Logo Tiger ERP Çözümleri, Logo GO 3, Logo Mali Müşavir 3 ve Logo Start için Yeni Sürüm (2.64.00.00)

Logo Tiger ERP Çözümleri, Logo GO 3, Logo Mali Müşavir 3 ve Logo Start için Yeni Sürüm (2.64.00.00)

Logo Tiger ERP çözümleri, Logo GO Çözümleri, Logo Mali Müşavir 3 ve Logo Start 3 için geliştirilen 2.64.00.00 sürümü kullanıma sunuldu.

Sürümde Yer Alan Yenilikler

Kayıt No
Ürün
Tanım
Açıklama
WINERP-89793TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSBakır İçin Kullanılan Tevkifat Oranının 7/10 Olması TalebiBakır için kullanılan, 619 ve 219 işlem türlerinin tevkifat oranı 7/10 olarak güncellenmiştir. (KDV1, KDV2 ve KDV9015)
WINERP-89639TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSGenel Mizan Raporu’nda Grup Özelliğinde Çalışacak Mizan Ayı Filtresinin Eklenmesi TalebiGenel Mizan Raporu filtre seçenekleri arasına “Mizan Ayı” filtresi eklenerek başlangıç ve bitiş ay aralığına göre rapor alınabilmesi sağlanmıştır.
WINERP-89308MM3GİB Defter Beyan Portalı’nda Gelir Fişleri Gönderimi Sırasında Alınan Uyarının KaldırılmasıGİB Defter Beyan Portalı’nda gelir fişleri gönderimi sırasında “2020 sabit kıymet ve stok kayıtları dışında faaliyet kodu bilgisi zorunludur” uyarısı alınması engellenmiştir.
Mükellef Tanımı Mali Bilgiler sayfasındaki “Faaliyet Kodu” bilgisi tanımlı olmalıdır.
WINERP-88946TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSAzerbaycan Mevzuatına Uygun Öndeğer Gelen Muhasebe Hesap Planının GüncellenmesiAzerbaycan mevzuatına göre firma eklenirken öndeğer olarak oluşturulan muhasebe hesap planı güncellenmiştir.
WINERP-88769TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSElektronik Ortamda Mevcut E-Beyanname Şifresinden Ayrı Olarak Kullanıcı Kodu, Parola Ve Şifre Alınması Ve Bu Şifre İle 1003B Beyanname Kodlu Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesinin GönderilmesiMuhtasar Beyanname 1003B gönderilebilmesi için;
1) Firma Tanımları/ E-Devlet/ E-Beyanname bölümüne “MUHSGK2 Kullanıcı Kodu/ Parola/ Şifre” bilgileri için giriş alanları eklenmiştir.
2) Kullanıcı yetki ağacına Beyanname Türü olarak “Muhtasar 1003B” eklenmiştir.
WINERP-88768TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, START3, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSe-Müstahsil Makbuzunda SGK Priminde Tutarsal Kesinti Yapılabilmesi TalebiSatınalma, kasa ve banka fişlerinden düzenlenen Müstahsil Makbuzlarında yer alan G.V Stopaj ve SGK Prim Kesintisi alanlarına tutarsal veri girişi yapılabilmesi sağlanmıştır.
WINERP-88598TIGER 3 ENTERPRISE, TIGER WINGS ENTERPRISEMalzeme Kartı Eklendiğinde Fabrikalar Tablosuna İlgili Malzeme İçin Satır Eklenmesi TalebiMalzeme kartı eklendiğinde fabrikalar tablosuna fabrika sayısı kadar ilgili malzeme için satır eklenmesi sağlanmıştır.
WINERP-88591TIGER 3 ENTERPRISE, TIGER WINGS ENTERPRISEMalzeme Özellikleri LG_FFF_CHARCODE Tablosunda Açıklama2 Alanının 200 Karaktere Çıkartılması TalebiMalzeme Özellikleri LG_FFF_CHARCODE tablosunda Açıklama2 alanı 200 karaktere çıkarılmıştır.
WINERP-88590TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS ENTERPRISEVaryantlar İçin Özel Kod,2 ,3 ,4 ve 5 Tanımlarının Özel Kod Tanımına Göre Ayrı Listelenmesi TalebiVaryantlar için Özel Kod, 2, 3, 4 ve 5 tanımlarının ayrı liste olarak açılması sağlanmıştır.
WINERP-88572TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSSatış ve Satınalma Siparişlerinde Onay Bilgisi Sevkedilemez Siparişlerin İptal İşleminin Kullanıcı Yetkisine Bağlanması TalebiKullanıcı işlem yetkileri Alınan ve Verilen Siparişler altına “İptal Et” ve “Geri Al” seçenekleri eklenerek, onay bilgisi “Sevkedilemez” siparişlerin İptal ve Geri Al işlemleri yetkiye bağlanmıştır.
WINERP-88534TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSSatış Siparişleri F9 Çoklu Sevket İşleminde Çoklu Faturalama Ekranında Olduğu Gibi İrsaliye Başlangıç Numarası Ekranı Olması TalebiSatış Siparişleri “F9- Çoklu Sevket” işleminde “İrsaliye Başlangıç Numarası” belirleyebilmek için “Çoklu Sevket” ekranı açılması sağlanmıştır.
WINERP-88401TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, START3, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSe-İrsaliye İşlemleri İçin Sistem İşletmeni ve Cari Hesap Kartına e-İrsaliye Etiket Bilgileri Alanları Eklenmesi TalebiFirma tanımlarında e-Devlet/e-İrsaliye sekmesine ve cari hesap kartı e-Devlet sekmesine e-İrsaliye etiket bilgileri alanları eklenmiştir.
WINERP-88151TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, START3, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSSatınalma Faturasında e-Fatura Mükellefi Cari Seçildiğinde Şablonda Yeniden Numara Verilmesinin EngellenmesiSatınalma Faturasında manuel fiş numarası verilip sonra e-Fatura mükellefi olan Cari Hesap seçildiğinde şablondan yeni numara verilmesi engellenmiştir.
WINERP-88132TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSKDV Beyannamesi Sonuç Hesap Hesapları Sekmesinde “Teslim ve Hizmetlerin Karşılığını Teşkil Eden Bedel (Kümülatif)” Alanında Hesap Tanımı Bakiye Olarak Ayarlandığında Tutarın Doğru Gelmesinin SağlanmasıKDV Beyannamesi ‘Sonuç Hesapları’ bölümünde “Teslim ve Hizmetlerin Karşılığını Teşkil Eden Bedel (Kümülatif)” alanında Hesap Tanımı “Bakiye” olarak seçildiğinde oluşan XML’de tutar alanına hesabın genel bakiyesinin gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-88064TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSe-Defter Saklama Hizmeti Kapsamında Saklama Yapılmayan Defterlerle İlgili Sistem Tarafından Verilen Uyarı Mesajının Değiştirilmesi Talebie-Defter entegratör saklama yapılması için çıkan yönlendirme uyarı mesajı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir:
“XX-20XX ayına ait Yevmiye ve Büyük Defter berat dosyaları gönderim işlemi başarıyla tamamlanmış olup henüz eLogo sunucularında saklanmamıştır. Saklama işlemi yapıldığında defter dosyalarınız eLogo sunucularında 10 yıl boyunca güvenle saklanacaktır.”
WINERP-88017TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, START3, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSStart 3 e-Devlet Modülü & Cloud Connect e-İrsaliye GeliştirmeleriCloud Connect kullanımında e-Devlet modülüne e-İrsaliye seçeneği eklenerek geliştirmeler yapılmıştır. Start 3 ürünümüzde e-İrsaliye özelliğinin kullanılması sağlanmıştır.
WINERP-87961TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS7194 Sayılı Kanun Kapsamında Binek Araç Giderlerinin Kısıtlanması Yönünde Geliştirme YapılmasıKanun kapsamında araç giderlerinin kısıtlanması yönünde geliştirmeler yapılmıştır. Alınan Hizmet kartlarına “Binek Araç Giderleri” ve “Binek Araç Kiralama” seçim kutucukları eklenmiştir. Muhasebe bağlantı kodlarına “Alınan Hizmet KKEG” başlığında bağlantı kodu eklenmiştir. Satınalma Parametreleri altına ise öndeğer olarak %70 ve 5500 TL olacak şekilde “Binek Araç Gider Oranı” ve “Binek Araç Kiralama Üst Sınırı” parametreleri eklenmiştir. İlgili hizmet kartının seçimi ve parametre değerine göre gider hesaplamalarının yapılması sağlanmıştır.
WINERP-87945TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, START3, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSe-Arşiv Faturalarının Parametrik Olarak Statü Kontrolü Yapılmadan Yazdırılabilmesi Talebie-Arşiv faturalarının yazdırılması işleminde, fatura parametrelerine “e-Arşiv faturası yazdırılmasında statü kontrolü yapılsın = Evet/ Hayır” seçeneği eklenerek yazdırma kontrolü sağlanmıştır.
WINERP-87904TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSSatış Dağıtım Provizyon Fişinde, Filtrele (Dağıtılacak Hizmetler) ve Filtrele (Malzemeler) Pencerelerinde Satış Elemanı Kodu Filtresi TalebiSatış Provizyon Dağıtım Fişleri filtre seçeneklerine “Satış Elemanı Kodu” filtresi eklenmiştir.
WINERP-87873TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISEMalzeme Özellikleri Değer Açıklama 1 ve Açıklama 2 Alanlarının Karakter Sayısının Arttırılması TalebiMalzeme özellikleri Değer Açıklama 2 alanının karakter sayısı 200 e çıkarılmıştır.
WINERP-87468TIGER 3 ENTERPRISE, TIGER WINGS ENTERPRISEBakım Emrine Hizmet Faturası Bağlanabilmesi TalebiHizmet faturası satırlarına “Bakım Emri No” alanı eklenmiş ve bağlantı yapılan hizmet faturalarının bakım emri maliyetlerine yansıması sağlanmıştır.
WINERP-87183TIGER 3 ENTERPRISE, TIGER WINGS ENTERPRISEBakım İş Emri Maliyeti Hesaplama İşlemlerinin Yapılması TalebiBakım iş emirleri üzerinden sağ tuş F9 “Bakım maliyeti hesapla” seçeneği ve bakım yönetimi işlemler menüsü altına eklenen “Toplu Bakım Maliyeti Hesaplama” işlemi ile bakım iş emirlerinin maliyetlerinin hesaplanması sağlanmıştır.
WINERP-87181TIGER 3 ENTERPRISE, TIGER WINGS ENTERPRISEBakım Raporları Oluşturulması TalebiBakım modülü altına bakım listeleri ve bakım raporları eklenmiştir.
WINERP-87178TIGER 3 ENTERPRISE, TIGER WINGS ENTERPRISEBakım Takvimi Oluşturulması ve Bakım İş Emirleri Tarihlerinin Takvim Üzerinde Değiştirilebilmesi TalebiBakım modülü hareketler menüsü altına “Bakım Takvimi” seçeneği eklenmiş, bakım takvimi oluşturulması ve takvim üzerinde bakım iş emirleri tarihleri değiştirilebilmesi sağlanmıştır.
WINERP-86977TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSMuhasebe Hesap Planında Hesap Kartının Tipine Göre Ters Bakiye Verdiğinde Renkli Listelenmesinin Parametreye Bağlanması TalebiMuhasebe hesap tipine göre ters bakiye veren hesapların muhasebe hesapları ekranında renkli gösterilmesi parametreye bağlanmıştır. Bu çerçevede muhasebe parametreleri altına öndeğer evet olacak şekilde “Hesap Kartı Tipine Göre Ters Bakiye Verdiğinde Hesap Planında Renklensin : Evet / Hayır” parametresi eklenmiştir.
WINERP-86835TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, START3, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSe-Fatura Kamu Olarak Seçilen Cari Hesap Kartlarında Gönderici Birim Etiketi İçin Zorunlu Alan Kontrolü Yapılmasının Kaldırılması“e-Fatura Kamu” olarak seçilen Cari Hesap kartlarında “Posta Kutusu Etiketi” zorunlu “Gönderici Birim Etiketi” zorunlu olmadan kaydedilebilmesi sağlanmıştır.
WINERP-86772TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSÇek/Senet Bordroları Çek Çıkış Cari Hesaba İşleminde F9 Menü Ciro Seçeneği ile Açılan Müşteri Çekleri Penceresine Bölüm Kolonu Eklenmesi TalebiÇek/Senet Bordroları Çek Çıkış (Cari Hesaba) işleminde F9 menü ciro seçeneği ile açılan müşteri çekleri penceresine “Bölüm” kolonu eklenmiştir.
WINERP-86728TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSMikro/Transit İhracat Kapsamında Yabancı Uyruklu Carilere Hem e-İhracat Faturası Hem e-Arşiv Faturası Girişi Yapılabilmesinin SağlanmasıMikro/Transit İhracat uygulaması kapsamında , “e-Fatura Gümrük” olarak işaretli cari hesap kartlarına düzenlenecek ihracat faturalarında, sipariş ve irsaliye aktarımlarında fatura tipi kontrolü yapılmaması ve hem e-Fatura hem de e-Arşiv türünde fatura düzenlenebilmesi sağlanmıştır.
WINERP-86603TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSSipariş, İrsaliye, Fatura Ekle/Değiştir Kolonlar Yetkilerine Varyant Kodu, Varyant Açıklaması ve Varyant Açıklaması 2 Alanlarının Eklenmesi TalebiSipariş, İrsaliye, Fatura Ekle/Değiştir kolonlar yetkilerine “Varyant Kodu”, “Varyant Açıklaması” ve “Varyant Açıklaması 2” alanları eklenmiştir.
WINERP-85645START3Start 3 Ürününde Ek Vergi Kullanımı TalebiStart 3 ürününde ek vergi özelliğinin kullanımı sağlanmıştır.
WINERP-85246TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSBanka Fişlerinden Eklenen ve Cari Hesap Hareketlerinin Tutulduğu Tabloya Yazılan Hareketler Muhasebeleştirildiğinde Muhasebe Fişi Referanslarının da Yazdırılması TalebiBanka fişlerinden eklenen ve cari hesap hareketlerinin tutulduğu tabloya yazılan hareketler muhasebeleştirildiğinde muhasebe fişi referanslarının da yazdırılması sağlanmıştır.
WINERP-84889TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISEİthalat Operasyon Fişleri İçin Girilen Maliyet Dağıtım Fişinde Orana Göre Dağıtım Yapıldığında Malzemeler Alanında Dağıtım Tutarı Alanının Güncellenmesi Talebiİthalat Operasyon Fişi için oluşturulan maliyet dağıtım fişi için dağıtım tipi oran seçildiği durumda girilen dağıtım oranına istinaden satırda dağıtım tutarının gösterilmesi sağlanmıştır.
WINERP-84888TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISEİhracat Operasyon Fişi Fatura Parametrelerinde Yer Alan Navlun Dağıtım Tipi Satış ve Dağıtım Parametrelerinden Öndeğer Olarak Belirtilebilmesi TalebiSatış ve Dağıtım Parametrelerine “Navlun Dağıtım Tipi” parametresi eklenerek, İhracat Operasyon Fişi fatura parametrelerinde yer alan “Navlun Dağıtım Tipi” değerinin öndeğer olarak getirilmesi sağlanmıştır.
WINERP-84655TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSSatış Birim Fiyatı Son Satınalma Fiyatının Altına Düşerse (Fatura) Parametresi Satınalma İade Faturası Oluşmuş Son Satınalma Fiyatının Dikkate Alınmaması TalebiSatış Birim Fiyatı Son Satınalma Fiyatının Altına Düşerse (Teklif, Sipariş, İrsaliye, Fatura) parametre kontrolleri yapılırken, ilgili malzeme için son satınalma işlemi iade edilmiş ise dikkate alınmaması sağlanmıştır.
WINERP-84410TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSSözleşmeye Ait Kayıt Numaralama Şablonu Yoksa Teklif Sözleşmeye Çevrilirken Alınan “Fiş Numarası Şablona Uygun Değildir” Uyarısının KaldırılmasıSatış teklifleri üzerinden sözleşme oluşturulurken, kayıt numara şablonlarında sözleşme fişi için uygun şablon tanımlı değil ise teklif fişinin numarasının taşınması ve uyarı alınmadan sözleşmenin kaydedilebilmesi sağlanmıştır.
WINERP-84291TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISESatış Tarihinden Daha Sonraki Dönemlere Ait Amortisman Kaydı Bulunan Sabit Kıymetin Satışında Uyarı Verilmesi TalebiSatışı yapılmak istenilen sabit kıymet kaydının satış tarihine ve sonrasına ait hesaplanmış amortisman kayıtları var ise fatura kaydetme esnasında uyarı verilmesi sağlanmıştır.
WINERP-84284TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISESistem İşletmeninde Kullanıcı Detaylarındaki Kullanıcı Öndeğerleri Sekmesine Proje Kodu Eklenmesi TalebiSistem İşletmeni üzerinde Kullanıcı detaylarında öndeğer proje kodu seçiminin girilebileceği alan eklenmiştir. Bu alanda girilen proje kodu firma içinde tanımlıysa tüm fişlerde baskın ve öndeğer olarak gelecektir.
WINERP-83905TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, START3, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSe-İrsaliye Uygulaması Kapsamında, F9 Menü e-İrsaliye Bilgilerinde “Sevk Tarihi ve Sevk Zamanı” Bilgilerinin Giriş Yapılan Zamana Uygun Dolu Gelmesi Talebie-İrsaliye uygulaması kapsamında, irsaliye fişi Detaylar2 bölümünde bulunan “Sevk Tarihi/Zamanı” bilgisinin F9- e-İrsaliye bilgilerinde “Sevk Tarihi ve Sevk Zamanı” alanına gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-83787TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSKullanıcı Yetkilerinde Ticari İşlem Gurubu TİG İçin Ekleme/Çıkarma Yetkilerinin Ayrı Ayrı Tanımlanabilmesi TalebiKullanıcı yetkilerindeki Genel Tanımlar bölümüne “Ticari İşlem Grupları = Ekle/ Değiştir/ İncele/ Çıkar/ Kopyala” yetkileri eklenmiştir.
WINERP-83676GO 3, GO WINGSGO 3 Ürününde Satınalma KDV Raporu Filtresinde KDV Oranına Göre Sıralanacak Filtresinin Eklenmesi TalebiGO 3 ürününde “Satınalma/Satış Faturaları KDV Raporu” filtrelerine “KDV Oranına Göre Sıralanacak” seçeneği eklenmiştir.
WINERP-83657TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSİşlemler Muhasebeleştirme Sabit Kıymet Muhasebeleştirme Filtrelerine Sabit Kıymet Kayıt Yetki Kodu, Özel Kodu ve Proje Kodu Filtreleri Eklenmesi TalebiSabit kıymet muhasebeleştirme işlemi filtre seçeneklerine, Sabit Kıymet Kaydı Yetki Kodu, Sabit Kıymet Kaydı Proje Kodu, Sabit Kıymet Kaydı Masraf Merkezi Kodu filtreleri eklenmiştir.
WINERP-83010TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSCari Hesap Taksit Hareketi Ödeme İşlemi Sonucu Oluşan Kasa/Banka Fişinde Açıklama Girişi Yapılabilmesi TalebiCari hesap taksit hareketi ödeme işlemi ekranına “Açıklama” kolonu eklenerek ilgili ödeme fişi açıklama alanına bu bilginin gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-82152TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSStok Yeri Açarken Kopyalama Yapılabilmesi TalebiStok yeri tanımı ekranında kopyalama işlemi yapılabilmesi sağlanmıştır.
WINERP-81566TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISEMuhasebe Parametrelerindeki Muhasebeleşen Fiş Değiştirildiğinde/İptal Edildiğinde Mahsup Fişi: Silinecek Olduğunda “İlgili fişe ait mahsup çıkarılacaktır” Uyarısının Gelip Gelmemesinin Parametrik Olması Talebi“Muhasebeleşen Fiş Değiştirildiğinde/İptal Edildiğinde Mahsup Fişi(Silinecek)” parametresinin değerleri “Silinmeyecek, Silinecek (Uyarı Mesajı Verilmeyecek), Silinecek (Uyarı Mesajı Verilecek)” şeklinde değiştirilerek “İlgili fişe ait mahsup çıkarılacaktır” uyarısının seçime göre gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-81558TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISEMuhasebeleştirme Filtrelerinde Muhasebe Fişi Satır Açıklamalarında Sıra Değeri Olarak Malzeme Açıklaması 2 Alanının Seçilebilmesi TalebiMuhasebeleştirme filtrelerinde Muhasebe Fişi Satır Açıklamaları’nda “Sıra Değeri” olarak “Malzeme Açıklaması 2” seçilebilmesi sağlanmıştır.
WINERP-81508TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSAçık Hesap Risk Limitinin Öndeğer Olarak Tanımlanabilmesi TalebiFinans Parametreleri içerisine “Cari Hesap Açık Hesap Risk Limiti” seçeneği eklenmiştir. Bu alana girilecek tutar yeni eklenecek cari hesap kartlarında açık hesap risk limiti olarak gelecektir.
WINERP-81253TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSe-Devlet Özelliği Olmayan Setlerde de Kullanıcı Detaylarında Yer Alan Ad-Soyad Bilgisinin Girilebilmesi Talebie-Devlet özelliği açık olan ürünlerde kullanıcı detaylarında gelen “Ad” ve “Soyad” alanlarının e-Devlet özelliği kapalı olan ürünlerde de gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-81113TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSBirim Fiyat Öndeğer Parametresinin Son Satınalma Fiyatı Olduğunda Birim Fiyat Girilmiş Son Fişten Değer Getirmesi Talebi“Birim Fiyat Öndeğer” parametresi “Son Satınalma Fiyatı” olduğunda birim fiyat değeri girilmiş son fişteki değerin gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-80486TIGER 3 ENTERPRISE, TIGER WINGS ENTERPRISE“İş Emri/Üretim Emri Formu Çıktılarında Basılacak Değerlerde Olan Planlanan Fişler Yazdırılmasın Seçeneği Gibi Gerçekleşen Fişler Yazdırılmasın Seçeneğinin Eklenmesi TalebiÜretim Kontrol Parametrelerinde bulunan “Üretim Emri ve İş Emri Basımında Planlanan Fişler Basılsın” parametresi, “Üretim Emri ve İş Emri Basımında Fişler Basılsın: 1:Planlanan Fişler, 2:Gerçekleşen Fişler” şeklinde değiştirilmiştir. Mevcut durumda parametre evet olarak seçili olan setlerde güncelleme sonrası 1: Planlanan Fişler seçili olarak gelecektir.
WINERP-80282TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSDevir İşlemi Sonrası Yeni Dönemde Oluşan Sipariş Fişlerinde Orijinal Fiş Tarihinin Takip Edilmesi TalebiDevir işlemi sonucu gelen sipariş fişlerinin Detaylar2 sekmesine “Orijinal Sipariş Tarihi” alanı eklenmiştir.
WINERP-80274TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISESipariş, İrsaliye ve Faturada Promosyon Uygulanan Malzemeye Ait Tanımlı Fiyat Gelmesinin EngellenmesiSipariş/ İrsaliye ve Fatura satırlarında “Promosyon” olarak seçilen malzemeye ait ‘Tanımlı Fiyat’ atanması için, “Satınalma” ve “Satış ve Dağıtım” modülü parametrelerine “Sipariş/İrsaliye/Fatura Hareketlerinde Promosyon Uygulanan Malzemeye Ait Tanımlı Fiyat Gelsin = Evet/ Hayır” seçeneği eklenmiştir.
Not: Bu parametre “Hayır (Tanımlı Fiyat Gelmesin)” seçilirse promosyon satırı için “Sipariş/İrsaliye/Fatura/Teklif Hareketlerinde Miktar Değiştirildiğinde Birim Fiyat Güncelleme” parametresi dikkate alınmayacaktır.
WINERP-80221TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISEMalzeme Kartı Üzerinde F9 Menüsünde Toplu Güncelle İşlemine Kullanım Yerinin Seçenek Olarak Eklenmesi Talebi

Malzeme kartı üzerinde F9 menüsünde ‘Toplu Güncelle’ işlem filtrelerine “Kullanım Yeri=Satınalma-Satış ve Dağıtım-Malzeme Yönetimi/Evet-Hayır” seçeneği eklenmiştir.

WINERP-79721TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSTüm Fişler İçin Muhasebeleştirme Satır Açıklaması Filtresine Döviz Tutarı Seçeneği Eklenmesi TalebiFişlerde İşlem Dövizi Seçili ise, fişin ilgili işlem dövizi tutarı mahsup fiş satır açıklamasına gelmesi sağlanmıştır.
Muhasebeleştirme işlemlerinde “Muhasebe Fişi Satır Açıklaması” filtresine “İşlem Döviz Tutarı” seçeneği eklenmiştir.
WINERP-79614TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSMasraf Merkezi ve Proje Kartlarına Özel Kod 1, 2, 3, 4 ve 5 Alanları Eklenmesi TalebiMasraf Merkezi ve Proje Kartlarına Özel Kod 2,3,4 ve 5 alanları eklenmiştir.
WINERP-79607TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSMuhasebe Raporlarından Muavin ve Mizan Standart Rapor Tasarımlarının A4 Kağıda Sığacak Şekilde Sadeleştirilmesi ve Kullanıcıya Alternatif Olarak SunulmasıAylık Mizan, Devirli Aylık Mizan, Devirli İki Tarih Arası Mizan, Genel Mizan, Genel Mizan TFRS, İki Tarih Arası Mizan, İki Tarih Arası Mizan TFRS, Muavin Defter rapor tasarımlarına A4 formatına uygun standart tasarımlar eklenmiştir. Yeni eklenen tasarımlar tablo güncelleme sonrası otomatik olarak oluşacak ve her rapor için kullanıcı rapor tasarımları arasından seçilebilecektir.
WINERP-79130TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSBarkod Yaz Tasarımında Standart Alan Listesine Lot Miktarı ve Açıklaması Alanı Eklenmesi TalebiBarkod Yaz tasarım ekranı standart alanlar listesine “Seri/Lot Miktarı” ve “Seri/Lot Açıklaması” alanları eklenmiştir.
WINERP-78421TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSFatura F7 Önizleme Ekranında KDV’siz Toplam Kolonu Olması ve KDV’siz Toplam Tutar Listelenebilmesinin SağlanmasıFatura F7 önizleme ekranında “KDV’siz Toplam Tutar” kolonunun listelenmesi sağlanmıştır.
WINERP-78295TIGER 3 ENTERPRISE, TIGER WINGS ENTERPRISEOperasyon Kartı XML ile Aktarıldığında Koşul Bilgilerinin de Aktarılabilmesi TalebiOperasyon kartı XML ile dışarı-içeri aktarılırken “Koşul Bilgileri”nin de aktarılabilmesi için XML Şablonuna “CONDITION” alanı eklenmiştir.
WINERP-77795GO 3, GO WINGSGO 3 Ürününde Diğer İşlemler-Çalışma Bilgilerinde Tiger Ürünlerinde Olduğu Gibi “Tüm Parametreler” Seçeneği Olması TalebiGO 3 ürününde Diğer İşlemler-Çalışma Bilgileri altına “Tüm Parametreler” seçeneği eklenmiştir.
WINERP-69686TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSSipariş Liste Ekranı (Satınalma/Satış) F9 Seçeneklerine Toplu Statü Güncelleme Eklenmesi TalebiSipariş Fişleri ekranı F9 menüsüne “Satır Statülerini Kapandı Yap” seçeneği eklenmiştir. İlgili seçenek ile sipariş fişi içerisindeki tüm satırların statüsü kapandı durumuna getirilebilecektir.
WINERP-66281TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSİhracat Operasyon Fişi XML Olarak Dışarıya Aktarıldığında Satırda Girilen Hareket Özel Kod 2 Alanının da Aktarılması Talebiİhracat Operasyon Fişi içerisinde satırda girilen “Hareket Özel Kod 2” bilgisinin XML şablonunda gösterilebilmesi için “AUXIL_CODE2” alanı eklenmiştir.
WINERP-64818TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSKullanıcı Yetki Listesinin Matriks Yapıda Listelenebilmesi TalebiYetki Listesi Raporu filtrelerinde bulunan “Listeleme Şekli” filtresine “Ayrı Kolonlarda” seçeneği eklenerek yetkilerin alt kırılımlar bazında raporlanabilmesi sağlanmıştır.
WINERP-63813TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSSatış Faturaları GÇB Listesi Faturasının Tarihine Göre Değil İntaç Tarihine Göre Alınabilmesi TalebiSatış Faturaları GÇB Listesi’nin fatura tarihine göre değil intaç tarihine göre alınabilmesi sağlanmıştır.
WINERP-58295TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSHizmet Faturalarında Normal Faturalarda Olduğu Gibi Sipariş Bağlantı Kontrolü Yapılabilmesi TalebiSatınalma ile Satış ve Dağıtım Parametrelerine “Hizmet Fatura Hareketlerinde Sipariş Kontrolü:Yapılacak / Yapılmayacak” parametresi eklenerek, Hizmet Faturalarında “Sipariş Bağlantı Kontrolü” yapılabilmesi sağlanmıştır.
WINERP-56958TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISESipariş Fişi İçerisine Teklif Fişinin Aktarılabilmesi TalebiSipariş fişleri içerisinde F9 menüye “Teklif Fişi Aktar” seçeneği eklenerek aynı anda birden fazla teklif fişinin siparişe aktarılabilmesi sağlanmıştır.
WINERP-54190TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS01.02.2015 Tarihinde Yapılan Değişikliğe İstinaden Muhtasar Beyannamesi Ekler Sekmesinde Bulunan İşyeri/İşçi Bilgilerinin Veri Al Seçeneği ile Otomatik Bordrodan Alınabilmesi TalebiMuhtasar Beyannamesi 1003A Ekler bölümünde bulunan “İşyeri Bilgileri” kısmında ‘Veri Al’ seçeneği İle bordrodan veri aktarılabilmesi sağlanmıştır.
(Bordro ürününde Bordro – Muhtasar Bildirimleri – Muhtasar Beyannamesi İşyeri Bilgileri raporunda “Muhtasar” filtresinde Excel veya txt seçilerek raporlanan bilgiler gelmektedir.)
WINERP-31434TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSİrsaliye Ve Fatura Hareketlerinde Sipariş Kontrolü Yapılacak Fiş Türleri Parametresi TalebiSatınalma Parametrelerine “İthalat Fatura Hareketlerinde Sipariş Kontrolü: Yapılacak / Yapılmayacak”, Satış ve Dağıtım Parametrelerine “İhracat Fatura Hareketlerinde Sipariş Kontrolü : Yapılacak / Yapılmayacak” Parametreleri Eklenerek “İthalat Operasyon Fişi, İhracat Operasyon Fişi, İhraç Kayıtlı Alım / Satış Faturası” için “Sipariş Bağlantı Kontrolü” yapılabilmesi sağlanmıştır.
WINERP-28019TIGER 3, TIGER WINGSTiger3 Programında XML ile Çalışan Aktarımı Yapılabilmesi TalebiTiger 3 ürününde XML Veri Aktarımı penceresinde Kaynak Yönetimi menü başlığı olmadığı için “Çalışanlar” menü adımı “Duran Varlık Yönetimi \ Ana Kayıtlar” başlığının altına eklenerek XML ile çalışan aktarımı yapılabilmesi sağlanmıştır.
WINTLS-7886TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, START3, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSProgramda “Çalışma Sırasında Beklenmeyen Bir Hata Oluştu” Uyarısı Alındığında “Çalışmaya Devam Et” Seçeneğinin Gelmesinin EngellemesiProgramda “Çalışma Sırasında Beklenmeyen Bir Hata Alındı” uyarısı alındığında “Çalışmaya Devam Et” seçeneğinin gelmemesi sağlanmıştır.

Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

    
Kayıt No
Ürün
Tanım
Açıklama
WINERP-89848TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, START3, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSKullanıcı Tanımlı İrsaliyelerde Seçilen Cari Hesabın İçerisinde e-İrsaliye Kullanıcısı İşaretli Değilse, İrsaliyenin e-İrsaliye Oluşmasının SağlanmasıFirma e-İrsaliye kullanıcı ise, kullanıcı tanımlı satış irsaliyelerinin de, cari hesap e-İrsaliye carisi olmasa bile e-İrsaliye olarak düzenlenebilmesi sağlanmıştır.
WINERP-89813TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSe-Defter Verilen Dönemlere Ait Ters Kayıt Muhasebe Fişlerinin Çıkartılmasının Engellenmesie-Defter oluşturulmuş dönemlere ait ters kayıt fişleri ve bağlantısı olan muhasebe fişlerinin çıkarılamaması sağlanmıştır.
WINERP-89614TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSMuhtasar Beyannamesinde Vergi Bildirimi Sekmesinde Bulunan Gelir Vergisi Muaf/İstisna Alanına Girilen Tutarın BDP Programında SGK Muaf/İstisna Alanına Yansımasının DüzeltilmesiMuhtasar beyannamesinde vergi bildirimi sekmesinde bulunan gelir vergisi muaf/istisna alanına girilen değerin BDP programında “Gelir Vergisi Muaf/İstisna” alanına yansıması sağlanmıştır.
WINERP-89606TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSe-Beyannamelerden Form BA Oluşturulduğunda XML Dosyasına Terkin İstihdam Alanı Eklenmesinin Engellenmesie-Beyannamelerden Form BA oluşturulduğunda XML dosyasına terkin istihdam alanı eklenmemesi sağlanmıştır.
WINERP-89593TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISEFatura Muhasebeleştir Yapılıp Filtre Ekranında Vazgeçildiğinde İmlecin (Cursor) Alttaki Fişe Konumlanmasının DüzeltilmesiFatura ekranında fiş üzerinde F9-Muhasebeleştir ekranı açılarak vazgeç ile kapatıldığında imlecin işlem yapılan fiş üzerinde konumlanması sağlanmıştır.
WINERP-89223TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSSabit Kıymet Kaydı İçerisindeki F9 Menünün Açılmasının SağlanmasıSabit kıymet kaydı içerisindeki “F9 – Sağ Tuş” menüsünün açılabilmesi sağlanmıştır.
WINERP-89120MM3Mali Müşavir 3’te Yeni Eklenen Çalışma Alanının da Firmaya Firma Vergisi Uygulandığında Alınan Uyarının KaldırılmasıMali Müşavir 3 ürününde yeni çalışma alanı eklenip, firma tanımlarında firma vergileri uygulama işleminde uyarı alınmaması sağlanmıştır.
WINERP-89057TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, START3, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSe-Fatura Mükellef Kontrol Yapıldığında Alınan Etiket Bilgisi Hatalı/Değişmiş Uyarısının Düzeltilmesie-Fatura Mükellef Kontrol yapıldığında alınan “Etiket Bilgisi Hatalı/Değişmiş” uyarısı düzeltilmiştir.
WINERP-89053MM3MM3 Ürününde Çalışma Alanı Eklenip Dosya Oluşturulduğunda Alınan Uyarının KaldırılmasıMali Müşavir 3 Ürününde yeni çalışma alanı eklenip dosya oluşturulması sırasında uyarı alınmaması sağlanmıştır.
WINERP-89043TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSMuhtasar Prim Hizmet Beyannamesi Oluştururken Versiyon Bilgisine Yazılan Değerin Değiştir Kaydet İşleminden Sonra Değişmemesinin SağlanmasıMuhtasar Beyannamesinde bulunan `Versiyon` bilgisinin değiştirilerek kaydedilebilmesi sağlanmıştır.
WINERP-89037TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSe-İrsaliye Mükellefi Olan Firmalarda Cari Hesap Kartında e-İrsaliye Kullanıcısı İşaretli Olmayan Firmalardan Gelen İrsaliyelerin Tipinin Kağıt Oluşmasının Sağlanmasıe-İrsaliye mükellefi olan firmalarda, cari hesap kartında “e-İrsaliye Kullanıcısı” işaretli olmayan firmalardan gelen irsaliyelerin ve satınalma faturalarına istinaden oluşacak irsaliyelerin tipi “Kağıt” olarak oluşması sağlanmıştır.
WINERP-89029TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSe-Fatura/e-Arşiv Cari Hesabına Kesilen Satış Faturası İçinde F9 İrsaliye Yerine Geçer Seçildiğinde e-İrsaliye Kontrolleri Yapılarak İrsaliyenin Kağıt Oluşmasının Sağlanmasıe-İrsaliye kapsamında yer alan firmalarda, e-Fatura/e-Arşiv olarak düzenlenen ve faturaların e-Fatura/e-Arşiv bilgilerinde yer alan “irsaliye yerine geçer” kutucuğu işaretlenirse ilgili fatura için kağıt tipinde irsaliye oluşması sağlanmıştır.
WINERP-88935TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSe-Beyannamelerde Yer Alan Muhtasar Beyanname Adının MUHSGK Olarak Değiştirilmesi ve Öndeğer MUHSGK XLM’si Oluşturulması Talebie-Beyanname programında Muhtasar Beyanname 1003A ve 1003B olarak ayrıştırılmıştır.
Oluşan XML isimleri;
1) 1003A Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi göndermek isteyenler için MUHSGK
2) 1003B Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi göndermek isteyenler için MUHSGK2
şeklinde oluşmaktadır.
WINERP-88925TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSKullanıcının İthalat ve İhracat Yetkileri Yoksa Cloud Connect Uygulamasında e-Fatura ve e-Arşiv Onayla-Gönder Butonlarının Aktif GelmemesiKullanıcının İthalat ve İhracat yetkileri olmasa da Cloud Connect uygulamasında e-Fatura ve e-Arşiv Onayla-Gönder butonlarının aktif gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-88810TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, START3, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSCari Hesap Kartında e-Fatura İşaretli Değilken Satış İrsaliyesi Oluşturulup Sonrasında Cari Hesap Kartında e-Fatura Kutucuğu İşaretlenip İrsaliye Faturalandığında e-Fatura Oluşmasının SağlanmasıKağıt ve e-Arşiv olarak düzenlenmiş sipariş ve irsaliyeler üzerinden sevket, faturalama, toplu sevket, toplu faturalama işlemlerinden toplu faturalama yapılırken cari hesap e-Fatura carisi olarak güncellenmiş ise düzenlenen belgenin türünün e-Fatura olarak oluşması sağlanmıştır. İrsaliye ve fatura içerisinde sağ tuş sipariş ve irsaliye aktarma işlemlerinde fatura türü kontrolü de kaldırılmıştır.
WINERP-88651TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISEVeri Aktarımı (XML) ile Varyantlı Ürün Reçete Aktarımında Özellik Değeri Referansının LG_FFF_BOMVRNTFORMULA Tablosuna Doğru Aktarılmasının SağlanmasıVeri Aktarımı (XML) ile varyantlı ürün reçete aktarımında “Özellik Değeri Referansı”nın “LG_FFF_BOMVRNTFORMULA” tablosuna doğru aktarılması sağlanmıştır.
WINERP-88603TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSMuhasebeleşmiş Satış Faturası Üzerinden İlgili Mahsup Fişi Seçeneği ile Ulaşılan Mahsup Fişi Yazdırılmak İstendiğinde Alınan “Raporlanacak Kayıt Bulunamadı” Uyarısının DüzeltilmesiMuhasebeleştirilmiş olan satış faturası üzerinden ilgili muhasebe fişi açılıp yazdırılmak istendiğinde uyarı alınmaması sağlanmıştır.
WINERP-88562TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSZamanlanmış Görevlerde Alınan Uyarının KaldırılmasıZamanlanmış görevler penceresinde bağlı kullanıcıların gösterildiği listede aktif kullanıcı listesini getirecek ekran açık kaldığı sürece güncellenme yapılmayarak, uyarı alınmaması sağlanmıştır.
WINERP-88547TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSKasadan Girilen Faturalarda Kopyalama Yapılarak Yeni Fatura Oluşturulduğunda e-Defter Belge Detayında Fatura Seçeneğinin Gelmesinin SağlanmasıKasa ve banka fişlerinde düzenlenmiş olan faturalar üzerinden kopyalama yapıldığında, ilgili fatura içerisinde “e-Defter belge detayı” belge türü seçeneklerinde “Fatura” seçeneği gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-88531TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISERaf Ömrü Girişi Yapıldığında Tarihin Doğru Hesaplanmasının SağlanmasıMalzeme izleme yöntemi Lot’lu olan ve raf ömrü girişi yapılan malzemenin son kullanma tarihinin doğru hesaplanması sağlanmıştır.
WINERP-88512TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSMali Dönem Bağımsız Firmada Bilanço Tablosunda Toplamların Doğru Listelenmesinin SağlanmasıMali dönem bağımsız çalışan firmalarda Bilanço Tablosu’nda doğru veri getirmesi sağlanmıştır.
WINERP-88374START3Start 3 Ürününde Cari Hesap Fiş Numaralama İşleminde Açılış Fişi Numaralama Şablonu Gözükmesinin SağlanmasıStart 3 ürünü ‘Fiş Numaralama – Cari Hesap İşlemleri” bölümünde “Açılış İşlemi” seçeneğinin gözükmesi sağlanmıştır.
WINERP-88373TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISEDağıtım Emri Üzerinden Toplu Faturalama İşlemiyle Oluşturulan Satış Faturası İçerisinde Ek İndirim Seçeneğiyle Bütün Satırlar İçin İndirim Uygulanmak İstendiğinde İlk Satırdaki Malzeme İçin de İndirim Satırı Oluşmasının SağlanmasıDağıtım emri üzerinden toplu faturalama işlemi ile oluşturulan faturaya değiştir ile girilip F9-Ek İndirimler seçeneği ile tüm satırlara indirim uygulandığında ilk malzeme satırı için indirim eklenmesi sağlanmıştır.
WINERP-88363TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSKartında İşlem Dövizi Seçili Olan Cari Hesap Faturaya Seçildiğinde Detaylar Sekmesi Tetiklenmediğinde İşlem Dövizine Ait Tanımlı Satış Fiyatı Gelmesinin SağlanmasıKartında İşlem Dövizi seçili olan cari hesap faturaya seçildiğinde işlem dövizine ait “Tanımlı Satış Fiyatı”nın gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-88232START3Start 3 Ürününde Birim Seti Liste Ekranında Görünmeyen Birim Setlerinin Malzeme Kartı Birim Seti Koduna Manuel Yazılarak Seçilmesinin EngellenmesiStart 3 ürününde birim seti liste ekranında görünmeyen birim setlerinin malzeme kartı birim seti koduna elle yazılarak seçilememesi sağlanmıştır.
WINERP-88230TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSEmanet Malzemelerin Devrinde İade Miktarların Hesaplamaya Katılmasının SağlanmasıEmanet malzemelerin devir işlemlerinde, iade miktarlarının dikkate alınarak yeni döneme devredilmesi sağlanmıştır.
WINERP-88227TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSFirma Bazında Database Kullanımı Bulunan Firmada Devir İşleminde Yeni Bir Database Gösterildiğinde Alınan “L_TABLELAYS_X Kopyalamamış” Uyarısının DüzeltilmesiFirma bazında database kullanımı bulunan firmada devir işleminde yeni bir database gösterildiğinde alınan “L_TABLELAYS_X Kopyalamamış” uyarısı düzeltilmiştir.
WINERP-88226TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSBirden Fazla Döneme Sahip Mali Dönem Bağımsız Firmada Fatura İçerisinde, F9 Menü Maliyetler Penceresinde Maliyetlerin Gelmesinin SağlanmasıBirden fazla döneme sahip mali dönem bağımsız firmalarda , sipariş ve faturaların içerisinden ulaşılan maliyetler ekranında işlem yapılan döneme ait maliyetlerin gösterilmesi sağlanmıştır.
WINERP-88224TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSSipariş Fişinde Malzeme İçin Fiyatlandırma Dövizi Kullanıldığında Satırda Dövizli Birim Fiyat Manuel Değiştirildiğinde Yerel Para Biriminin(TL) Girilen Kur Bilgisine Göre Güncellenmesinin SağlanmasıSipariş, irsaliye ve fatura formlarında satırlarda kullanılacak para birimi fiyatlandırma dövizi olduğu durumlarda dövizli birim fiyat değiştirilirse döviz kurunu günlük döviz kurlarından değil F9 menüde bulunan döviz bilgileri girişi penceresinden alması sağlanmıştır.
WINERP-88222TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSKamuya Kesilen e-Fatura Satırlarında Hizmet Seçildiğinde Satırdaki Menşei Bilgisinin Fatura Kaydedildikten Sonra Silinmemesinin SağlanmasıKamu e-Faturası olarak düzenlenen satış faturaları satırlarında CPA ve Menşei bilgileri tanımlanmamış bir hizmet kartı seçilip ilgili bilgiler doldurulup fatura kaydedildiğinde, CPA ve Menşei bilgilerinin saklanması sağlanmıştır.
WINERP-88218TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, START3, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSGeçmiş Tarihe Ait Cari Hesap Tahsilat (Kasa) İşlemindeki Tutar Azaltıldığında Sistemin İlgili Kasa İçin Negatif Seviye Uyarısı Vermesinin SağlanmasıKasada negatif seviye kontrolü yapıldığı durumda kasa işlemleri değiştir ile açılarak tutar değişikliği yapıldığında negatif seviye kontrolünün doğru çalışması sağlanmıştır.
WINERP-88170TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSPromosyon Satırı Olan e-Fatura XML’sinde Aynı Kodlu Malzeme Satırları Birleştirildiğinde XML’de KDV Tutarının Doğru Oluşmasının Sağlanmasıe-Fatura olarak düzenlenmiş ve fatura satırlarında aynı kodlu birden fazla malzeme ve promosyon satırı olan faturaların XML aktarımlarında KDV tutarının doğru aktarılması sağlanmıştır.
WINERP-88168TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSMalzeme Satışlar Ekstresinde Tasarla Butonu ile Yapılan Tasarımların Kullanıcı Tanımlı Raporlar Alanına Gelmesinin SağlanmasıMalzeme Satışlar Ekstresinde tasarla butonu ile eklenen tasarımların kullanıcı tanımlı raporlar alanına gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-88167TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISEDahilde İşleme İzin Belgelerinde İade İşlemi Olduğunda Kapanan/Kalan Miktar Alanının Güncellenmesinin Sağlanmasıİthalat ve İhracat operasyon fişleri içerisinde dahilde işleme izin belgesi bağlantısı olduğu durumda operasyon fişleri üzerinden iade işlemi gerçekleştirildiğinde dahilde işleme izin belgesi üzerindeki miktar ve tutar kısımlarının güncellenmesi sağlanmıştır.
WINERP-88155START3Start 3 Ürününde Şahıs Şirketi Olan Carilerde e-Fatura Gümrük İşareti Seçili İse Kaydetme Aşamasında Alınan Unvan 2 Bilgisi Boş Bırakılamaz Uyarısının DüzeltilmesiStart 3 ürünü firma ve cari hesap e-Devlet tanımlarından “e-Fatura gümrük” onay kutucuğunun gözükmemesi sağlanmıştır.
WINERP-88150TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSMuhasebe Bağlantı Kodlarından Tanımlanan Cari Hesap Muhasebe Kodunun İrsaliye İçin Doğru Gelmesinin SağlanmasıMuhasebe bağlantı kodlarından tanımlanan Cari Hesap Muhasebe Kodlarının Satınalma ve Satış İrsaliyeleri için doğru getirilmesi sağlanmıştır.
WINERP-88140TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSAmbar Fişinde Stok Yeri Takipli Malzeme Seçilip Satır F9 Seri/Lot ve Stok Yeri Bilgilerinde Birim Çevrimi Yapılmasının Sağlanması

Seri/Lot ve Stok Yeri bilgilerinde F9 menüde “Birim Çevrimi” seçeneğine tıklandığında çevrim ekranının açılması sağlanmıştır.

WINERP-88090TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISEPaketleme Fişine Seçilen Sipariş Fişinde Genele Uygulanan Bir İndirim veya Masraf Olması Durumunda Masraf veya İndirim Kartının Referansı ile Aynı Logicalref Değerine Sahip Malzemenin Paketleme Fişinde Gelmesinin EngellenmesiPaketleme fişine seçilen sipariş fişinde genele uygulanan bir indirim veya masraf olması durumunda masraf veya indirim kartının referansı ile aynı referansa sahip malzemenin seçilmediği halde paketleme fişine gelmesi engellenmiştir.
WINERP-88087TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, START3, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSTahsilat Listesinde Satış Elemanı Kodu Filtresi Verildiğinde Cari Hesap Fişlerinin Listelenmesinin SağlanmasıTahsilat Listesinde “Satış Elemanı Kodu” filtresi verildiğinde ‘Cari Hesap Fişleri’nin listelenmesi sağlanmıştır.
WINERP-88039TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSÖdemeli Sipariş Oluşturulup F9 Ödeme Hareketleri Parçalı Ortalama İşleminde Ödeme Tipini DBS Seçip Banka Kodu Bir Alt Satıra Yapıştırılırken Alınan Uyarının DüzeltilmesiÖdemeli sipariş oluşturulup F9- Ödeme Hareketleri (Parçalı/Ortalama) işleminde ödeme tipini “DBS” seçip, banka kodu bir alt satıra kopyalanıp yapıştırılırken alınan “Verilen Koda Sahip Bir Kayıt Bulunamadı” uyarı mesajı verilmemesi sağlanmıştır.
WINERP-88032TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSSatış/Satınalma Siparişi Faturalandığında e-Fatura Bilgileri Ekranındaki “İrsaliye Yerine Geçer” Kutucuğunun İşaretli Gelmesinin SağlanmasıSatınalma ve satış siparişi içerisinde e-Fatura/e-Arşiv bilgilerinde “İrsaliye yerine geçer” onay kutucuğu işaretli olduğunda, sipariş üzerinden faturalama işlemi ile faturalama yapıldığında “İrsaliye yerine geçer” bilgisinin faturaya taşınması sağlanmıştır.
WINERP-88004TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSÖdeme Planı Banka Havalesi Seçili Olan Bir Satış Faturası Kaydedildiğinde Açılan Gelen Havale/EFT Ekranının Muhasebe Kodlarına, Cari Hesap Muhasebe Kodunun Yansımasının SağlanmasıFatura kayıt sonrasında açılan Banka Havale/EFT fişinin muhasebe kodlarına ilgili cari hesapta kayıtlı muhasebe kodunun gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-88003TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, START3, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSAynı Kodlu Kullanım Dışı Bir Banka Hesabı Olduğu Durumlarda Eklenmiş Bir Kasa Fişi Kopyalanıp Kaydedilmek İstendiğinde Alınan Uyarının DüzeltilmesiAynı kodlu kullanım dışı bir banka hesabı olduğu durumlarda eklenmiş bir kasa fişi kopyalanıp kaydedilmek istendiğinde alınan “Kullanımdaki Banka Hesapları Seçilmelidir” uyarı mesajı verilmemesi sağlanmıştır.
WINERP-87986TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSFarklı Ambarlarda Bulunan Aynı Malzeme Tek Ambara Malzeme Dolaşım Fişi ile Aktarılıp Tekrar Dolaşım Fişi Eklendiğinde Malzeme Miktarlarının Doğru Gelmesinin SağlanmasıFarklı ambarlarda bulunan aynı malzeme dolaşım fişi ile farklı ambara taşınmak istendiğinde miktarın doğru hesaplanması sağlanmıştır.
WINERP-87936TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSAlınan Hizmet Faturasında Satırda Türü Fason Olarak Seçilmiş Hizmet Kartının Logicalref Değeri ile Aynı Logicalref Değerine Sahip Sabit Kıymet Kartı Hareketi Olmadığında Silinmesinin Sağlanması

Alınan Hizmet Faturasında satırda türü fason olarak seçilmiş hizmet kartının referansı ile hareketi olmayan aynı referansa sahip sabit kıymet kartının silinebilmesi sağlanmıştır.

WINERP-87920TIGER 3 ENTERPRISE, TIGER WINGS ENTERPRISEÜretim Emrine Bağlı İş Emirlerinden Biri Devam Ediyor Durumuna Getirilip Hızlı Gerçekleşen Miktar Girişi Yapılırken Malzeme Kodu Manuel Yazıldıktan Sonra Fişleri Oluştur İşlemi Sırasında Alınan Uyarının KaldırılmasıÜretim emrine bağlı birden fazla iş emri olduğunda ve iş emri üzerinden hızlı gerçekleşen miktar girişi işlemi yapılmak istendiğinde, üretilecek ürün yoksa hesaplama yapılmayıp “Üretilecek Ürün Bulunamadı” mesajı verilmesi sağlanmıştır.
WINERP-87857TIGER 3 ENTERPRISE, TIGER WINGS ENTERPRISESevkedilebilir ve Rezerve Evet Seçili Satış Sipariş Fişinde F9 Üretim Emri Oluştur İşleminde Stoktaki Miktar Dikkate Alınmadan Üretim Emri Oluşturulmasının EngellenmesiSipariş üzerinden üretim emri oluşturma işleminde sipariş satırındaki rezerve miktar bilgisini sipariş miktarından çıkartarak üretim emri oluşturulması sağlanmıştır.
WINERP-87842TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, START3, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSMalzeme Ambar Durum Raporunda Filtrelerde “Malzeme Kodu” Verilerek veya “Malzeme Açıklaması” Verilerek Alındığında Her Filtre İçin Farklı Veriler Listelenmesinin DüzeltilmesiMalzeme Ambar Durum Raporu’nda “Malzeme Kodu” veya “Malzeme Açıklaması” filtreleri verilerek alınan sonuçların aynı listelenmesi sağlanmıştır.
WINERP-87796TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSMalzeme Sınıfı Kullanılan Satış Teklifi Üzerinden Sipariş Oluşturulup Siparişin Malzeme Sınıfı Detay Satırlarında Son Satırdaki Malzeme Silinip Başka Bir Malzeme Seçilerek Sipariş Fişinde Kaydet Butonuna Basıldığında Alınan Uyarının DüzeltilmesiMalzeme sınıfı içeren teklif fişi siparişe aktarıldığında malzeme sınıfı detay satırlarında bağlı malzeme değiştirilerek kaydedilmek istendiğinde uyarı alınmaması sağlanmıştır.
WINERP-87795TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSSatış Siparişi Üzerinde Karşı Sipariş Oluşturulup Kaydedildikten Sonra Karşı Siparişe Değiştir ile Girilip Cari Hesap Değiştirildiğinde Veritabanında Cari hesap Bilgisinin Doğru Gösterilmesinin SağlanmasıKarşı sipariş oluşturma işleminden sonra oluşan karşı siparişin cari hesap bilgisi değiştirilirse veri tabanında karşı siparişe ait cari hesap bilgisinin doğru gösterilmesi sağlanmıştır.
WINERP-87794TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSSatınalma Teklifinde e-Fatura Carisi Seçilip Teklif Üzerinden Sipariş Oluşturulduğunda e-Fatura Logosu Gelmesinin SağlanmasıSatınalma/Satış teklif fişinde e-Fatura carisi seçilip teklif fişi üzerinden sipariş fişi oluşturulduğunda e-Fatura logosu gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-87782TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSKullanıcı İşlem Yetkilerinden Sipariş Yetkileri Kapatıldığında Malzeme Üzerinde F9 Sipariş Hareketlerine Girildiğinde Siparişlerin Listelenmesinin EngellenmesiKullanıcı işlem yetkilerinden “Sipariş Yetkileri” kapatıldığında malzeme kartı üzerinde F9 “Sipariş Hareketleri”ne girildiğinde siparişlerin listelenmemesi sağlanmıştır.
WINERP-87682TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISEGelecek Aylara Ait Gider ve Gelirler İlgili Tahakkuk İşlemlerinde Muhasebe Bağlantı Kodlarından Tanımlanan Proje Kodunun Dikkate Alınmasının SağlanmasıGelecek dönemlere ait gelir ve gider tahakkuklarına ait muhasebe bağlantı kodu tanım filtrelerinde yer alan “Proje Kodu” filtresine göre alınan ve verilen hizmet faturalarına muhasebe kodu ataması yapılması sağlanmıştır.
WINERP-87681TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISEPaket Fişleri Üzerinde Yaz (Etiket) İşleminde Form Tasarımı Yapıldığında Standart Alanlarda Bulunan Toplam Paket Miktarının Değer Getirmesinin SağlanmasıPaket Fişleri üzerinde Yaz (Etiket) işleminde form tasarımı yapıldığında standart alanlarda bulunan “Toplam Paket Miktar Değeri”nin getirilmesi sağlanmıştır.
WINERP-87644TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, START3, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSCari Hesap Kartında ve Kredi Kartı Hesabına Öndeğer Ödeme Planı Tanımlı Olduğunda Kredi Kartı Fişi Ödeme Hareketlerinde Hangi Ödeme Planının Öndeğer Olacağının BelirlenebilmesiFinans parametreleri altına öndeğeri hayır olmak üzere “Kredi Kartı Fişinde Banka Öndeğer Banka Geri Ödeme Planı Baskın Olsun=Evet/Hayır” parametresi eklenmiştir.
WINERP-87635TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISEMüşteri Çek Girişinde Çek Kartı İçerisinde Kullanılacak Para Birimi Raporlama Dövizi Seçildiğinde Döviz Bilgileri Ekranında Raporlama Dövizi Kurunun Doğru Görünmesinin SağlanmasıMüşteri çek girişinde çek kartı içerisinde kullanılacak para birimi raporlama dövizi seçildiğinde döviz bilgileri ekranında “Raporlama Döviz Kuru”nun doğru görüntülenmesi sağlanmıştır.
WINERP-87554TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, START3, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSKredi Kartı Fişinde Cari Hesap Kartından Öndeğer Gelen Ödeme Planının Satırdan Silinmesinin SağlanmasıKredi kartı fişinde cari hesap kartından öndeğer gelen “Ödeme Planı” satırdan silindiğinde, ödeme hareketleri güncellendiğinde satırdan da silinmesi sağlanmıştır.
WINERP-87547TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSAlımlar Tablosunda Malzeme Özel Kod 5 ve Cari Hesap Kodu Filtresi Verildiğinde, Satınalma Faturasında Genele Eklenen İndirim ve Masrafların, Alımlar Tablosu İndirimler ve Masraflar Kolonlarına YansıtılmasıAlımlar tablosunda malzeme özel kod 5 ve cari hesap kodu filtresi verildiğinde, satınalma faturasında genele eklenen indirim ve masrafların, alımlar tablosu indirimler ve masraflar kolonlarına yansıtılması sağlanmıştır.
WINERP-87540TIGER 3 ENTERPRISE, TIGER WINGS ENTERPRISESeviyelere Göre Ürün Reçetesi Listesinde Detaylı Bilgi Alanı Eklenip Rapor Alındığında Alınan Uyarının DüzeltilmesiSeviyelere Göre Ürün Reçeteleri Listesi standart alanları içerisine “Detaylı Bilgi” alanı eklenmiştir. Tanımlı alan olarak eklemek yerine yeni eklenen standart alan kullanılmalıdır.
WINERP-87464TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSİhraç Kayıtlı Satınalma İade Faturalarının Connect’te Görünmesinin Sağlanmasıİhraç kayıtlı satınalma faturaları üzerinden oluşturulan iade faturalarının e-Fatura/e-Arşiv gönder ekranlarında gözükmesi sağlanmıştır.
WINERP-87449TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSSatınalma KDV Muhasebe Kodlarında Malzeme ve Hizmet İçin KDV Muhasebe Kodları Tanımlandığında Satınalma Siparişinde Hizmet Satırı İçin Tanımlanan İlgili KDV Muhasebe Kodunun Gelmesinin SağlanmasıSatınalma KDV muhasebe kodlarında malzeme ve hizmet için KDV muhasebe kodları tanımlandığında satınalma siparişinde hizmet satırı için tanımlanan ilgili KDV muhasebe kodunun getirilmesi sağlanmıştır.
WINERP-87442TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSSatınalma Yetkileri Kısıtlı Olan Bir Kullanıcıda Satış Faturası Kaydedilirken Satış Faturası Kritik Olan Ürünler Uyarısı Alındığında Uyarıda İlgili Satınalma Fiyatının Görünmesinin EngellenmesiSatış Faturası kaydedilirken çıkan “Satış Faturası Kritik Olan Ürünler” uyarı ekranında “Tanımlı Satınalma Fiyatı” alanının gözükmesinin, “Alım Faturaları” yetkisine göre kontrol edilmesi sağlanmıştır.
WINERP-87430TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSe-Beyannameler, Muhtasar Beyannamesi Ekler Sekmesinde Yer Alan İstihdamın Teşvikine İlişkin Bildirim Sekmesinde Satır Silinmesinin Sağlanmasıe-Beyannameler, Muhtasar Beyannamesi Ekler sekmesinde yer alan “İstihdamın Teşvikine İlişkin Bildirim” sekmesinde eklenen satırın silinebilmesi sağlanmıştır.
WINERP-87347TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSMuhasebe Fişlerinde Fiş Çıkarıldığında Diğer Kullanıcıya Bilgi Gitmesi İçin Onaylama Görevi Oluşturacak Şekilde İş Akışı Tanımlandıktan Sonra, Fişlerde Muhasebeleştirme İşlemi Yapıldığında Muhasebe Fişi Çıkarılmış Görevi Oluşmasının DüzeltilmesiMuhasebe fişleri çıkarma işlemi için iş akışı tanımlandığı durumda entegrasyon sonucu oluşan mahsup fişi ile ilgili görev oluşması engellenmiştir.
WINERP-86773TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSFiş İçinden Satış Elemanı Seçim Ekranı Açıldığında Sadece Cari Hesabın Satış Elemanları Listelensin Parametresinin Finans Hareketleri İçin Çalışmasının Sağlanması“Fiş İçinden Satış Elemanı Seçim Ekranı Açıldığında Sadece Cari Hesabın Satış Elemanları Listelensin” parametresi Finans Parametrelerine eklenerek, Finans Hareketleri için çalışması sağlanmıştır.
WINERP-76349TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSConnect Üzerinden Kaydedilen Satınalma Faturasında Cari Hesap Bazında Günlük Limit Kontrolünün Doğru Çalışmasının SağlanmasıCloud Connect ve Connect üzerinden satınalma faturaları kaydedilirken , Cari hesap gün bazında günlük tevkifat limiti kontrolü yapılabilmesi ve faturalara otomatik olarak tevkifat uygulanması sağlanmıştır.
WINERP-66254TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSGelen e-Fatura Logo Connect’te F9 Menü Seçeneği ile Kasa İşlemleri-Satın Alma Faturasına Çevrilmesi Durumunda Kasa İşlem Numarasının +2 Artarak Oluşmasının DüzeltilmesiCloud ve connect e-Fatura gelen kutusu F9 menü seçeneği ile “Kasa İşlemleri – Satın Alma Faturasına” çevrilen faturalar kaydedildiğinde aldığı kasa işlem numarasının sıralı bir şekilde takip etmesi sağlanmıştır.
WINTLS-7861START3Start 3 Ürününde 1920*1080 Çözünürlükte Firma Değiştir Yapıldığında Menü Boyutlarının Değişmesinin Düzeltilmesi

1920*1080 çözünürlükteki bilgisayarlarda Start 3 ürününde “Firma Değiştir” yapıldığında menülerde menü boyutlarının değişmemesi sağlanmıştır.

WINTLS-7859TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSMalzeme Liste Ekranında Arayüz Uyarlama Yaptıktan Sonra F11 ile Seçilen Kolonlar Alanına Eklenen Alanların Ekran Kapatılıp Açıldıktan Sonra F11 Kaldırılan Kolonlar Alanında Görünmesinin DüzeltilmesiEkranlar üzerinde arayüz uyarlama yapıldıktan sonra F11 kolon gizle/göster özelliğinde yaşanan bozulmalar giderilmiştir.
WINTLS-7747TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSMuhasebe Hesapları Liste Ekranında Mouse ile veya Aşağı Yön Tuşu ile Ekranda Alt Satırlara İnildiğinde Üst Satırlara Ait Borç ve Alacak, R.D Borç Ve Alacak Kolonlarındaki Değerlerin Silinmesinin EngellemesiMuhasebe Hesapları ekranında mouse ile hareket edildiğinde sayfanın yenilenmesi sağlanmıştır.
WINTLS-7094TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISEOracle Veritabanında, Malzeme ve Cari Hesap Kart Liste Ekranlarında Ctrl+F ile Açıklamaya Göre Arama Yapılmasının SağlanmasıOracle veri tabanı kullanımlarında Cari Hesap ve Malzeme Kartları ekranlarında Ctrl-F arama özelliğinin malzeme açıklaması ve cari hesap unvan alanlarına göre yapılabilmesi sağlanmıştır.

Konu hakkında daha detaylı bilgi almak için 0850 811 9656’dan bizleri arayabilir ve tüm sorularınıza cevap alabilirsiniz.

Özel Hissettiren Yenilikçi Çözümler için Yenikan Yazılım.

%d blogcu bunu beğendi: