.
WINERP-90998TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSBanka Kredi Taksitleri Raporunda Ödenen Taksit Hareketleri Kadar Toplam Satırının Çoklanmasının EngellenmesiBanka Kredi Taksitleri Raporu’nda taksit durumu filtresine istinaden toplam alanının çoklanması engellenmiştir.
WINERP-90971TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSSabit Kıymet Satışı Yapılan Ayda TFRS Amortisman Hesaplamasının Doğru Gelmesinin SağlanmasıSabit kıymet satışı yapılan ayda TFRS amortisman hesaplamasının doğru yapılması sağlanmıştır.
WINERP-90756TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSFirma Öndeğerlerinde İşyeri Tanımlandığında Banka Fişleri Liste Ekranında Toplu Kayıt Ekleme İşleminde İşyeri Seçilerek Oluşturulan Virman Fişinin Muhasebe Kodlarında Hem Merkez İşyeri Hem Seçilen İşyeri İçin Muhasebe Satırı Oluşmasında DüzeltmeKullanıcıya firma öndeğerlerinde işyeri tanımlandığında, banka fişleri ekranında toplu kayıt ekleme işleminde işyeri seçilerek oluşturulan virman fişinin muhasebe kodlarında seçilen işyeri için muhasebe satırı oluşması sağlanmıştır.
WINERP-90670TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSDevir Olarak Girilen Çek Başka İşyerine Aktarıldığı Durumda Müşteri Çek ve Senetleri Raporunda Genel Durum Filtresine Göre İşyeri Bilgisinin RaporlanabilmesiDevir statüsünde girilen çek ve ya senetlerin başka bir iş yerine aktarılması durumunda müşteri çek ve senetleri raporunda genel durum tarihleri filtresine göre iş yeri bilgisinin doğru raporlanması sağlanmıştır.
WINERP-90513TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, START3, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSAyrıntılı Tahsilat Listesinde Alan Listesindeki Cari Ortalama Gecikmenin Doğru Değer Getirmesinin SağlanmasıAyrıntılı tahsilat listesinde alan listesindeki ‘Cari ortalama gecikme’ alanının “Gün” olarak değer getirmesi sağlanmıştır.
WINERP-90171TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSKDV1 Beyannamesinde Hesap Planı Seçildiği Durumda Matrahların Eksi Değer Hesaplanmasının DüzeltilmesiKDV1 beyannamesinde hesap planı seçildiği durumda matrahların eksi değer hesaplanması ve sonuç hesaplarında değer gelmemesi durumu düzeltilmiştir.
WINERP-90168TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSCari Hesap Ekstresi Tasarımında Fatura Satırları İçin Gruplama Yapıldığında Fiyat ve Malzeme Açıklaması Alanlarında Doğru Gruplama Yapılmasının SağlanmasıCari hesap ekstresi tasarımında fatura satırları için gruplama yapıldığında malzeme miktar ve birim fiyat bilgilerinin doğru şekilde listelenmesi sağlanmıştır.
WINERP-90151TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSSabit Kıymet Kaydı Amortisman Tablosu Sil İşleminden Sonra Birikmiş Amortisman Tutarı Sabit Kıymet Kaydının F9 Toplamlardan Silinmesinin SağlanmasıSabit kıymet kaydı üzerinden amortisman tablosu sil işlemi yapıldıktan sonra sabit kıymet kaydı F9 sağ tuş toplamlar ekranından silinmesi sağlanmıştır.
WINERP-90136TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSe-Defter Kullanıcısı Olan ve Mali Dönem Bağımlı Çalışan Firmada Kapanış Fişin Manuel Eklendiğinde Fiş Kaydedilirken Belge Detayı Kontrolü Yapılmasının Sağlanmasıe-Defter uygulaması kapsamında, kapanış fişi eklenirken e-Defter belge detayı kontrolü yapılması sağlanmıştır.
WINERP-90128TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSİhracat Operasyon Fişlerinde Sipariş ve İrsaliye Fişi Aktarırken e-Arşiv ve e-Fatura Kontrollerinin Sipariş Aktarımında Yapıldığı Gibi İrsaliye Aktarımında da Yapılmasının Sağlanmasıe-Fatura Gümrük cari hesaplarına düzenlenen ihracat operasyon fişleri içerisine sipariş ve irsaliye aktarımı yapılırken aktarılan fişin türüne göre fatura türünün güncellenmesi sağlanmıştır.
WINERP-89862TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSSTCALC Fonksiyonu Ek Vergi Kartındaki Maliyeti Etkilemez Seçeneği İşaretli Olmadığında Girişlerin Maliyetinin Doğru Hesaplanmasının SağlanmasıSTCALC fonksiyonu ek vergi kartındaki maliyeti etkilemez seçeneği işaretli olmadığı durumda girişlerin maliyetinin doğru hesaplanması sağlanmıştır..
WINERP-89786TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISEHızlı Veri Girişi Menüsü Altından Eklenen Satış Siparişi Penceresinde Arayüz Uyarlama ile Eklenen Metin Alanına Girilen Metnin Kaydedilmesinin SağlanmasıHızlı veri girişi menüsü altından eklenen ‘Satış siparişi’ penceresinde arayüz uyarlama ile eklenen metin alanına girilen metnin kaydedilmesi sağlanmıştır.
WINERP-89687TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSSatınalma Faturasına F9 İrsaliye Aktar Sonrasında Tarih Değiştirilmek İstendiğinde Alınan Uyarının KaldırılmasıSatınalma faturasına F9 irsaliye aktar sonrasında tarih değiştirilmek istendiğinde “Fiş tarihi seri/lot çıkış hareketinden sonra olamaz” mesajı alınıyordu, ilişkili hareket kontrolünün fiş kaydı sırasında da yapılması sağlanmıştır.
WINERP-89185TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSKasa İşlemlerinden Girilen e-Müstahsil Makbuzunun F9 Menü ile İptali Yapıldığında Servise İstek Gönderilmesinin SağlanmasıKasa işlemlerinden girilen e-Müstahsil Makbuzunun, durumu ‘Başarılı’ ise F9-İptal seçeneği ile servise iptal isteğinin gönderilmesi sağlanmıştır.
WINERP-88838TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSDurumu Tahsil Edildi Olan Çek Kartının Bir Sonraki Döneme Portföyde Olarak Devrolmasının DüzeltilmesiDurumu Tahsil Edildi olan Çek kartının bir sonraki döneme Tahsil Edildi olarak aktarılması sağlanmıştır.
WINERP-88233TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSSatış Siparişin Liste Ekranı Üzerinde Yapılan Sipariş Çıkar İşleminde Performans İyileştirmesiSipariş çıkarma işleminde performans iyileştirmesi yapılmıştır.
WINERP-84923TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSKDV Dahil Sipariş Girişi Yapıldığında ve İndirim Uygulandığında Cari Hesap Risk Toplamı Ekranına Siparişin Toplam Tutarından Farklı Bir Tutar Yazmasının DüzeltilmesiKDV dahil ve indirimli olarak kaydedilen sipariş sonrası cari hesap kartı risk toplamları alanına doğru tutar yansıması sağlanmıştır.
WINERP-83258TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSÇek Karşılığı Banka Kredisinin Devri Sonrasında Krediye Bağlı Çek/Senet Gelmesinin SağlanmasıDönem devir işlemi yapıldıktan sonra önceki yılda eklenmiş olan çek karşılığı kredi üzerinde F9 menü ile bağlı çek senet kartlarına erişilmesi sağlanmıştır.
WINERP-72828TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3Müşterinin Karşılıksız Çeki Tahsil Edilerek Cari Hesap Toplamları Çalıştırılınca Risk Tutarına Doğru Yansımasının SağlanmasıKarşılıksız çıkan çekin tahsil işlemi sonrası cari hesap kartı risk tutar bilgileri alanına doğru yansıması sağlanmıştır.
WINTLS-8098TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSKullanılabilir Widgetlerde Akbank Olan Firmalarda Kets Docplace Çalışmasının SağlanmasıAkbank uygulamasının aktif olduğu durumda Kets doküman yönetim sisteminin kullanılamaması ile ilgili durumun düzeltilmesi adına Kets DocPlace klasöründeki dosyalar güncellenmiştir.
WINTLS-8053TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISERapor Üreticisine Eklenen Rapor İçerisinde Son Butonuna Tıklandığında Uyarı Alınmamasının SağlanmasıRapor üreticisine eklenen rapor içerisinde düzenleme yapılıp, kapatılmak istenildiğinde uyarı alınmaması sağlanmıştır.
WINTLS-7487TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSTablo Olarak Alındıktan Sonra Excel’e Aktarılan Raporlarda Yer Alan Tarih Alanlarının Formatının Tarih Olarak Gelmesinin SağlanmasıTablo olarak alındıktan sonra Excel’e aktarılan raporlarda yer alan tarih alanlarının formatının Excel’e tarih formatında yansıması sağlanmıştır.
WINTLS-7245TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3Borç/Alacak Durum Raporu Tamamlanmadan Sonlandırıldığında “Veri sorgulaması Sürüyor” Mesajının Ekrandan KaldırılmasıRapor tamamlanmadan kapatılmak istendiğinde ekranda kalan “Veri Sorgulaması Sürüyor” mesajının gösterilmemesi sağlanmıştır.
WINTLS-6995TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, START3 Serisi Ürünlerde Raporlar Tablo Formatında Ekrana Alıp Excel’e Alındığında Bilgilerin Tema Rengi ile Gelmesinin DüzeltilmesiTablo olarak alınan raporların Excel olarak kaydedilmesi sonucu ürün tema renginin Excel dosyasına geçmesi durumu düzeltilmiştir.
Excel Trans
Sürümde Yer Alan Yenilikler
Sıra No
Tanım
Açıklama
1Excel Trans Kurulumunun ERP Çözümleriyle YapılmasıExcel Trans kurulumunun ERP çözümleriyle yapılması sağlanmıştır. (Kurulum dizini altında Excel Trans klasörü gelmektedir.)
2Exceltrans ile Satış Faturası Aktarıldığında e-Arşiv ve e-Fatura İçin “İrsaliye Yerine Geçer” Kolonu EklenmesiExceltrans ile satış faturası aktarıldığında e-Arşiv ve e-Fatura için “irsaliye yerine geçer” kolonunun eklenmesi sağlanmıştır.
3Satış İrsaliyesi Şablonuna e-Arşiv& e-Fatura Alanlarının EklenmesiSatış irsaliyesi şablonuna e-arşiv& e-fatura alanlarının eklenmesi sağlanmıştır.
4Satış Siparişleri Şablonlarına e-Arşiv& e-Fatura Alanlarının EklenmesiSatış siparişleri şablonlarına e-Arşiv& e-Fatura alanlarının eklenmesi sağlanmıştır.
5Exceltrans Cari Hesap Fişleri Şablonlarına Kullanılacak Para Birimi Alanlarının EklenmesiExceltrans cari hesap fişleri şablonlarına kullanılacak para birimi alanları eklenmiştir.
6Satınalma Siparişleri Şablonlarına e-Fatura Alanlarının EklenmesiSatınalma siparişleri şablonlarına e-Fatura alanlarının eklenmesi sağlanmıştır.
Sürümde Yer Alan İyileştirmeler
Sıra No
Tanım
Açıklama
1Satış Faturası Şablonunda Birden Fazla Satır Olduğu Durumda “İrsaliye Yerine Geçer” Alanının İşaretli Gitmesinin SağlanmasıBirden fazla satır aktarımı yapıldığında irsaliye yerine geçer alanının işaretli gelmeme durumu düzenlenmiştir.
2Exceltrans Nakit Ödeme Şablonunda “_Baslik.Fiş Türü” İpucu Alanında Listelenen “Borç Ödeme” Seçeneğinin “Nakit Ödeme” Olarak İsminin DeğiştirilmesiNakit Ödeme Şablonunda “_Baslik.Fiş Türü” ipucu alanında listelenen “Borç Ödeme” seçeneğinin “Nakit ödeme” olarak değiştirilmesi sağlanmıştır.
3Exceltrans’tan Lot/Seri Takipli Malzemeye Satış Faturası Aktarıldığında Seri/Lot Bilgilerinde Son Kullanım Tarihinin Dolu Gelmesinin SağlamasıExceltrans’tan lot/seri takipli malzemeye satış faturası aktarıldığında seri/lot bilgilerinde son kullanım tarihinin dolu olarak gitmesi sağlanmıştır.
%d blogcu bunu beğendi: