Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Süresi Uzatıldı!

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Süresi Uzatıldı!

Kırşehir, Amasya, Bartın ve Çankırı illerindeki mükellefler/işverenler için Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi pilot uygulanmasına 1/1/2020 tarihinden itibaren Bursa, Eskişehir ve Konya illeri merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler/işverenler dahil edilmiştir. Tüm Türkiye’ deki uygulamaya ise 01/3/2020 tarihinden itibaren başlanacaktır.

Muhtasar ve Prim Hizmetleri Beyannamesi Uygulaması:

Bilindiği üzere 01/6/2017 tarihinden itibaren Kırşehir, 1/1/2018 tarihinden itibaren Amasya, Çankırı ve Bartın illerinde pilot çalışması yapılan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulamasına 01/1/2020 tarihi itibariyle tüm Türkiye genelinde geçilecekti.

Ancak 09/02/2020 tarihli 31034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliğine eklenen “Uygulamaya geçişin yaygınlaştırılması” başlıklı Geçici 4’üncü maddesinde;

“(1) Uygulamaya geçişin yaygınlaştırılması kapsamında; Kırşehir ilindeki mükellefler/işverenler için 1/6/2017 tarihinde, Amasya, Bartın ve Çankırı illerindeki mükellefler/işverenler için 1/1/2018 tarihinden itibaren başlamış olan bu Tebliğin uygulanmasına Bursa, Eskişehir ve Konya illeri merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler/işverenler (281 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen bankalar hariç) için 1/1/2020 tarihinden itibaren başlanacaktır.

(2) Birinci fıkra kapsamına giren mükelleflerce/işverenlerce Amasya, Bartın, Bursa Çankırı, Eskişehir, Kırşehir ve Konya illeri dışındaki başka bir ilde istihdam edilmekle birlikte ücret ödemeleri veya tahakkuku bu illerde yapılan çalışanların ücret ödemeleri üzerinden tevkif edilen vergiler ile sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini içeren Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi, Amasya, Bartın, Bursa Çankırı, Eskişehir, Kırşehir ve Konya illerindeki yetkili vergi dairelerine elektronik ortamda gönderilecektir.

(3) Amasya, Bartın, Bursa Çankırı, Eskişehir, Kırşehir ve Konya illerinde istihdam edilmekle birlikte ücret ödemesi veya tahakkuku bu iller dışında bir ilde yapılan çalışanların ücret ödemeleri üzerinden tevkif edilen vergilere ait muhtasar beyanname, ücret ödemesi veya tahakkukun yapıldığı yer vergi dairesine verilecektir. Ayrıca bu sigortalılara ait aylık prim ve hizmet belgeleri ise elektronik ortamda (e-bildirge) Kuruma verilmeye devam edilecektir.”

Hükümleri getirilmiştir.

Yapılan tebliğ değişikliği ile, Kırşehir ilindeki mükellef/işverenler tarafından 1.6.2017 tarihinden, Amasya, Bartın ve Çankırı illerindeki mükellef/işverenler tarafından 1/1/2018 tarihinden itibaren kullanılmakta olan muhtasar ve prim hizmet beyanname uygulamasına 1/1/2020 tarihinden itibaren Bursa, Eskişehir ve Konya illeri merkez ve ilçelerinde bulunan mükellef/işverenler de dahil edilmiştir. Yapılan tebliğ değişikliği ile tüm Türkiye’ deki uygulamaya 1/3/2020 tarihi itibarıyla başlanılacaktır.

Buna göre Kırşehir, Amasya, Bartın, Çankırı, Bursa, Eskişehir ve Konya illeri merkez ve ilçelerinde bulunan mükellef/işverenler 2020/Ocak ve Şubat ayı bildirimlerini Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi üzerinden, diğer illerdeki işveren/mükellefler ise SGK bildirimlerini e-bildirge sistemi, vergi bildirimlerini ise Muhtasar Beyanname üzerinden yapacaklardır. 2020/Mart ayından başlamak üzere tüm Türkiye’ deki işverenler/Mükellefler bildirimlerini Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesiyle yapacaklardır.

Özellikle belirtilen illerdeki meslek mensuplarımız ile mükellef/ işverenlerimizin resmi gazete yayımlanan tebliğ ile yukarıda yapılan açıklamalara göre bildirimlerini yapmaları gerekmektedir.

%d blogcu bunu beğendi: