Logo Tiger HR İçin Yeni Sürüm (3.36.00.00)

Logo Tiger HR İçin Yeni Sürüm (3.36.00.00)

Logo Tiger HR için geliştirilen 3.36 sürümü kullanıma sunuldu.

Yenilikler

1- Ara Dönem/ Değerlendirilecekler/ Değerlendiriciler Alanından Yeni Bir Değerlendirici Eklendiğinde Kullanıcıya Sorulacak Ağırlık ile Tüm Hedef Gruplarına Eklenebilmesi Talebi

“Hedef grup altındaki değerlendiricilere müdahale edilemesin” parametresi işaretliyken “Değerlendiriciler” sekmesi üzerinden yeni değerlendirici eklenir ya da güncellenirse bağlı hedef gruplara değerlendiricinin eklenmesi ya da güncellenmesi sağlanmıştır.

2- IKWEB/ Anket/ Uygulamadaki Anketler Ekranında Anketin Bitiş Süresinin Değiştirilebilmesi Talebi

IKWEB/ Anket/ Uygulamadaki Anketler sekmesinde anketin başlangıç ve bitiş tarihlerinin değiştirilebilmesi ve süresi dolan anketin süresinin uzatılması sağlanmıştır.

3- IKB2E’de İzin Onaylandıktan ya da Talep Edildikten Sonra İzin Formunu Yazdırmadan Ekrandan Çıkılmamasının Parametrik Olarak Sağlanması

Kullanıcı tarafından izin formunun yazıcıya gönderilip gönderilmediği kontrolü tarayıcıda yapılamıyor. Bu sebeple izin formunun otomatik indirilmesi desteklenmiştir. Ayarlar – Sistem Ayarları – İzin alanına seçenekleri “Hiçbir Zaman/ Talepte/ Talep Onayında” olan “İzin formu otomatik indirilsin mi?” parametresi eklenmiştir.

4- Maksimum İzin Kontrolüne Takılan İzin İçin İşlemi Durdururken Verilen Uyarının Özelleştirilebilir Olması Talebi

İzin/ İzin Tanımı formunda Maksimum Kullanım Kontrolü: “Var” ve Maksimum Kullanım Kontrolü Kural Tanımı: “Uyar ve İşlemi Durdur” seçili olduğunda İşlem Durdurma Uyarı Mesajı’nın kullanıcı tarafından değiştirilebilmesi sağlanmıştır. Entegrasyonlu Tiger HR’da izin tanımları Bordro Plus’ta yönetildiği için istenen fonksiyon entegrasyonsuz Tiger HR’da desteklenmiştir.

5-TBLKULLANP Tablosunda EMAIL Alanındaki Karakter Sayısının Arttırılması Talebi

TBLKULLANP tablosundaki EMAIL alanının 255 karakter olması sağlanmıştır.

İyileştirmeler ve Düzeltmeler

1-Değerlendirici Atamasında Kişinin Kendisi İş Arkadaşı Olarak Eklenmek İstendiğinde Uyarı Verilmesi Talebi

Değerlendirici seçim ekranında iş arkadaşı alanında uyarı mesajı verilerek kişinin kendisini seçmesi engellenmiştir.

2- İK İzin İşlemleri> Kullanım Ekle Seçeneğiyle Bir Kişiye İzin Kullanım Kaydı Eklenmek İstendiğinde Aynı Tarihler Arasında “İptal Edildi(*)” Statüsünde İzni Varsa Ekleme Yapılmaması

İK İzin İşlemleri> Kullanım Ekle seçeneğiyle bir kişiye izin kullanım kaydı eklenmek istendiğinde aynı tarihler arasında “İptal Edildi(*)” statüsünde izni varsa ekleme yapılabilmesi sağlanmıştır.

3- Çalışan İçin İşyeri Değişikliği Yapıldığında IKWEB Özlük Aramada Çalışanın İki Kez Gösterilmesi

İşyeri değişikliği olan personel özlük arama ekranında arandığında ilgili personelin birden fazla görünmesi engellenmiştir.

4- BP Entegrasyonlu Kullanımda Yeni Eklenen Bir İzin Tipinin Açıklaması İkinci Kez Değiştirildiğinde Güncel Tip Adının Tiger HR’a Yansımaması

Bordro Plus entegrasyonlu Tiger HR’da Bordro Plus’ta yeni izin tipi eklenip daha sonra değiştirildiğinde değişikliğin Tiger HR’a yansıması sağlanmıştır.

%d blogcu bunu beğendi: