LOGOCRM 1.45.00.00 Sürüm Duyurusu

Logo CRM Ürünleri 1.45.00.00 ara sürümü kullanıma sunulmuştur. Bu sürümde yapılan düzeltme ve geliştirmeler aşağıda yer almakta olup sürüm dosyalarına ftp sitemizden erişebilirsiniz.

Önemli Duyuru : 

– Logo CRM içerisinde, otomatik kampanya uygulama kapalı olduğunda (1), teklife ürün eklendikten sonra, kampanya uygula işlemi çalıştırıldığında, teklife eklenen tüm ürünlerin döviz türlerinin değişmesi hatası bu sürümde giderilmiştir. Ancak, bu işlemin doğru çalışabilmesi için Tiger/Go ürünlerinin de 2.42 ve sonrası sürümlerine yükseltilmiş olması gereklidir.

– Entegrasayon setinde Ürün stok kontrolü (ekle) seçeneği uyarı ver şeklinde ayarlandıysa, teklife çoklu ürün ekleyip, her ürünün giriş/düzeltme penceresi açılacak şekilde çalışılıyorsa, tüm ürünlerin işlemi bittikten sonra, hem yeterli hem yetersiz stokların özet penceresi gelecek şekilde uyarı verilmesi sağlandı.

– 1.40.00.00 Logo CRM ana sürümde, Logo CRM içerisinde kullanılan ExpressApp Framework versiyonu, daha önce kullanılan 15.2.7 sürümünden, 16.2.6 sürümüne yükseltilmiştir.  Logo CRM ile birlikte ek yazılım geliştirilen noktalarda, ek yazılımların da uyumluluk bakımından ExpressApp Framework 16.2.6 ile derlenmeleri gereklidir.

alt

1.45.00.00 sürümüne özel uyarı : 

– Satıra birden fazla indirim kampanyası uygulanması durumunda indirim oranlarının doğru gelmesi sağlandı.Logo Object Service versiyonu 2.47.0.0 olmalıdır.

– Xml Settings’e “53. Aktivite durumu iptal durumuna getirildiğinde” başlığında yeni bir parametre eklendi. Bu parametreye bağlı olarak iptal durumuna getirilen aktivitenin takvimden kaldırılması sağlandı.

1.43.00.00 sürümüne özel uyarı : 

– Teklif ürün ekranına, özel tüketim vergisi alanın eklenmesi ile ilgili;

Tiger/Go ERP’den ÖTV bilgileri ek vergi alanı üzerinden girilmekte. LogoCRM; Tiger/Go ERP’den ÖTV’yi okurken ek vergi tanımında, ek vergi kodu içerisinde ‘ÖTV’ ifadesi geçmesi gerekmektedir.

– Teklif ürün ekranında teklife eklenen ürünlerin, açılacak bir pop-up ekran ile sıra numarasının değiştirilebilmesi için sıra numarası gelmiştir.

– LogoCRMXMLSettings’e “Teklif menüsüne eklenen ürünlerin sepete otomatik eklenmesi” adında yeni bir parametre eklendi. Bu parametrenin açık olduğu durumda, teklif ürün seçme ekranında seçilen her ürünün sepete eklenmesi sağlandı.

– Destek kayıtlarından teklif menüsüne aktarım yapılırken, ürün sıralamasının aynı şekilde aktarılması sağlandı. Destek kaydının ilişkili ürünler liste ekranında satır numarasının gösterilmesi için “No” kolonu eklendi.

– Teklifi sipariş olarak Netsis ERP’ye atarken sipariş numarası Z harfi ile başlamaktadır. Müşteri sipariş numaralarının Z harfi ile başlamasını talep etmediği durumlarda. Sipariş numarası için başka bir harf ile ön atama yapılması sağlandı.

1.45.00.00 sürüm içeriği :                                                      alt

 

Kayıt Nr

Tanım ve Açıklama

1

XAFCRM-3133

 

Analiz verisi dışarıya Pdf olarak aktarıldığında kolonların tek sayfada gösterilmesi veya sayfa boyutunun değişmemesi sağlanmalı

Rapor tablosundaki kolonların sayfaya sığması sağlandı.

2

XAFCRM-4162

 

Analiz grafik bölümündeki yazdırma butonu ile yazdırılmak istendiğinde grafik sayfaya doğru orantılanmamakta

Analiz modülünde oluşturulan rapora ait grafiğin sayfa sığması sağlandı.

3

XAFCRM-4703

Teklifler

Teklif menüsü ilişkili kayıtlar da görev menü alanı eklenmesi talep edilmekte.

Teklif menüsü ilişkili kayıltlar tabına görevler menü tabı eklendi.Tab altından yeni görev oluşturulabilir yada kayıtlı görevler bağlanabilir.

4

XAFCRM-4833

Teklifler

Teklif>Erp menü penceresinde bölüm ve fabrika alanlarının eklenmesi talep edilmekte.

Teklif>Erp menü penceresine bölüm ve fabrika alanları eklendi. İşyerinden bağımsız sekilde eklenip seçilebiliyor.

5

XAFCRM-4990

Teklifler

Teklifi satışa çevirme işleminde açılan “ERP seçenekleri” ekranında vazgeç seçildiğinde teklif satışa çevrilmekte

Teklifi satışa çevirme işleminde açılan Erp seçenekleri ekranındaki vazgeç işlem adımı kaldırıldı.

6

XAFCRM-5006

 

Toplu email gönderiminde doküman eklenebilmesi talep edilmekte

LogoCRM Mailchimp entegrasyonu üzerinden bir şablona döküman eklenebilmesi özelliği getirilmiştir. Liste ve Şablon seçim ekranında, yeni bir şablon eklerken veya var olan bir şablonu düzenlerken kullanılan pencere içerisinde alt kısımda bulunan dosya bölümünde, Dosya yükleme seçeneği mevcuttur. Mailchimp’e dosya yüklendikten sonra alt kısımda bir link çıkacaktır, bu link pencere içerisindeki HTML kodu alanı içerisine yerleştirilerek kullanılabilir. Ayrıca HTML kodu için kullanılan editör değiştirilmiştir, bu editör üzerinde kullanıcı hazırlamış olduğu şablonun önizlemesini görebilir.

7

XAFCRM-5111

Destek kayitlari

Destek kaydı çoğalt işlemi ile yeni kayıt oluşturulduğunda, ilişkili ürünlerinde kopyalanması talep edilmekte

Destek kaydı üzerinden çoğaltma işlemi yapıldığında Destek kaydı>İlişkili kayıtlar>İlişkili ürünler sekmesinde yer alan ürünler, yeni oluşturulmuş olan destek kaydına eklenmiş olarak gelmesi sağlandı.

8

XAFCRM-5168

 

Destek kaydı durum geçmişi içerisinden yapılan değişiklik ana menüye bilgi olarak gelmemekte.

Destek kaydı durum geçmişi içerisinden yapılan değişikliklerin ana menüye getirilmesi sağlandı.

9

XAFCRM-5261

Firmalar

Firma adres listview ekranına kolon seçimi ile sevkiyat adresi kodu ve tanımlı alanları eklenerek görünüm kaydediliyor. Farklı bir ekrana geçiş yapıldığında görünüm eski haline dönmüş oluyor.

Firma adres listesi ekranına kolon seçimi ile sevkiyat adresi kodu ve tanımı alanları eklenerek görünüm kaydedildikten sonra mevcut görünümün korunmaması hatası giderildi.

10

XAFCRM-5294

Teklifler

Teklif menüsünde teklif durumunu satış yaptıktan sonra, teklif listview de ERP Id ve kodu alanı güncellenmemekte

Teklifi satış durumuna getirdikten sonra liste ekranında ERP Id ve ERP kodu alanlarının güncellenmemesi hatası giderildi.

11

XAFCRM-5468

 

Döviz kurları çekilmesine rağmen, teklif ana bilgi ve teklif ürün menüsünde döviz bilgisi gelmemekte

Teklif ve teklif ürünü ekranında döviz kuru bilgisi çekilirken Sql servera gönderilen sorgudaki döviz kuru tarihinin formatı yanlış gidiyordu, düzeltildi.

12

XAFCRM-5487

 

Tiger/Go Erp satıra birden fazla indirim kampanyası uygulanması durumunda indirim oranları doğru gelmiyor.

Satıra birden fazla indirim kampanyası uygulanması durumunda indirim oranlarının doğru gelmesi sağlandı. Önemli Not: Logo Object Service versiyonu 2.47.0.0 olmalıdır.

13

XAFCRM-5489

 

LogoCrm’de firma adres bilgisi Tiger/Go Erp’ de bağlı olan cari ile senkronize edildiğinde kod alanına açıklama yazılmaktadır.

Logocrm’de firma için yazılan adres bilgisi Tiger/Go’da bağlı olan cari ile senkronize edildiğinde kod alanına açıklama yazılıyordu hata giderildi.

14

XAFCRM-5499

 

Teklif menüsünden teklif ürüne alan kopyalama yapılırken, kaynak ve hedef uygunluk kriterindeki alanların yanlış gelmekte

Tekliften teklif ürününe alan kopyalama yaparken kaynak ve hedef uygunluk kriterindeki alanların doğru gelmesi sağlandı.

15

XAFCRM-5519

 

Logo Crm’ de oluşturulan etkinlik kayıtları google takvim’e senkronize edilemiyor.

Logo Crm’ de oluşturulan bir etkinlik kaydı google takvim ayarları ve etkinlik/takvim menüsünden “senkronize et” ile google takvime aktarılamıyordu hata giderildi.

16

XAFCRM-5532

Teklifler

Teklif kaydı destek kaydına aktarılırken, tüm ürünler tek kayıtta olsun parametresi seçilmesine rağmen çift destek kaydı oluşmaktadır.

Kullanıcı ile teklif kaydı destek kaydına aktarılırken, tüm ürünler tek kayıtta olsun parametresi seçilmesine rağmen iki destek kaydı oluşması hatası düzeltildi.

17

XAFCRM-5536

Gorevler

Görevler menüsünde ilişkili kayıtlar seçeneğinden teklif eklenmesi talep edilmekte

Görev kartı ilişkili kayıtlar seçeneğinden teklif eklenebilmesi sağlandı.

18

XAFCRM-5551

 

Teklif menüsü ilişkili kayıtlara, görevler menü sekmesi eklenmesi talep edilmekte

Teklif ilişkili kayıtlardan görev, görev ilişkili kayıtlardan teklif oluşturabilecek şekilde çift yönlü geliştirme yapıldı.

19

XAFCRM-5574

 

Responsive tema aktif edildiğinde Logo Crm ve Logo mobil uygulama kayıt girişlerindeki alanların çoğunluğu pasif olmaktadır.

Responsive temada aktivite, destek kaydı, firma modüllerinde bulunan readonly alanlar düzeltilerek veri girişi yapılabilmesi sağlandı.

20

XAFCRM-5586

 

Aktivite durumu iptal olan bir kayıt, takvimden otomatik olarak kaldırılması talep edilmekte

Xml settings’e “53. Aktivite durumu iptal durumuna getirildiğinde” başlığında yeni bir parametre eklendi. Bu parametreye bağlı olarak iptal durumuna getirilen aktivitenin takvimden kaldırılması sağlandı.

21

XAFCRM-5714

 

Dokümanlar da kaydetme türü “Paylaşılan klasör” olarak seçilen belgeler açılırken “Cannot access a disposed object.” hatası alınmakta

Kaydetme türü “Paylaşılan klasör” olarak seçilen belgeler açılırken alınan “Cannot access a disposed object.” hatası düzeltildi.

22

XAFCRM-5743

Teklifler

Teklif durumu satışa dönen kayıtlar düzenleme modunda açıldığında, sırasıyla satış iptal ve devam ediyor yapılamamaktadır.

Teklif detay ekranından satış iptal durumundaki teklifi devam ediyor durumuna getirememe hatası giderildi.

23

XAFCRM-5765

 

Teklif sipariş / irsaliye aktarımında entegrasyon ayarlarındaki teklif–>erp tarihi günün tarihi seçildiğinde irsaliye doğru çalışmamaktadır

Entegrasyon seti tanımında Teklif->ERP Tarihi :Günün Tarihi olarak seçili iken Teklif siparişe/irsaliyeye çevrildiğinde teklif saatinin günün saati olarak gitmesi sağlandı.

24

XAFCRM-5805

 

LOGOCRM Xml settings 48 no’ lu madde için sipariş+irsaliye aktarımı açıkken ürün erp ile ilişkili değilse sipariş irsaliye penceresi açılmıyor.

Teklif ürünlerinden ERP ile bağlantılı olmayan ürün varsa “Teklifte ERP ile ilişkili olmayan ürünler bulunmaktadır. Ürünler senkronize edilmelidir.” uyarısı verilmesi sağlandı.

 

 

%d blogcu bunu beğendi: