Logo Tiger ERP Çözümleri, Logo GO Çözümleri, Logo Mali Müşavir 3 ve Logo Start 3 İçin Ara Sürüm (2.69.00.01)

Logo Tiger ERP Çözümleri, Logo GO Çözümleri, Logo Mali Müşavir 3 ve Logo Start 3 İçin Ara Sürüm (2.69.00.01)

Logo Tiger ERP çözümleri, Logo GO çözümleri, Logo Mali Müşavir 3 ve Logo Start 3 için geliştirilen 2.69.00.01 ara sürümü kullanıma sunuldu.

Ara Sürümde Yer Alan İyileştirmeler
    
Kayıt No
Ürün
Tanım
Açıklama
WINERP-96705TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSe-Defter Tübitak imzalama kütüphanelerinin güncellenmesinin sağlanmasıe-Defter uygulaması kapsamında Tübitak imzalama kütüphaneleri güncellenmiştir.
WINERP-96588TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSStok yeri giriş penceresinde alınan access violation uyarısının kaldırılmasıStok yeri giriş ve çıkış ekranlarında access violation uyarısı alınması engellenmiştir.
WINERP-96486TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, START3, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSGelen/Gönderilen Havale Fişi muhasebe kodları ekranında proje kodu bilgisi göründüğüne mahsup fişi banka satırında proje kodu bilgisinin boş görünmesinin düzeltilmesiGelen/Gönderilen Havale Fişi muhasebe kodları ekranındaki proje kodu bilgisinin mahsup fişi banka satırı proje kodu bilgisine de gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-96403TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, START3, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSBanka gelen/gönderilen havale fişinde banka hesabına verilen masraf merkezinin mahsup fişine gelmesinin sağlanmasıBanka gelen/gönderilen havale fişinde banka hesabına verilen masraf merkezi bilgisinin mahsup fişine gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-96400TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSKredi kartı fiş tahsilatı ile oluşturulmuş banka işlem fişine değiştir ile girilerek tutar değiştirildiğinde banka hesap liste ekranında KK bloke bakiyesini etkilemesinin sağlanmasıKredi kartı fiş tahsilatı sonucu oluşan banka fişlerinin tutarlarının değiştirilmesi engellenmiştir.
WINERP-96381TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, START3, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSXML aktarımı ile faturalar içeriye alınmak istendiğinde alınan “İrsaliye daha önce faturalanmış” uyarısının engellenmesiXML aktarımı ile program içerisine fatura aktarımı yapılmak istendiğinde “İrsaliye daha önce faturalanmış” uyarısı alınıyordu, düzenleme yapılarak uyarı alınmadan aktarım yapılabilmesi sağlanmıştır.
WINERP-96345TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, START3, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSTahsil edilmek üzere bankaya çıkışı yapılan senetler işlem bordrosunun (müşteri senedi) bankadan portföye iade işleminde listelenmesinin sağlanmasıTahsil edilmek üzere bankaya çıkışı yapılan senetler işlem bordrosunun (müşteri senedi) bankadan portföye iade işleminde listelenmesi sağlanmıştır.
WINERP-96102TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSSatış Siparişlerinde Değiştir ve Kaydet işlemlerinde performans iyileştirmesi yapılmasıSatış sipariş fişlerine değiştir ile girildiğinde iyileştirme yapılarak performans artışı sağlanmıştır.
WINERP-95988TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSSatış siparişinde KDV dahil seçildiğinde sipariş içinde F9 menüden ulaşılan maliyetler ekranında tutarın doğru hesaplanmasının sağlanmasıSipariş ekranlarında KDV “Dahil” seçildiğinde sipariş içinde sağ fare tuşu menüsünden ulaşılan “Maliyetler” ekranında tutarın doğru hesaplanması sağlanmıştır.
WINERP-95756TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSInternational setlerde cari hesap üzerinden F9 menüden sevkiyat adresi eklenirken alınan Acces violation uyarısının kaldırılmasıYurt dışı setlerde cari hesap üzerinden F9 menü yardımıyla sevkiyat adresi eklenirken uyarı alınmaması sağlanmıştır.
WINERP-94435TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSDönem devri yapıldığında bir önceki dönemde satışı yapılan sabit kıymetin değer düşüklüğünün silinmesinin ve amortisman hesaplaması yapılabilmesinin engellenmesiDönem devri yapıldığında bir önceki dönemde satışı yapılan sabit kıymetin değer düşüklüğünün silinmemesi ve takip eden aylarda amortisman hesaplaması yapılmaması sağlanmıştır.
%d blogcu bunu beğendi: