Logo Tiger ERP Çözümleri, Logo GO 3, Logo Mali Müşavir 3 ve Logo Start için Yeni Sürüm (2.63.00.00)

Logo Tiger ERP Çözümleri, Logo GO 3, Logo Mali Müşavir 3 ve Logo Start için Yeni Sürüm (2.63.00.00)

Logo Tiger ERP Çözümleri, Logo GO Çözümleri, Logo Mali Müşavir 3 ve Logo Start Çözümleri için geliştirilen 2.63.00.00 sürümü kullanıma sunuldu.

Sürümde hangi yenilikler var?

• Satış/Satınalma Siparişleri İçerisindeki Hizmet Satırları İçin Karşı Sipariş Oluşturma İşlemi
• Cari Hesap Kartı Hızlı Erişim Penceresi
• Ödeme Planının İşyeri ve Proje Bazlı Yapılabilmesi
• Start 3 Ürününde Cari Hesaplara Toplu e-Fatura Mükellef Kontrolü Yapılabilmesi
• Rotatif Kredi Faiz Hesaplaması Yapılırken Vade Sonunun 3 Aylık Dönemler Dışında Hesaplanabilmesi
• Satınalma Teklif Fişi Satırları Bazında Onaylama Yapılabilmesi

Sürümde Yer Alan Yenilikler

Kayıt No
Ürün
Tanım
Açıklama
WINERP-88475TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSSanal e-İrsaliye Düzenlemesi (İrsaliye Mükellefinin e-İrsaliye Sistemine Kayıtlı Olmayan Müşterilerine de e-İrsaliye Düzenleyebilmesinin Sağlanması)

e-İrsaliye mükellefi olan firmaların, e-İrsaliye sistemine kayıtlı olmayan mükelleflere de e-İrsaliye (sanal) düzenleyebilmesi sağlanmıştır. eLogo Entegratörü tarafından (sanal) e-İrsaliyelere GİB’in 3900892152 VKN’si ve urn:mail:irsaliyepk@gib.gov.tr etiket bilgileri eklenerek GİB’e gönderimi sağlanmıştır.

WINERP-88874TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSBorç Takip Penceresine Özel Kod 2 Alanı Eklenmesi TalebiBorç takip ekranına ve filtrelerine “Özel Kod 2” alanı eklenmiştir. “Ödeme Hareketleri Satır Bazında Oluşturulsun” parametresi “Evet” olduğunda, fiş satırlarında yer alan Hareket Özel Kodu 2 alanının yansıması sağlanmıştır.
WINERP-88831TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSe-Defter İmzalama Aracında Kullanılan ESYA API’nin Java Sürüm Güncellemesinin Yapılması Talebie-Defter uygulaması kapsamında, imzalama aracında kullanılan ESYA API’nin java (Java 8u241-11.0.6-13b25-14) sürüm güncellemesi yapılmıştır.
WINERP-88196TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSSipariş Devrinde Performans İyileştirmesi TalebiSipariş devir işleminde performans iyileştirmesi yapılmıştır.
WINERP-88031TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, START3, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS2.62 Sürümünde Eklenen Fatura Kaydedilirken GUID Numarası Kontrolünün Tüm Fatura Türleri İçin Yapılmasının Kaldırılması TalebiFaturalarda yapılan GUID kodu kontrolünde düzenleme yapılarak, modül bazında bazında GUID kontrolü yapılması sağlanmıştır.
WINERP-87328TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSe-Defter Parametrelerinde Banka Fiş Modülü İşlem Türlerine Gider Pusulası Eklenme Talebie-Defter Parametreleri ekranında fiş modüllerinde yer alan banka fişleri için, işlem türü seçeneğine “Bankadan Gider Pusulası” fişi seçeneği eklenmiştir.
Kullanıcıların Bankadan Gider Pusulası fişleri için, “Belge No Değeri: Fiş No / Belge No” seçimi, Belge Açıklaması ve Ödeme Şekli öndeğer tanımlama yapabilmesi sağlanmıştır.
WINERP-87323TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSBanka Modülünden Girilen Gider Pusulasının Form Ba’ya Yansıması TalebiBanka modülünden girilen gider pusulasının Form Ba’ya yansıması sağlanmıştır.
WINERP-87321TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSMuhasebe Bağlantı Kodları-Malzemeler Başlığında İhraç Kayıtlı Satış Faturalarında Olduğu Gibi İhraç Kayıtlı Satınalma İçin de Tanımlama Yapılabilmesi TalebiMuhasebe Bağlantı Kodları-Malzemeler başlığında İhraç Kayıtlı Satış Faturaları’nda olduğu gibi “İhraç Kayıtlı Satınalma” için de tanımlama yapılabilmesi sağlanmıştır.
WINERP-87277TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSe-Fatura Mükellef Kontrol İşleminin Yetkiye Bağlanması TalebiFinans işlemler menüsü altında ve Cari Hesap liste ekranı F9 menüde bulunan e-Fatura Mükellef Kontrol işlemi yetkiye bağlanmıştır.
WINERP-87208TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSKasadan Girilen e-Arşiv Faturaları Çıkartılmak İstendiğinde e-Arşiv Faturaları, Statüsü e-Arşiv Faturası Oluşturulacak Değerinde İse Silinebilir Uyarısı Vermesi TalebiKasadan girilen e-Arşiv faturaları çıkartılmak istendiğinde e-Arşiv faturaları statüsü e-Arşiv faturası oluşturulacak değerinde ise silinebilir uyarısı vermesi sağlanmıştır.
WINERP-86739TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSToplu Amortisman Hesaplama İşleminde Hesaplama Yapılmayacak Ayların Belirtilmesi TalebiAmortisman Hesaplama Seçenekleri parametresi “Evet” olduğunda toplu amortisman hesaplama işlemi ekranında “Amortisman Hesaplanacak / Amortisman Hesaplanmayacak” seçenekleri getirilmiş ve kullanıcının daha önce hesaplama yapılmış bir ay için toplu olarak hesaplama yapılmaması ve istenirse amortisman hesaplanmayacak dönem için amortisman satırına “M” işaretinin koyulması sağlanmıştır.
WINERP-86735TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSSatış ve Satınalma Faturaları Liste Ekranı Filtrelerine Cari Hesap Özel Kodu 1,2,3,4 Alanları Eklenmesi TalebiSipariş/ İrsaliye/ Fatura liste ekranı filtrelerine “Cari Hesap Özel Kodu 1,2,3,4,5” seçenekleri eklenmiştir.
WINERP-86701TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSFirma Kredi Kartı Ekstresi Detay Alındığında Taksitli İşlemlerde Ödenen Taksitlerin Görünmesi ve Taksitlerden Kalan Tutarın Görüntülenebilmesinin SağlanmasıFirma Kredi Kartı Ekstresi Rapor tasarımı alan listesine “Ödeme Bilgisi [44]” ve “Kalan Taksit Tutarı [45]” alanları eklenmiştir.
Kullanıcı rapor tasarımında;
– ‘Ödeme Bilgisi’ alanı; “Satırlar – Ödeme Hareketleri [9]”bölümüne
– ‘Kalan Taksit Tutarı’ alanı; “Bölüm [12]” bölümüne yerleştirilmelidir.
WINERP-86686TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSe-Defter Uygulaması Kapsamında Muhasebe Fişlerinde Belge Detayında “Ödeme Kaydı Değildir” Kutucuğu İşaretlendiğinde Diğer Alanlar İçin Zorunlu Alan Kontrolü Yapılması Talebie-Defter uygulaması kapsamında muhasebe fişlerinde belge detayı girilirken, öndeğer olarak ” – ” gelen belge türü alanı değerinin, seçim yapılmadan kaydedilmesi engellenmiştir.
WINERP-86651TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, START3, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSe-Fatura XML’inde Malzeme Koduna Göre Birleştirilen Satır Sayısı TalebiXml aktarım dışarı işleminde parametreye istinaden aynı kodlu malzemeler birleştirilsin olarak seçilmişse birleştirilen satır sayısı bilgisinin Xml üzerinde gösterilmesi sağlanmıştır.
WINERP-86645TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSKredi Kartı Fiş Tahsilatı Ekranında Açılan Banka İşlem Fişinde Komisyon Satırlarında Değişiklik Yapılabilmesi TalebiKredi kartı fiş tahsilatı işlemi ile açılan banka işlem fişinde puan/hizmet komisyon satırlarının silinebilmesi sağlanmıştır.
WINERP-86468TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSFiyat Değiştirilme Limiti Uygulanacak Fiş Türlerine Talep Fişlerinin de Eklenmesi TalebiTalep Yönetimi parametreleri arasına “Fiyat Değiştirme Limiti Uygulansın=Evet/Hayır” filtresi eklenerek malzemeye ait satınalma fiyatının üzerinde giriş yapılıp yapılamayacağı kullanıcı seçimine sunulmuştur.
WINERP-86366TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSİhracat Operasyon Fişi Muhasebeleştirme Filtreleri Muhasebe Fiş Satırları Açıklamalarına İntaç Tarihinin Eklenmesi Talebiİhracat Operasyon Fişi muhasebeleştirme filtreleri muhasebe fiş satırları açıklamalarına “İntaç Tarihi” eklenmiştir.
WINERP-86259TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSSatılan Malın Maliyeti Mahsubunun Belge Detayında “Fişe Ait Belge Yoktur” Seçeneğinin Otomatik Olarak İşaretlenmesinin SağlanmasıMuhasebe-İşlemler-Muhasebeleştirme-SMM Mahsup İşlemleri ile muhasebeleştirme şekli filtresi “Birebir” dışında oluşturulan muhasebe fişlerinin e-Defter belge detaylarının “fişe ait belge yoktur” şeklinde ve belge detayı olmadan oluşması sağlanmıştır.
WINERP-86111TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSÖneri Durumunda Kaydedilen e-Fatura Gerçek Faturaya Çevrildiğinde Ödeme Tipine Göre Faturanın Tetiklenmesi TalebiÖneri durumunda kaydedilen e-Fatura gerçek faturaya çevrildiğinde ‘Ödeme Tipine’ göre faturanın tetiklenerek ilgili ödeme fiş türünün açılması sağlanmıştır.
WINERP-86014TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSLogo Connect’ten Eklenen Kartlarda Otomatik Olarak Mükellef Kontrolünün Devreye Girmesi TalebiLogo Connect’ten eklenen kartlarda otomatik olarak mükellef kontrolün devreye girmesi sağlanmıştır.
WINERP-85890TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSOtomatik Satınalma Siparişi Oluşturma İşlemi Filtrelerinde Yer Alan “Bekleyen Siparişler Dikkate Alınacak” Filtresinin Satış ve Satınalma İçin 2 Ayrı Filtre Olması TalebiOtomatik Satınalma Siparişi filtre seçeneklerine “Dikkate Alınacak Bekleyen Sipariş Türleri” seçeneği eklenmiştir.
WINERP-85687TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSCari Hesap Kartı İçerisindeki Form Tasarımlarında İthalat ve İhracat Operasyon Fişi Türü de Olması TalebiCari hesap kartı içerisindeki form tasarımlarına ithalat ve ihracat operasyon fişi türü eklenmiştir. Form bilgileri alanına da ihracat/ithalat alanları eklenmiştir.
WINERP-84880TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSCari Hesap Kartı Kopyala ve Değiştir İşleminde Performans İyileştirilmesi Yapılması TalebiCari hesap kartları ekranına seçimi kullanıcı bazında tutulmak üzere “Hızlı Erişim” ikonu eklenmiştir. Hızlı erişim açık durumda kullanımlarda cari hesap kartında gösterilen alanlar daraltılarak performans iyileştirmesine gidilmiştir.
WINERP-84556TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSMalzeme Toplamları Etkilenmeyecek Özelliğindeki Ambarın, Talep Fişinde Seçilebilmesi TalebiTalep fişlerinde, “Malzeme Toplamları Etkilenmeyecek” özelliğindeki ambarların da seçilebilmesi sağlanmıştır.
WINERP-84538TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSFaturalarda Satış Koşulu Uygulandığı Durumda Koşul Satırına Bir Üstteki Malzeme Satırının Proje Kodunun Gelmesinin SağlanmasıFaturalarda ‘Satınalma/Satış Koşulu Uygula’ işleminde, koşul sonucu eklenen satırın Proje Kodu bilgisinin ilgili Malzeme/Hizmet satırından gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-84537TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSSatınalma Faturası İçerisinde Girilen Promosyon Satırının F9 Menü “Satış Faturası Oluştur” İşlemi ile Oluşan Satış Faturasına da Aktarılabilmesinin SağlanmasıSatınalma Faturası içerisinde girilen Promosyon Satırının F9 menü “Satış Faturası Oluştur” işlemi ile oluşan Satış Faturası’na aktarılması sağlanmıştır.
WINERP-84517START3Start 3 Ürününde Cari Hesaplara Toplu e-Fatura Mükellef Kontrolü Yapılabilmesi TalebiStart 3 ürününde cari hesaplara toplu e-Fatura mükellef kontrolü yapılabilmesi sağlanmıştır.
WINERP-84406TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSÇok Satırlı Faturalarda Herhangi Bir Satırda KDV Olmaması Durumunda Detaylar Sekmesindeki KDV Muafiyet Sebebi Alanının da Dolmasının SağlanmasıTicari Sistem Yönetimi parametrelerinde , e-Arşiv ve e-Fatura KDV muafiyet sebebi kodları öndeğerleri tanımlı ise, fatura/irsaliye ve sipariş satırlarının bazılarında KDV muafiyet varsa detaylardaki KDV muafiyet kodu alanının parametreye göre otomatik olarak doldurulması sağlanmıştır.
WINERP-84231TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSÖdeme Planının İşyeri Bazında Tanımlanabilmesi TalebiCari hesap kartında işyeri bazlı ödeme planı seçilebilmesi amacıyla ödeme planı seçim alanı yanına “İşyeri Bazlı Ödeme Planı” düğmesi eklenmiştir.
WINERP-84149TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSSatış Teklif Fişi Üzerinde Yaz Seçeneği TalebiSatış Teklif Fişi üzerine “Yaz” seçeneği eklenmiştir.
WINERP-84141TIGER 3 ENTERPRISE, TIGER WINGS ENTERPRISEÜrün Reçeteleri Listeleri ve Seviyelere Göre Ürün Reçeteleri Listesi Raporuna Malzeme Resimlerinin Eklenebilmesi Talebi“Ürün Reçetesi Listesi” ve “Seviyelere Göre Ürün Reçetesi Listesi” raporları standart alan listesine “Ana Ürün Resmi 1”, “Ana Ürün Resmi 2”, “Reçete Satır Malzeme Resim 1” ve “Reçete Satır Malzeme Resim 2” alanları eklenmiştir.
WINERP-84026TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSGider Pusulasında Alıcı Adı Soyadı Kısmında Cari Kartın İçerisindeki Adres Bilgilerinin Otomatik Gelmesi TalebiGider Pusulasında alıcı adı soyadı adres kısmına cari kartın içerisindeki “Adres Bilgileri”nin otomatik gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-84017TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISEİthalat Operasyon Fişi Millileştirme Fişine Aktarıldığında Millileştirme Fişinde Döviz Bilgileri Girişi Ekranında Raporlama Döviz Kuru Bilgisi Ondalık Hanesinin Değişmemesinin Sağlanmasıİthalat operasyon fişi millileştirme fişine aktarıldığında, ithalat operasyon fişindeki kur bilgisinin Millileştirme Fişi – Döviz Bilgileri Girişi ekranına kur bilgisi olarak aktarılması sağlanmıştır.
WINERP-83830TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISEGümrük Kodlarına İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü ve Kars Gümrük Müdürlüğü Eklenmesi TalebiGümrük Kodlarına İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü, Kars Gümrük Müdürlüğü, Yumurtalık Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü, Dilovası Gümrük Müdürlüğü Eklenip ek olarak güncellemeler yapılmıştır.
WINERP-83677TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSFaturada Kredi Kartı Ödemesi Seçildiğinde Bankada Öndeğer Seçilen Ödeme Planının Öndeğer Gelmesi TalebiÖdeme tipi kredi kartı olarak eklenen faturaların kaydedilmesi sonucu otomatik olarak açılan kredi kartı fişinde seçili olarak gelen banka hesabına ait öndeğer geri ödeme planının ödeme hareketlerine yansıması sağlanmıştır.
WINERP-83479TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISEForm Ba Alınırken İthalat Operasyon Fişleri Veri Alma İşlemi Parametresi İçerisine Millileştirme Tarihine Göre Eklenmesi Talebiİthalat Operasyon Fişleri veri alma işlemi parametresi içerisine ‘Millileştirme Tarihine Göre’ seçeneği eklenmiştir.
WINERP-82769TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSFaturanın Detaylar Sekmesinde Ödeme Tipi Kredi Kartı Seçildiğinde Otomatik Olarak Açılan Kredi Kartı Fişinde Gelen Banka Hesabının Öndeğer Olarak Belirtilmesi Talebiİzle-Seçenekler ekranında seçilmiş olan banka kredi kartı hesap kodu seçiminin ödeme tipi kredi kartı olan fatura ve ödemeli siparişlerde öndeğer olarak gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-82195TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, START3, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSDiğer Malzeme Fişleri Yaz Formu Standart Tasarımındaki Alanların Tablo Kolonlarına Eklenmiş Olarak Gelmesi TalebiDiğer Malzeme Fişleri “Yaz” formu standart tasarımındaki alanların tablo kolonlarına eklenmiş olarak gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-82164TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISEFiş Başlığında Ambar Bilgisi Değiştirildiğinde “Fiş Satırlarında Ambar Bilgisi Güncellenecek” Uyarısında Tamam Seçeneği Yerine Vazgeç Seçeneğine Konumlanmış Gelmesi TalebiFiş başlığında ‘Ambar Bilgisi’ değiştirildiğinde “Fiş Satırlarında Ambar Bilgisi Güncellenecek” uyarısında imlecin ‘Vazgeç’ seçeneğinde konumlanması sağlanmıştır.
WINERP-82107TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER ENTERPRISE, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISETicari Sistem Yönteminde Yapılan Değişikliklerin, Kullanıcı İzleme Raporunda Listelenmesi TalebiTicari Sistem Yönteminde yapılan değişikliklerin “Kullanıcı İzleme Raporu”nda listelenmesi sağlanmıştır.
WINERP-81998TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISEPrograma Girişteki Rol Seçimi Sırasında Kullanıcı İsminin Büyük-Küçük Harf Duyarlılığı Kontrolü Yapılması TalebiPrograma giriş ekranında rol seçimi esnasında kullanıcı adındaki büyük küçük harf duyarlılığı kaldırılmıştır.
WINERP-81902TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISEMalzeme Kartı Zorunlu Alanlarına Asgari Stok Seviyesi, Azami Stok Seviyesi ve Güvenli Stok Seviyesi Eklenmesi TalebiZorunlu alan malzeme tanımlarına, Asgari Stok Seviyesi, Azami Stok Seviyesi ve Güvenli Stok Seviyesi alanları eklenmiştir.
WINERP-81768TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSSatıra İndirim Girildiğinde Genele İndirim Yapılmamasını Sağlayacak Parametre TalebiSatış Dağıtım ve Satınalma parametrelerine “Sipariş/İrsaliye/Fatura Fişlerinde Malzemeye İskonto Yapılmışsa, Genele İndirim Yapılması=İşleme Devam Edilecek/Kullanıcı Uyarılacak/İşlem Durdurulacak” parametresi eklenmiştir.
WINERP-81494TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSGönderilen Havale/EFT Fiş Satırındaki Döviz Türüne Göre Fiş Satırdaki IBAN Bilgisinin, Cari Hesap Kartı İçerisinde Banka Hesap Bilgileri Alanındaki Döviz Türüne Göre Gelmesi TalebiGelen ve Gönderilen Havale fişlerinde seçilen banka hesabının döviz türü bilgisine göre cari hesap kartında ilgili döviz hesabının IBAN numarası bilgisinin getirilmesi sağlanmıştır.
WINERP-80666TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSFatura İçerisinde e-Fatura ve e-Arşiv Bilgilerinde Yer Alan İrsaliye Yerine Geçer Seçeneğinin Yetkiye Bağlanması TalebiFatura içerisinde e-Fatura ve e-Arşiv bilgilerinde yer alan ve cari kart e-Devlet sekmesinde yer alan irsaliye yerine geçer seçeneği, kullanıcı yetkileri altında Finans-Ana Kayıtlar-Cari Hesap Kartları altına eklenmiştir.
WINERP-80118TIGER 3 ENTERPRISE, TIGER WINGS ENTERPRISEÜretim Emrine Bağlı Oluşan Sarf Fişinde Bedelsiz Malzeme Varsa Fişin Muhasebeleştirilmesinin Parametreye Bağlanması TalebiÜretim Emri muhasebeleştirme esnasında, üretim emrine bağlı tutar olmayan malzeme fişleri için, muhasebeleştirme raporunda “Muhasebeleşecek Tutar Oluşmadı” uyarısının verilmesi sağlanmıştır.
WINERP-79062TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSCari Hesap Ekstresinde İrsaliye Bilgisinin de Yer Alması TalebiCari Hesap Ekstresi filtre seçeneklerine öndeğeri hayır olmak üzere “İrsaliye Detayı=Evet\Hayır” filtresi eklenerek rapor içerisinde faturaya bağlı irsaliye bilgilerinin listelenebilmesi sağlanmıştır.
WINERP-77616TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSSatınalma İade İrsaliyesi ve Satış İrsaliyesi e-Arşiv Olarak Faturalandığında İki Fatura İçinde Aynı Fatura Numarası Oluşmasının Düzeltilmesie-Arşiv cari hesaplarına ait satınalma iade irsaliyesi ve satış irsaliyesi faturalandırma işleminde e-Arşiv numaralandırma şablonundan fatura numarası oluşturulması sağlanmıştır.
WINERP-76202TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3Ambar Fişleri e-İrsaliye Olarak Düzenlendiğinde Tanımlayabilmek İçin Öndeğer Taşıyıcı Kodu Parametresi Eklenmesi TalebiFirma ve ambar tanımlarına taşıyıcı kodu alanı eklenmiştir. İlgili alan firma veya ambarlarda seçilmiş ise, ambar fişi detayına öndeğer olarak gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-73311TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSKasa İşlemleri Cari Hesap Tahsilat/Ödeme İşlemlerinde Cari Döviz Bilgileri Alanının Zorunlu Alanlara Eklenmesi TalebiZorunlu Alanlar-Kasa İşlemleri bölümüne “Cari Döviz Bilgileri” seçeneği eklenmiştir.
WINERP-72799TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISEFatura Liste Ekranı, F9 Toplu Gönder Seçeneğinde Geliştirme Yapılması TalebiFatura liste ekranı F9- Toplu Gönder işlemi ile açılan filtre seçeneklerinde, “Fiş Numarası” olarak seçili kayıtların fatura numaralarının detay filtreye şeklinde atanması sağlanmıştır.
e-Posta adresi ve form tanımlarının ilgili Cari hesap kartında okunarak gönderim yapılması sağlanmıştır. Cari hesap kartında bu bilgiler tanımlanmamışsa gönderim sırasında açılan ekranlardan bu bilgilerin girilmesi ve tasarımın seçilmesi gerekmektedir.
WINERP-71541TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSİhracat Operasyon Fişlerinin Gerçek ya da Öneri Statüsü ile Kaydedilmesinin Parametrik Olması TalebiSatış Dağıtım ve Satınalma parametreleri öndeğerler kısmına “İhracat Operasyon Fiş Durumu=Gerçek\Öneri” ve “İthalat Operasyon Fiş Durumu=Gerçek\Öneri” seçenekleri eklenmiştir.
WINERP-70081TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, START3, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSBorç Takip Penceresinde KDV Satırının Ayrı Satır Olarak Listelenmesi TalebiBorç takip ekranında KDV satırının ayrıştırılması ödeme planında P2 ve P3 formülleri kullanılarak sağlanmaktadır. Fakat aynı günlerin de ayrıştırılabilmesi için Ödeme / Tahsilat planlarına “Aynı Günler Birleştirilmeyecek” onay kutusu eklenmiştir ve fişlerde ödeme hareketleri oluşturulurken bu özellik işlevsel duruma gelmektedir.
WINERP-64655TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISEBanka Kredileri Liste Ekranında Rotatif Kredi Üzerinde Faiz Hesaplaması Penceresinde Uygulanmış Faiz Oranlarının Listelenmesi TalebiBanka kredi hareketleri ekranına “Faiz Oranı” ve “BSMV Oranı” kolanları eklenmiştir. İlgili kolonlar sadece Rotatif Kredi faiz hesaplaması sonucu girilen oranları gösterecektir.
WINERP-52692TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSPersonel Muhasebe Bağlantı Kodlarında AR-GE Damga Vergisi İstisnası Eklenmesi TalebiPersonel muhasebe bağlantı kodlarına AR-GE Damga Vergisi İstisnası eklenmiştir.
WINERP-47971TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSBanka Modülünden Girilen Banka Verilen ve Alınan Hizmet Faturası Kasa Modülünde Olduğu Gibi e-Fatura ve e-Arşiv Faturası Olarak Gönderilebilmesi TalebiBanka fişlerinden düzenlenen Banka Verilen ve Alınan Hizmet Faturaları’nın e-Fatura ve e-Arşiv olarak düzenlenebilmesi sağlanmıştır.
WINERP-43158TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSSistem İşletmeni Kullanıcı Yetkilerinde Muhasebeleşmiş Fişlerin İptal Edilip Edilememesi Yetkiye Bağlı Olması TalebiSatış Faturaları, Satınalma Faturaları, İthalat Operasyon Fişi, İhracat Operasyon Fişi, İhraç Kayıtlı Alım Faturaları ve İhraç Kayıtlı Satış Faturaları işlem yetkilerine “İptal Et (Muhasebeleşmemiş)” ve “İptal Et (Muhasebeleşmiş)” yetkileri eklenmiştir.
WINERP-40331TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISENavigator Fonksiyonları (Ordcalc, Stcnum, Stcnum2 gibi) ile Varyant Koduna Göre Raporlama Yapılabilmesi TalebiNavigator StCalc, StCalc2, StCalcList, OrdCalc, OrdCalc2, OrdCalcList, InvCalc, InvCalcList, InvCalc1, InvCalcList1, StCNum, StCNum2, DBInfo fonksiyonları ile varyant koduna göre raporlama yapılabilmesi sağlanmıştır.
WINERP-37692TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, TIGER ENTERPRISE, TIGER PLUSRotatif Kredi Faiz Hesaplaması Yapılırken Vade Sonunun 3 Aylık Dönemler Dışında Hesaplanabilmesi TalebiRotatif kredi faiz hesaplama işleminin 3 aylık dönemler dışında da yapılabilmesi sağlanmıştır.
WINERP-35913TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSSatış/Satınalma Sipariş İçerisindeki Hizmet Satırları İçin Karşı Sipariş Oluşturulması TalebiHizmet kartı içerisine “Karşı İşlem Hizmet Kodu” alanı eklenerek ilgili alanda seçilen hizmet kartının karşı sipariş oluşturma işlemine aktarılabilmesi sağlanmıştır.
WINERP-26392TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSCari Hesap Kartı İçerisindeki Ödeme İzlemede Alanı Öndeğerinin Parametrik Belirlenmesi TalebiCari Hesap Kartı içerisindeki “Ödeme İzlemede” alanının öndeğer seçeneğinin belirlenebilmesi için Finans Parametrelerine “Cari Hesap Ödeme İzleme Durumu – Aynı Dövizli İşlemlerle/ Değişik dövizli işlemlerle” seçeneği eklenmiştir.
WINERP-22267TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSKullanıcılar Listesinde Bloke Edilen Kullanıcıların Ayrıca Listelenebilmesi TalebiSYS – Kullanıcılar ekranına:
– Kullanıcıların bloke edilebilmesi için “Kullanıcı Kullanımını Engelle” butonu,
– Sadece bloke kullanıcıların görüntülenebilmesi için “Hepsi/ Aktif Kullanıcılar/ Bloke Kullanıcılar” şeklinde seçim kutucuğu eklenmiştir.
WINERP-13836TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISEBanka İşlem Fişinde Fon Alış/Satış İşlemleri İçin Miktar Kolonu Eklenmesi ve Muhasebeleştirme ile Muhasebe Fişine Aktarılması TalebiBanka işlem fişinde Fon Alış/Satış işlemleri için miktar kolonu eklenmiştir. “Banka Fişleri Muhasebeleştirme” filtre ekranında Muhasebe Fişi Satır Açıklaması altındaki filtre içeriklerine “Satır İşlem Türü” seçeneği eklenmiştir.
WINERP-9766TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISESatınalma Teklif Fişi Satırları Bazında Onaylama Yapılabilmesi TalebiEmir, teklif ve sözleşme fişlerinin satır bazlı onaylanabilmesi sağlanmıştır.
WINERP-8941TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSFiş İçerisindeki Ticari İşlem Grubunun Yetkilendirilmesi TalebiKullanıcı yetki tanımlarına Finans bölümünden eklenen fişler için “Ticari İşlem Grubu” yetkileri eklenmiştir.
WINERP-8683TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, START3, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSBanka Ekstresi’nde Fatura Satırlarının Listelenmesi TalebiBanka ekstresinde Alınan/Verilen Hizmet Faturaları için “fatura detayı” filtresi eklenmiştir. Filtre evet olduğunda banka ekstresi raporunda faturaya ait detay satırlar yansımaktadır.
WINERP-6651TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISEBanka Kredileri Listesine Son Durum Tarihi Filtresi Eklenmesi TalebiBanka kredileri listesi raporuna “Son Kredi Durum Tarihi” filtresi eklenmiştir. Banka kredileri taksitleri raporunda “Rapor Tarihi” filtresinin adı “Son Kredi Durum Tarihi” olarak güncellenmiştir.

Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

Kayıt No
Ürün
Tanım
Açıklama
WINERP-88620START3Start 3 Cloud Connect’te Giden Fatura Tevkifat Tutarının Doğru Yansımasının SağlanmasıStart ürününde tevkifatlı olarak düzenlenen faturaların Xml aktarımlarında tevkifat tutarı alanının doğru bilgi getirmesi sağlanmıştır.
WINERP-88372TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSMuhtasar Beyannamede Prim Hizmet (Aphb) Onay Kutusunun İşaretlendiğinde XML MUHSGK Olarak Oluşmasının SağlanmasıMuhtasar beyannamede Prim Hizmet (Aphb) onay kutusu işaretlendiğinde XML MUHSGK olarak oluşması sağlanmıştır.
WINERP-88361TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSCari Hesap Devrinde Performans İyileştirmesiCari hesap devri işleminde performans iyileştirmesi yapılmıştır.
WINERP-88358TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, START3, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSe-Fatura Tipinde Gönderilmiş Durumdaki Kur Farkı Faturalarının Devir İşleminden Sonra Tekrar Gönderilmesinin EngellenmesiStatüleri gönderilmiş durumdaki kur farkı faturaları devredildikten sonra yeni dönemde statüleri gönderilecek olarak oluşuyordu, mevcut statüleri ile devredilmeleri sağlanmıştır.
WINERP-88327TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSe-Arşiv Perakende Cariye Satış Siparişi Girilip Faturalandığında e-Arşiv Bilgileri Penceresinin Açılmamasının Sağlanmasıe-Arşiv perakende cariye satış siparişi girilip faturalandığında e-Arşiv bilgileri penceresinin açılmaması sağlanmıştır.
WINERP-88279TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, START3, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSBanka Hesap Devrinde Alınan Uyarının KaldırılmasıHareket sayısı fazla olan datalarda devir fişi satır sayısı öndeğer 300 olarak banka devri yapılmak istendiğinde alınan uyarı kaldırılmıştır.
WINERP-88197TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISEGelecek Aylara/Yıllara Ait Gelir ve Gider Dağılımı Varsa e-Defter Uygulamasında Büyük Defter İçin Borç-Alacak Toplamında Oluşan Farkın Giderilmesie-Defter uygulaması kapsamında düzenleme yapılmış ve gelecek aylara ve yıllara dağıtım yapılmış fiş bulunan aylara ait defter dosyalarının oluşturulabilmesi sağlanmıştır.
WINERP-88033TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, START3, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSe-Fatura İçerisine Girilip Cari Hesap Seçimi Tekrar Yapıldığında Fatura No Kısmındaki e-Fatura No Değerinin Değişmesinin EngellenmesiFatura içerisine değiştir ile girilip cari hesap yeniden seçildiğinde fiş numarası alanının değişmemesi sağlanmıştır.
WINERP-87982TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISEYabancı Uyruklu Cari Hesap Kartında Etiket Bilgisi Sevkiyat Adresi Seçildiğinde Alınan Ülke Kodu “TR”den Farklı Olamaz Uyarısının Kaldırılarak Kaydedilmesinin SağlanmasıYabancı uyruklu cari hesap kartında etiket bilgisi sevkiyat adresi seçildiğinde kaydederken alınan “Ülke Kodu TR’den Farklı Olamaz” uyarısı kaldırılarak kaydedilmesi sağlanmıştır.
WINERP-87953TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISEGelecek Yıllara Ait Gelir ve Giderlerin Aylara Dağıtım Yapmasının SağlanmasıGelecek yıllara ait gelir ve giderlerin, toplu işlem ile aylara dağıtımının yapılması sağlanmıştır.
WINERP-87940TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSKasadan Kesilen Alınan Hizmet Faturası Çıkarılmak İstendiğinde Alınan Maliyet Dağıtım Fişinde Kullanılmıştır Uyarısının KaldırılmasıKasa işlemleri üzerinden eklenen Alınan Hizmet Faturası Maliyet Dağıtım Fişi’nde kullanılmamış olduğunda fiş çıkartılmak istendiğinde alınan “Maliyet Dağıtım Fişlerinde Kullanılmıştır” uyarısı giderilmiştir.
WINERP-87446TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSMahsup Fişi İçerisinde Borç Alacak Üzerinde F9 Menü “Hesap Bakiyesi (Genel)” Seçeneğinde Satıra Açılış Fişinin Yansımasının ve Bakiyelerin Kapatılmasının SağlanmasıMahsup fişi içerisinde borç alacak üzerinde F9 menü “Hesap Bakiyesi (Genel)” seçeneğinde satıra açılış fişi tutarının yansıması sağlanmıştır.
WINERP-87427TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSTicari Sistem Parametrelerinde Cari Hesap Tahsil/Ödeme Kasa Kodu Verildiğinde Menüden Arama Yapılıp Tahsilat/Ödeme Yapıldığında Kasalar İçin Yetki Kodu Kontrolü Yapılmasının SağlanmasıTicari Sistem parametrelerinde cari hesap tahsil/ödeme kasa kodu verildiğinde menüden arama yapılıp tahsilat/ödeme yapıldığında kasalar için yetki kodu kontrolünün yapılması sağlanmıştır.
WINERP-87393TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSCari Hesap Kartında Tanımlı Muhasebe Kodunun Nakit Tahsilat/Ödeme Ve Borç/Alacak Dekontu Fişlerine Öndeğer Gelmesinin SağlanmasıCari Hesap kartında tanımlı muhasebe kodunun Nakit Tahsilat/Ödeme ve Borç/Alacak Dekontu Fişleri’ne öndeğer getirilmesi sağlanmıştır.
WINERP-87351TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSMuhasebe Fişlerinde Fiş Çıkarıldığında Diğer Kullanıcıya Bilgi Gitmesi Amacıyla Onaylama Görevi Bulunurken Muhasebeleşen Fiş Değiştirildiğinde İş Akış Devreye Girmesinin SağlanmasıMuhasebe fişlerinde fiş çıkarıldığında diğer kullanıcıya bilgi gitmesi amacıyla onaylama görevi bulunurken, muhasebeleşen fiş değiştirildiğinde iş akışının devreye girmesi sağlanmıştır.
WINERP-87346TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSKasadan Girilen Verilen Hizmet Faturasında e-Fatura Logosu ve Fatura İçerisinde Sağ Klik e-Fatura Bilgilerinin Gelmesinin SağlanmasıKasa İşlemlerinden eklenen “Verilen Hizmet Faturasında” e-Fatura carisi seçildiğinde “e-Fatura Simgesi”nin ve F9 menüde “e-Fatura Bilgileri” sekmesinin çıkması sağlanmıştır.
WINERP-87265TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSİş Akışı ile Cari Hesap Fişlerinde Değiştir İşlemi İçin Görev Oluşturulduğunda Alınan Görevi Gerçekle Aşamasında İlişkili Kayıt Bulunamadı Uyarısının Düzeltilmesiİş akışı ile cari hesap fişlerinde değiştir işlemi için bulunan görev gerçeklendiğinde çek/senet liste ekranı yerine cari hesap fişleri liste ekranının açılması sağlanmıştır.
WINERP-87255TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSÇek Girişi Yapılıp Çek Tahsil Edildiğinde Çek Senetler İçerisinde Raporlama Döviz Kurunun Değişmesinin EngellenmesiÇek giriş ve tahsil işlemleri farklı günlerdeki farklı kurlar üzerinden yazıldığında çek-senet üzerinden erişilen döviz bilgileri ekranındaki kur bilgisinin tüm hareketler için son kur bilgisi olarak gösterilmesi düzeltilmiştir.
WINERP-87240TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSAynı Sunucuda Farklı Bir Veri Tabanına Bağlı Olarak Çalışılan Firmada Aynı Anda Birden Çok Sabit Kıymet Satın Alma Faturası Satırlarında Seçilip Fatura Kaydedilmek İstendiğinde Programın Kilitlenmesinin DüzeltilmesiAynı sunucu üzerinde farklı firma veri tabanı kullanımlarında fatura içerisinde sabit kıymet satırı kaydedilmek istendiğinde yaşanan kilitlenme düzeltilmiştir.
WINERP-87170TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSSatınalma/Satış Faturasında Fatura Tarihi Ekim Ayı ve Ödeme Planı Kullanıldığında Vade Gününün Eksi Hesaplanmasının DüzeltilmesiÖdeme tahsilat planında kullanılan gün ve ay seçimine istinaden ödeme tarihi sonraki yıla sarktığı durumda gün alanının doğru değeri getirmesi sağlanmıştır.
WINERP-87138TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSKullanıcı Öndeğerlerinde Yetki Kodu Tanımlanmış Olduğunda Çek Senet Bordrolarının İade Edilmesi ile Oluşan Borç Dekontuna Yetki Kodunun Yansımasının SağlanmasıKullanıcının öndeğerlerinde yetki kodu tanımlanmış olduğunda çek senet bordrolarının iade edilmesi ile oluşan borç dekontuna yetki kodu yansıması sağlanmıştır.
WINERP-87023TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSMuhasebe Bağlantı Kodlarında “Satış İndirimleri Muhasebe Kodu” Tanımlaması Sadece ” Toptan Satış Faturaları” İçin Filtrelendiğinde Diğer Fatura Türlerine de Tanımlanan Muhasebe Kodu Gelmesinin DüzeltilmesiMuhasebe bağlantı kodlarında “Satış İndirimleri Muhasebe Kodu” tanımlarının fatura türlerine göre getirilmesi sağlanmıştır.
WINERP-86925TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, START3, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSBanka Hesap Durum Raporunda Kredi Kartı Bloke Tutarlarının Listelenmesinin SağlanmasıBanka Hesap Durum Raporu’nda kredi kartı bloke hesap detayına ait hareketlerin listelenmesi sağlanmıştır.
WINERP-86888TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSToplu Amortisman Hesaplandıktan Sonra Sağ Tuş Hesaplama Seçeneklerinde Amortisman Hesaplanmayacak Seçildiğinde Değer Artış Fonuna Değer Atmasının EngellenmesiSabit kıymetin ömrünün bittiği yıla toplu amortisman hesaplama ile hesaplama yapıldıktan sonra ilgili yıl üzerinde “amortisman hesaplanmayacak” seçildiğinde değer artış fonuna değer ataması yapması engellenerek “değer artış fonuna” değer atılmaması sağlanmıştır.
WINERP-86856TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSHızlı Üretim Fişi Sonucu Oluşan Üretimden Giriş Fişinde Stok Yeri Öndeğerinin Hızlı Üretim Fişinde Belirtilen Yer Olarak Gelmesinin SağlanmasıHızlı üretim fişinde, üretim için stok yeri bilgileri girilip fiş kaydedildiğinde oluşan üretimden giriş fişinde stok yeri bilgilerinin öndeğer yerin değil, hızlı üretim fişinde girilen stok yerinin gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-86822TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSTicari İşlem Grubunda Stopaj Hesapla ile 2. Alan İşaretlendiğinde Stopaj Hesaplanan Satınalma Faturasının Muhtasar Beyannamesine Yansımasının SağlanmasıTicari işlem grubunda stopaj hesapla ile 2. alan işaretlendiğinde stopaj hesaplanan satınalma faturasının muhtasar beyannamesine yansıması sağlanmıştır.
WINERP-86810TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISEHızlı Üretim Fişinde Yarı Mamuller Üretilecek Seçili Olarak Kaydedildiğinde F9 Menü İhtiyaç Listesinde Kullanılan Hammaddelerin Birden Fazla Listelenmesinin EngellenmesiYarı mamuller üretilecek olarak oluşturulan hızlı üretim fişi için F9 menü ile alınan İhtiyaç Listesi raporunda mükerrer kayıt listelenme durumu düzeltilmiştir.
WINERP-86775TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSSipariş,İrsaliye ve Faturada Varyantlı Malzeme Girilip, Varyant Kodu Seçildikten Sonra Tekrar F10 ile Varyant Kodu Liste Ekranına Giriş Yapıldığında İmlecin Seçilen Varyant Kodunun Üzerine Konumlanmasının SağlanmasıSipariş, irsaliye ve faturada varyantlı malzeme girilip, varyant kodu seçildikten sonra tekrar F10 ile varyant kodu liste ekranına giriş yapıldığında imlecin seçilen varyant kodunun üzerine konumlanması sağlanmıştır.
WINERP-86731TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSe-Defter Uygulaması Kapsamında Çek Bordrosu Girişinin Muhasebeleştirilmesi Sonrası Oluşan Mahsup Fişlerindeki Belge Detayı Kısmındaki Belge Tipinin ‘Other’ ve Belge Açıklaması ‘Çek Bordrosu’ Olarak Oluşmasının Sağlanmasıe-Defter uygulaması kapsamında çek/senet bordroları muhasebeleştirildiğinde oluşan muhasebe fişinde belge detayı penceresinde belge türünün “diğer” olarak gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-86706TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, START3, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSDevir.exe Bağlantı Ayarlarından Farklı Bir Veritabanı Ayarlanarak Devir Yapıldığında SQL Kullanıcısı Şifresinin Database’ye Kaydedilmesinin SağlanmasıDevir programı ile firma kopyalama yapılırken bağlantı ayarlarında girilen şifre bilgisi, Database’ye şifrelenerek kaydedilmesi sağlanmıştır.
WINERP-86690TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, START3, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSCari Hesap Kredi Kartı Fişi İptal Edildiğinde Kredi Kartı Bloke Hesabından Bakiye Düşmesinin SağlanmasıCari Hesap Kredi Kartı Fişi iptal edildiğinde Kredi Kartı Bloke Hesabından bakiye düşülmesi sağlanmıştır.
WINERP-86677TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISEDeğer Düşüklüğü Yapılmış Sabit Kıymetin Satışı Yapıldıktan Sonra Yıllık Amortismana Eksi Değer Hesaplamasının DüzeltilmesiSatışı yapılan ve amortisman hesaplama ile değer düşüklüğü yapılmış sabit kıymet için sonraki ay/yıl için hesaplama yapıldığında yıllık amortisman ve toplam birikmiş amortismanın eksi olarak hesaplanması düzeltilmiştir.
WINERP-86674TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSe-Fatura Mükellefi Olan Cari Hesaba Talep Karşılama ile Satınalma Siparişi Oluşturulduğunda Oluşan Fişin e-Fatura Olarak Oluşmasının Sağlanmasıe-Fatura Mükellefi olan cari hesaba talep karşılama ile Satınalma Siparişi oluşturulduğunda oluşan fişin e-Fatura olarak oluşması sağlanmıştır.
WINERP-86668TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSAlacak Dekontunda Satır Kopyalama Yapılan Fişlerde Muhasebeleştirme İşleminde Satır Birleştirme Yapılmasının SağlanmasıAlacak Dekontu, Borç Dekontu, Virman Fişi, Kur Farkı Fişi, Kredi Kartı Fişi, Kredi Kartı İade Fişi, Firma Kredi Kartı Fişi, Firma Kredi Kartı İade Fişi satır kopyalama yapılarak oluşturulduğunda “Muhasebeleştirme İşleminde Satır Birleştirme” yapılması sağlanmıştır.
WINERP-86652TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSForm Ba-Bs Düzenleme Bilgilerinde Beyanname Gönderen SM/SMMM/YMM Alanında İrtibat Telefon No Alanında İlk Karakterin Görünmesinin SağlanmasıForm Ba-Bs düzenleme bilgilerinde beyanname gönderen SM/SMMM/YMM alanında “İrtibat Telefon No” alanında ilk karakterin görünmesi sağlanmıştır.
WINERP-86643TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSGider Pusulası Kopyalanıp Alıcı Adı/Soyadı Kısmına Bilgiler Manuel Yazılıp Kaydedildiğinde Veritabanında Eski Carinin T.C. No’su Kalmasının DüzeltilmesiKasa işlemlerinden düzenlenen gider pusulası fişi kopyalanıp, listeden seçim yapılmadan adı ve soyadı bilgileri manuel olarak doldurulduğunda, fişin T.C. kimlik no alanının güncellenmesi sağlanmıştır.
WINERP-86641TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, START3, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSKasa İşlemlerinden Eklenen Toptan Satış Faturasına e-Fatura Carisi Seçildiğinde Faturada e-Fatura Simgesi Çıkmasının SağlanmasıKasa işlemlerinden eklenen “Toptan Satış Faturası, Toptan Satış İade Faturası, Perakende Satış Faturası, Perakende Satış İade Faturası ve Alınan Hizmet Faturasında” e-Fatura carisi seçildiğinde “e-Fatura Simgesi”nin ve F9 menüde “e-Fatura Bilgileri” sekmesinin çıkması sağlanmıştır.
WINERP-86622TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSİşlem Dövizli Satınalma Faturası Üzerinde Fiyat Farkı Uygulandığında Fiyat Farkı Faturasında Kur Türünün Doğru Gelmesinin SağlanmasıFatura üzerinden F9 menü ile fiyat farkı faturası oluşturulduğunda cari hesap kartında tanımlı işlem dövizi öndeğer kur bilgisine göre kur türünün gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-86555TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSMalzeme Dolaşım Fişinde Malzeme Hareket Miktarı Silindiğinde Ambar Fişinden İlgili Malzeme Satırının Silinmesinin SağlanmasıMalzeme dolaşım fişine değiştir ile girilerek satır silindiğinde ilgili malzeme fişinde güncelleme yapılması sağlanmıştır.
WINERP-86432TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSİthalat Operasyon Fişi İçin Stok Tutarları Azaltılacak Olan Fiyat Farkı Faturası Girildiğinde Fatura Tipinin e-Arşiv Olmasının Sağlanmasıİthalat operasyon fişi için stok tutarları azaltılacak seçilen fiyat farkı faturası girilmek istendiğinde fatura tipinin e-Arşiv oluşması sağlanmıştır.
WINERP-86397TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSCari Hesap Ekstresinde Dövize Endeksli Çeklerin İadesi Sonucunda Oluşan Borç Dekontunda İD Tutarının Döviz Cinsinden Görünmesinin SağlanmasıCari Hesap Ekstresinde dövize endeksli çeklerin iadesi sonucunda oluşan borç dekontunda “İD Tutarının” döviz cinsinden gösterilmesi sağlanmıştır.
WINERP-86256TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSMasraf Merkezi Kontrolü Yapılan Sarf Fişinde Satırda Seçilen Masraf Merkezi Muhasebe Kodlarının Alacak Satırlarında Gelmesinin SağlanmasıMalzeme fişlerinde satırda seçilen masraf merkezi kodunun muhasebe kodları penceresinde alacak satırına da yansıması sağlanmıştır.
WINERP-86254TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSMuhasebe Hesabı Kontrolü Parametresinin Bankadan Portföye İade İşlemi İçin Çalışmasının Sağlanması“Muhasebe Hesabı Kontrolü” parametresinin “Bankadan Portföye İade İşlemi” için çalışması sağlanmıştır.
WINERP-86062TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSFiktif Kur Farkı Raporu Cari Hesap Filtresi Verilmeden Alındığında Tasarımda Döviz Türü Ve Tutarlarının Çoklanarak Gelmesinin DüzeltilmesiFiktif Kur Farkı Raporu’nda cari hesap kodu filtresi verilmediği durumda gerçekleşen satır çoklama durumu düzeltilmiştir.
WINERP-86020TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSCari Hesap Sevkiyat Adreslerinde İlçe Numarası Girişi Yapıldığında Daha Önce Girilmiş Olan İl Numarasının Değişmemesinin SağlanmasıCari hesap sevkiyat adreslerinde ilçe numarası girişi yapıldığında daha önce girilmiş olan il numarasının değişmesi düzeltilmiştir.
WINERP-85341TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSGenel İndirim Uygulanan Sipariş Önce İrsaliye Sonra Faturaya Aktarıldığında Genel İndirimin Dikkate Almasının Sağlanmasıİrsaliye üzerinden faturalama işlemi yapıldığında irsaliye içerisindeki indirim tutarını dikkate almadan risk kontrolü yapılması düzeltilmiştir.
WINERP-53475TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSFaturada “Tevkifat Limitleri Cari Hesap ve Gün Bazında Kontrol Edilecek:Evet” Seçilip Limit Aşıldığında Önceki Faturalara İncele/Değiştir ile Girildiğinde Tevkifat Uyarısı Vermesinin SağlanmasıFaturada “Tevkifat Limitleri Cari Hesap ve Gün Bazında Kontrol Edilecek” parametresi “Evet” seçilip limit aşıldığında önceki faturalara “İncele/Değiştir” ile giriş yapıldığında tevkifat hesaplama uyarısı verilmesi sağlanmıştır.
WINERP-40196TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER ENTERPRISE, TIGER PLUSBanka Kredisi Faiz Hesaplamasında Kredinin Başlangıç ve Bitiş Tarihinin Gün Hesaplamasına Dahil Edilmesinin SağlanmasıKredi faiz hesaplamasında kredi başlangıç ve kapanış günlerinin de hesaplamaya dahil edilmesi sağlanmıştır.
WINTLS-7855START3Start 3 Ürünü 2.62 Sürümünde Firma Değiştir Seçeneği ile Firma Değiştirildiğinde Alınan Uyarının KaldırılmasıStart 3 ürünü 2.62 sürümünde Firma Değiştir seçeneği ile Firma değiştirildiğinde alınan uyarı kaldırılmıştır.
WINTLS-7805TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSTiger Wings Web Uygulamasında, e-Devlet Tabında Giden e-Fatura İçin F9-İncele ile Açılan Pencerede Yazıcı Butonu Seçildiğinde Programdan Çıkış Yapmasının EngellenmesiWings web kullanımlarında e-Devlet modülü altındaki ekranlarda incele modunda açılan fişlerdeki yazıcı ikonları kaldırılmıştır. F9 yazdır işleminin sağlıklı çalışabilmesi sağlanmıştır.
%d blogcu bunu beğendi: