Logo Tiger ERP Çözümleri, Logo GO 3, Logo Mali Müşavir 3 ve Logo Start 3 için Yeni Sürüm (2.65.00.00)

Logo Tiger ERP Çözümleri, Logo GO 3, Logo Mali Müşavir 3 ve Logo Start 3 için Yeni Sürüm (2.65.00.00)

Logo Tiger ERP çözümleri, Logo GO Çözümleri, Logo Mali Müşavir 3 ve Logo Start 3 için geliştirilen 2.65.00.00 sürümü kullanıma sunuldu.

Sürümün geçerli olduğu ürünler

Logo Tiger Wings Enterprise, Logo Tiger Wings, Logo Tiger 3 Enterprise, Logo Tiger 3, Logo GO Wings, Logo GO 3, Logo Mali Müşavir 3 ve Logo Start 3.

Sürümde Yer Alan Yenilikler

Kayıt No
Ürün
Tanım
Açıklama
WINERP-91076TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSDeğişiklik Tarihçesi Raporu Oluşturulması TalebiKayıt revizyon takibi özelliğinin açık olan modüllerdeki kayıtlarda yapılan değişikliklerin önceki ve son durumlarının alan bazında raporlandığı Değişiklik Tarihçesi Raporu, Araçlar menüsüne eklenmiştir. Aynı zamanda kayıt bazında fişlerin üzerinde F9 menüde “Kıyasla” ilgili fişe ait güncel değişiklikleri raporlanması sağlanmıştır.
WINERP-90704TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSHizmet Faturası Satırında Girilen Masraf Merkezinin Binek Araç Gider/Kiralama İşlemlerinde Oluşan KKEG Satırına da Yansıması TalebiBinek araç giderleri ve binek araç kiralama ile ilgili hizmet satırına girilen masraf merkezi bilgisinin KKEG muhasebe satırına da yansıması sağlanmıştır.
WINERP-90369TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, START3, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSTevkifat Oranlarında Tebliğe İstinaden Güncelleme Yapılması TalebiSatış Tevkifat Kodları 617, 618, 620 ve Satınalma Tevkifat Kodları 217, 218, 220 kod oranları “7/10” olarak güncellenmiştir.
WINERP-90229GO 3, GO WINGSGO 3 Programında Satınalma ve Satış Fiyatlarının Malzeme Kartı İçerisinden Tanımlanabilmesi TalebiGO 3 ürününde “Satınalma ve Satış Fiyatları”nın malzeme kartı içerisinden tanımlanabilmesi sağlanmıştır.
WINERP-90196TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS7194 Sayılı Kanun Kapsamında Binek Araç Giderlerinin Kısıtlanması Yönünde Yapılan Geliştirme Kapsamında KKEG Matrahının KKEG KDV’sinin Ayrı Satırlarda Muhasebeleştirilmesi Talebi7194 sayılı kanun kapsamında eklenen binek araç giderleri ve binek araç kiralama bedellerine ait KDV tutarlarının ayrı muhasebe hesaplarında takip edilebilmesi sağlanmıştır. Bu kapsamda muhasebe bağlantı kodları ekranında KDV Muhasebe Kodları altına “KKEG KDV Muhasebe Kodları” eklenmiştir.
WINERP-90156TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSAlınan Hizmet Faturasının Detaylar Sekmesine Gider Pusulası İşlemi Olduğunu Belirten Bir Onay Kutusu Eklenerek Belge Detayının Gider Pusulası Olarak Oluşmasının SağlanmasıAlınan hizmet faturaları detayında yer alan belge detayı kutucuğu personel ve diğer masraf onay kutusundan bağımsız hale getirilmiştir ve muhasebe fişi belge detaylarının aşağıdaki gibi oluşması sağlanmıştır:
– Alınan hizmet faturasında personel ve diğer masraf kutucuğu işaretsiz ve belge detayı “Fatura” seçili iken oluşan muhasebe fişi belge detayının “Belge Türü Diğer/Fatura” olarak gelmesi sağlanmıştır.
– Alınan hizmet faturasında personel ve diğer masraf onay kutucuğu işaretsiz ve belge detayı “Gider Pusulası” seçili iken oluşan muhasebe fişi belge detayının “Belge Türü Diğer/Gider Pusulası” olarak gelmesi sağlanmıştır.
– Alınan hizmet faturasında personel ve diğer masraf onay kutucuğu işaretli ve belge detayı “Masraf” seçili iken oluşan muhasebe fişi belge detayının “Belge Türü Diğer/Masraf” olarak gelmesi sağlanmıştır.
– Alınan hizmet faturasında personel ve diğer masraf onay kutucuğu işaretli ve belge detayı “Belge Detayı Yoktur” seçili iken oluşan muhasebe fişi belge detayının “Fişe Ait Belge Yoktur” olarak gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-90104TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSKDV 1 Beyannamesi Ocak Ayı İçin Alındığında İndirimler/Önceki Dönemden İndirilecek KDV Alanına Sadece Açılış Fişlerinin Yansıması TalebiKDV 1 Beyannamesi ocak ayı için alındığında İndirimler/Önceki dönemden indirilecek KDV alanına sadece açılış fişlerinin yansıması sağlanmıştır.
WINERP-90051TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSHizmet Faturalarında Detaylarda Bulunan Personel ve Diğer Masraflar Alanı İşaretlendiğinde Parametrik Olarak Belge Detayı Kontrol Edilmelidir Uyarısının Verilmesi TalebiAlınan ve Verilen Hizmet Faturaları detaylarında yer alan “Personel ve Diğer Masraflar” alanının yanına bu alana bağlı olarak çalışan “Belge Detayı:Masraf/Belge Detayı Yoktur” alanı eklenmiş ve faturaya bağlı oluşacak mahsup fişi e-Defter belge detayının işaretlenen seçeneğe göre gelmesi sağlanmıştır.
“Personel ve Diğer Masraflar” seçeneği işaretlenmeyen faturalara ait mahsup fişi belge detayında belge türü “Fatura” olarak gelecektir.
“Personel ve Diğer Masraflar” seçeneği işaretlenip belge detayında “Masraf seçili faturalara ait mahsup fişi belge detayında belge türü “Diğer – Masraf” olarak gelecektir.
“Personel ve Diğer Masraflar” seçeneği işaretlenip belge detayında “Belge Detayı Yoktur” seçili faturalara ait mahsup fişi belge detayında “Bu fişe ait belge yoktur” işaretli olarak gelecektir.

WINERP-89576TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSKDV 2 Beyannamesinde Katma Değer Vergisi Kesintisi Yapılan Mükelleflere Ait Bildirim Kısmında Aynı Carilere Ait Faturaların Ayrı Listelenmesi TalebiKDV 2 beyannamesinde katma değer vergisi kesintisi yapılan mükelleflere ait bildirim kısmında cari hesap ve tevkifat koduna göre gruplama yapılması sağlanarak farklı tevkifat kodlarının ayrı satırlarda listelenmesi sağlanmıştır.
WINERP-89560TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSBanka Fişleri Modülünden Girilen Bankadan Çek Ödemesi İşlemi Muhasebeleştirildiğinde, Çek/Senet Bordroları Menüsündeki İşlem Bordrosundan da Mahsup Fişine Ulaşılabilmesi TalebiBanka fişlerinden düzenlenen “Bankadan Çek/Senet Ödemeleri” fişlerine bağlı muhasebe fişlerine, çek/senet bordrolarından sağ tuş ilgili muhasebe fişi seçeneği ile ulaşılabilmesi sağlanmıştır.
WINERP-89530TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, START3, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSe-Serbest Meslek Makbuzu Süreçlerinin Cloud Connect Web Servis Entegrasyon Geliştirmesi Yapılarak Gönderiminin SağlanmasıCloud Connect web servis entegrasyonu ile e-Serbest Meslek Makbuzu gönderimi yapılabilmesi sağlanmıştır.
WINERP-89289TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSMalzeme Kartı Ambar Toplamları Penceresinde Stok Miktarlarına Göre Sıralama Yapılabilmesi TalebiMalzeme kartı üzerinden erişilen ambar toplamları ekranında fiili stok ve gerçek stok sütunlarında sıralama yapılabilmesi sağlanmıştır.
WINERP-89179TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSGeçici Vergi Beyannamesi (Kurumlar) Güncelleme Talebi31.03.2020 tarihine kadar olan güncellemeleri içerecek şekilde Kurumlar geçici vergi beyannamesinde düzenlemeler yapılmıştır.
WINERP-89176TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSKurumlar Vergi Beyannamesi Güncelleme Talebi31.03.2020 tarihine kadar olan güncellemeleri içerecek şekilde Kurumlar vergisi beyannamesinde düzenlemeler yapılmıştır.
WINERP-89091TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, START3, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSe-İrsaliye Uygulaması Kapsamında, Gönderimi Yapılmış ve Faturalanmış e-İrsaliyeye Bağlı Fatura Çıkarıldığında e-İrsaliyenin Silinmesinin Engellenmesie-İrsaliye statüsü GİB’e gönderilecek (0), GİB’e gönderilemedi (5), GİB’de işlenemedi (7), Alıcıya gönderilemedi (9), Alıcıda işlenemedi (11), Sunucuda hata alındı (18) statüleri haricindeki irsaliyelerin bağlı olduğu faturalar çıkartılmak istendiğinde “Bağlı irsaliyeler çıkartılacaktır” uyarısına evet denildiğinde uyarı mesajı alınarak irsaliyenin çıkarılması engellenecektir. “Bağlı irsaliyeler çıkartılacaktır” uyarısına vazgeç denildiğinde ise sadece fatura çıkartılacaktır.
WINERP-89090TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, START3, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSe-İrsaliye Uygulaması Kapsamında, Gönderimi Yapılmış e-İrsaliye Faturalandığında Fatura İçinden e-İrsaliye Numarası ve Tarihinin Değiştirilememesinin SağlanmasıFatura içerisindeki irsaliye gönderilmiş ise fatura üzerinden irsaliye bilgilerinin değiştirilememesi sağlanmıştır.
WINERP-89089TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSe-İrsaliye Uygulaması Kapsamında, Gönderimi Yapılmış e-İrsaliye Faturalandığında Fatura İçinden Ürün Miktarının Değiştirilmemesinin SağlanmasıFatura içerisindeki irsaliye gönderilmiş ise miktar bilgisinin değiştirilememesi sağlanmıştır.
WINERP-88879TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, START3, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSe-Arşiv Uygulaması Kapsamında Cari Hesap Bazında Günlük Kesilen Faturaların Toplamı 5.000 TL Tutarını Aştığında Programın Uyarı Vermesi Talebie-Arşiv uygulaması kapsamında cari hesap bazında günlük kesilen faturaların toplamı vergi mükellefi olan ve olmayan cari hesaplar için belirtilen limit aşıldığında programın uyarı vermesi sağlanmıştır.
Satış Dağıtım parametrelerine “Vergi Mükellefi Olmayanlara Düzenlenecek Günlük Fatura Limiti 30,000” ve “Vergi Mükellefine Düzenlenecek Günlük Fatura Limiti 5,000” parametreleri eklenmiştir. Limit aşımı kontrolleri program tarafından bu parametrelerde belirtilen ön değer tutarlara göre yapılacaktır.
WINERP-88867TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSe-Fatura Tipi SGK Olan Faturaların Kaydı Esnasında Cari Hesap Kartındaki Gönderici Birim Etiketi ile İlgili Kontrollerin Yapılmaması Talebie-Fatura Tipi SGK olarak düzenlenen faturalarda gönderici birim etiketi kontrolü yapılmaması sağlanmıştır.
WINERP-88784TIGER 3 ENTERPRISE, TIGER WINGS ENTERPRISEMalzeme Kartı Üzerinden F9 Üretim Emirleri Açıldığında Bağlı Malzeme Fişlerinin ListelenmesiMalzeme kartı üzerinden ulaşılan “Üretim Emirleri” liste ekranı sağ tuş F9 menüye “Malzeme Fişleri” seçeneği eklenmiş ve üretim emrine bağlı malzeme fişlerine ulaşılabilmesi sağlanmıştır.
WINERP-88523TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS7194 Sayılı Kanun Kapsamında Binek Araç Alımlarında Amortisman Hesaplamasında Giderlerinin Kısıtlanması Talebi7194 Sayılı Kanun kapsamında binek araç alımları amortisman hesaplamalarında belirlenen üst limitlere kadar gider, üst limiti aşan tutarların ise KKEG hesabına yansıması sağlanmıştır.
WINERP-88447MM3MM3 Ürünü İçerisinde e-SMM Gönderimi İçin Geliştirme YapılmasıMM3 ürününde serbest meslek makbuzlarının e-SMM makbuz tipinde oluşturularak, e-Logo Entegratörlük servisi ile GİB’e gönderimi sağlanmıştır.
WINERP-87582TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSBanka Kur Farkı Hesaplama İşleminde Dövizli Banka Kredi Taksit Ödemesi Varsa Kur Farkının Taksit Tutarının Tamamı Yerine Anapara, Faiz, BSMV Ve KKDF İçin Ayrı Ayrı Hesaplanması TalebiBanka kur farkı hesaplama işleminin ana para, faiz, BSMV, KKDF üzerinden ayrı ayrı hesaplanması sağlanmıştır.
WINERP-86189TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISESatınalma Teklif Fişleri Liste Ekranına Fişin Kilit Durumunu Gösteren İkon Eklenmesi TalebiSatınalma emir, teklif ve sözleşme ekranlarında fiş üzerinde kilitleme işlemi yapıldığında, ilgili fiş üzerinde kilit ikonunun görünmesi sağlanmıştır.
WINERP-86162TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSSatınalma Hareketler Alım İrsaliyeleri Ekle Yetkisinde “Satır Ödeme Planı Uygula Yetkisi”nin Görünmesinin SağlanmasıKullanıcı işlem yetkilerinde Satınalma-Hareketler-Alım İrsaliyeleri-Ekle yetkilerine “Satıra ödeme planı uygula” yetkisi eklenmiştir.
WINERP-86065TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSFatura İçerisindeki Birim Fiyat Alanından Ulaşılan Tanımlı Satış Fiyatları Liste Ekranına Yetki Kodu Kolonu EklenmesiFatura içerisindeki Birim Fiyat alanından ulaşılan Tanımlı Satış Fiyatları ekranına “Yetki Kodu” kolonu eklenmiştir.
WINERP-85932TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSSipariş Formunda Genel Masraflar (İD) Alanının Değer Getirmesinin SağlanmasıSipariş formunda Genel Masraflar (İD) alanının değer getirmesi sağlanmıştır.
WINERP-85930TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSMalzeme Toplu Güncelleme Seçeneklerine Üretim Yeri ve Menşei (Kamu) Eklenmesi TalebiMalzeme kartı üzerinden erişilen toplu güncelle ekranındaki güncelleme seçeneklerine “Üretim Yeri” ve “Menşei Ülke Kodu” filtreleri eklenerek ilgili alanların toplu şekilde güncellenmesi sağlanmıştır.
WINERP-85898TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSFatura Detayı Bağlı İrsaliye Listesinde Sevk Tarihi Olması TalebiFatura detayı irsaliye bilgilerinde “No” alanına tıklandığında açılan bağlı irsaliyeler listesinde “Sevk Tarihi” ve “Sevk Zamanı” eklenmiştir.
WINERP-85865TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSFatura Satırında Değişiklik Yapılamadığı Durumda İlgili Malzeme Üzerinde F9 Menüden Malzeme Hareketlerine Ulaşılmasının SağlanmasıÜzerinde değişiklik yapılamayan e-Fatura ve e-Arşiv fatura satırları F9 menüsünde “Bul” seçeneğinin aktif olarak gelmesi ve malzeme kartları ekranına erişerek, malzeme hareketleri ekranına ulaşılabilmesi sağlanmıştır.
WINERP-85801GO 3, GO WINGSGO 3 Ürününde Kullanıcı Firma Öndeğerleri İçerisinde Bölüm ve Fabrikanın Listelenmemesi TalebiGO 3 Ürününde ‘Kullanıcı Firma Öndeğerleri’ ekranında “Bölüm” ve “Fabrika” kolonlarının listelenmemesi sağlanmıştır.
WINERP-85637TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSToplu Kayıt Ekle ile Oluşturulan Banka Fişi Kopyalandığında Satırdaki Fiş Tarihinin Güncellenmesi TalebiToplu Kayıt Ekle ile oluşturulan banka fişi kopyalandığında satırdaki fiş tarihinin güncellenmesi sağlanmıştır.
WINERP-85512START3Start 3 e-Devlet Özelliği Kapsamında Satınalma Parametrelerine Gerçek Durumundaki e-Faturalar Değiştirilebilsin Parametresinin Eklenmesi TalebiStart 3 fatura parametrelerine “Gerçek Durumundaki e-Faturalar Değiştirilebilsin: Evet/Hayır” parametresi eklenmiştir.
WINERP-85478TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSCari Hesap Kartı F9 Menüde Yer Alan Toplu Güncelle Filtrelerine Kullanım Yeri Eklenmesi TalebiCari hesap kartı üzerinden erişilen toplu güncelleme ekranı seçeneklerine “Kullanım Yeri-Satış ve Dağıtım, Satınalma ve Malzeme Yönetimi” seçenekleri eklenmiştir.
WINERP-85351TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, START3, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSe-Arşiv Faturası İptal Edildiğinde Ekranda Kırmızı Renkte Listelenmesi Talebiİptal edilmiş e-Arşiv faturalarının, Satış Faturaları liste ekranında kırmızı renkte gözükmesi sağlanmıştır.
WINERP-85349TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, NAVIGATOR, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSSTINFO Fonksiyonunda ReturnType Alanına Malzeme Açıklaması 3 Eklenmesi TalebiSTINFO fonksiyonunun ReturnType kısmına “277-Açıklama 2” ve “278-Açıklama 3” alanları eklenmiştir.
WINERP-85347TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSSipariş Fişleri Ekranı Filtrelerine Devirden Gelen Siparişlerin Listelenip Listelenmemesi İçin Filtre Eklenmesi TalebiSipariş fişleri ekranında devirden gelen siparişlerin listelenebilmesi için “Sadece Devirden Gelenler Gösterilsin” filtresi eklenmiştir.
WINERP-85045GO 3, GO WINGSOtomatik Borç Kapatma Yapılacak Ödeme Tipleri Parametresinin GO 3 Ürününe EklenmesiGO 3 ve GO Wings ürünleri çalışma bilgileri altında bulunan Cari hesap parametreleri altına “Otomatik Borç Kapatma Yapılacak Ödeme Tipleri” parametresi eklenmiştir. Ayrıca mevcut durumda Tiger ürününde var olan bu parametre seçeneklerinden “Banka Havale/EFT” seçeneğinin id numarası değiştirildiği için mevcut durumda seçilen kısımda kullanan müşterilerin seçimlerini yeniden yapmaları gerekecektir.
WINERP-85030TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSAlım Faturası ile Girişi Yapılan Sabit Kıymet İçin Oran Bilgisi Girişi Yapılmamışsa Sabit Kıymet Kaydı Kaydedilirken Uyarı Verilmesi TalebiSatınalma faturası kaydedilirken, amortisman oranı ve süresi boş olan sabit kıymet satırları için uyarı verilmesi sağlanmıştır.
WINERP-85013TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSSkonsol Ürün Seç Alanına Malzeme Açıklaması 2 EklenmesiSkonsol “Ürün Seç” ekranına “Ürün Tanımı 2” alanı eklenmiştir.
WINERP-84890TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSFaturaya Sipariş Aktarıldığında Siparişte Girilen Fiş Yetki Kodunun Faturaya Aktarılmasının SağlanmasıSipariş içerisinde girilen yetki kodu bilgisinin fatura içerisinden sipariş fişi aktarma işlemiyle faturaya taşınması sağlanmıştır. Faturadaki yetki kodu alanı boş ve tek sipariş fişi aktarıldığı durumda yetki kodu taşınacaktır.
WINERP-84621TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSCari Hesap Hareket Dökümü Raporu Filtrelerine Sipariş Detayı Filtresi Eklenmesi TalebiCari Hesap Hareket Dökümü Rapor filtre seçeneklerine “Sipariş Detayı” filtresi eklenmiştir.
WINERP-84618TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSBelge Detayında Belge Tarihinin Geçmiş Döneme Ait Bir Tarih Girildiğinde Uyarı Verilmesi TalebiBelge detayı ekranında ‘Belge Tarihi’ kontrolü yapılması sağlanmıştır.
Yıl bilgisi çalışma dönemi yıl bilgisinden farklı olduğunda “Belge tarihi mali yıl içinde olmalıdır.” uyarısı alınarak kayıt işlemi engellenmektedir.
WINERP-84463TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSİhracat Operasyon Fişinde Sipariş Fişi Aktarma İşlemi Sırasında Açılan Sipariş Fişi Çağırma Ekranında F9 Menü Fişi Aç ile Sipariş Satırları Seçimi Ekranı Kolonlarına Üretici Kodu Eklenmesiİhracat Operasyon Fişinde Sipariş Fişi Aktarma işlemi sırasında açılan sipariş fişi çağırma ekranında F9 Menü Fişi Aç ile sipariş satırları seçimi ekranı kolonlarına Üretici Kodu eklenmiştir.
WINERP-84371TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISEFarklı Terminalden Talep Karşılama Yapıldığında Talep Fişinde Cari Hesap Seçilmemesi Durumunda Tek Satınalma Siparişi Oluşmasının Düzeltilmesiİki farklı terminalden girilen talep fişleri için aynı anda talep karşılama yapıldığında ve bu talep fişleri satırlarında cari hesap belirtilmemesi durumunda iki ayrı satınalma fişi oluşması sağlanmıştır.
WINERP-84370TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISECari Hesap Kartı Üzerinde F9-Yaz (Mektup) Filtrelerine Bölüm Filtresi Eklenmesi TalebiCari hesap F9 menü üzerinden erişilen Yaz (Mektup) filtre seçeneklerine “Bölümler” filtresi eklenerek bölümlere göre filtreleme yapılabilmesi sağlanmıştır.
WINERP-84365TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSMuhasebeleşen Sabit Kıymet Amortisman Kaydının Muhasebe Kodları Değiştirildiğinde Parametrik Olarak Bağlı Muhasebe Fişinin Silinmesinin SağlanmasıMuhasebeleşmiş amortisman kaydının muhasebe kodları değiştirilmek istendiğinde, muhasebe parametrelerinde yer alan “Muhasebeleşen Fiş Değiştirildiğinde/İptal Edildiğinde Mahsup Fişi:Silinmeyecek, Silinecek (Uyarı Mesajı Verilmeyecek), Silinecek (Uyarı Mesajı Verilecek)” parametresi değerine göre çalışması sağlanmıştır.
WINERP-84118TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSKredi Kartı Fişinde Devir Seçeneği İşaretlendiğinde Cari Bakiyesini Etkilemediği İçin CLCALC Fonksiyonunda da Bakiyeyi Etkilemesinin EngellenmesiKredi kartı fişinde “Devir” seçeneği işaretlendiğinde “Cari Bakiyesi”ni etkilemediği için “CLCALC” fonksiyonunda da bakiyeyi etkilememesi sağlanmıştır.
WINERP-83839TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSCari Hesap Kartı İçerisinden Satış Elemanı Seçilebilmesi TalebiCari hesap kartları F9 listesine “Satış Elemanı-Cari Hesap Bağlantıları” seçeneği eklenerek cari hesap kartına bağlı olan Satış Elemanlarının görülebilmesi ve yeni bağlantı tanımlanabilmesi sağlanmıştır.
WINERP-83426TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSKullanım Dışı Yapılan Sabit Kıymet Kartına Ait Alım Faturası İade Edildiğinde Sistemin Kullanım Dışı Sabit Kıymet Kartı Var Uyarısı Vermesi TalebiSatınalma fatura satırlarında kullanım dışı yapılmış sabit kıymet(ler) var ise fatura üzerinde iade işlemi sırasında “Sabit Kıymet Kodu” ile birlikte uyarı verilmesi sağlanmıştır.
WINERP-83412TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSGönderildi Durumundaki e-Faturaların Masraf Merkezi Kodu Bilgisinin Değiştirilebilmesi Talebie-Fatura olarak düzenlenmiş ve gönderilmiş durumdaki faturaların masraf merkezi kodlarının değiştirilebilmesi sağlanmıştır.
WINERP-82406TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSFaturadaki “Belge No” Alanının “Fatura No” Kadar Genişletilmesi TalebiSipariş, İrsaliye ve Fatura ekranlarında “Belge No” alanı “Fatura No” alanı kadar genişletilmiştir.
WINERP-81985TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSAyrıntılı Satış Raporunda Satış Faturasında Yapılan İndirimler ile Satış İade Faturasında Yapılan İndirimlerin Ayrı Kolonlarda Listelenmesi TalebiAyrıntılı satış ve satınalma rapor tasarımları içerisine “İndirim Tutarı (İade)”, “Masraf Tutarı (İade)” ve “Promosyon Tutarı (İade)” alanları eklenerek iade faturalarındaki indirim, masraf ve promosyon tutarlarının ayrı ayrı listelenebilmesi sağlanmıştır.
Yeni eklenen standart tasarımlarda ilgili alanlar otomatik olarak gelecektir.
WINERP-81965TIGER 3 ENTERPRISE, TIGER WINGS ENTERPRISEÜretim Emirleri Listesinde Kolon Başlıklarının Diğer Sayfaya Gelmesi TalebiÜretim Emirleri Listesi raporu “Üretim Emirleri Satırları Listelensin=Evet” filtresi ile alındığında birden fazla sayfaya sarkan üretim emri satırları için ilk sayfadan sonraki sayfalarda da başlık bilgilerinin listelenmesi sağlanmıştır.
WINERP-81931TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSFatura Detaylarında Yer Alan İşlem Dövizi Kuru Listeden Seçilebilsin Ancak Farklı Tarihin Kuru Seçilemesin Şeklinde Yetki TalebiSYS-Yönetim-Kullanıcılar-Firma Yetkileri-İşlem Yetkileri, Genel Tanımlar bölüme “Fişlerde işlem dövizinde farklı tarihin kuru seçilemesin” yetkisi eklenmiştir.
‘Fişlerde işlem döviz kuru yalnızca listeden seçilsin’ yetkisi (+) olduğunda çalışmaktadır.
WINERP-81792TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISEİhracat Operasyon Fişi İptal Edildiğinde Genele Yapılan İndirim ve Masrafların İptal Olması Talebiİhracat Operasyon Fişi iptal edildiğinde genele yapılan indirim ve masrafların da iptal olması sağlanmıştır.
WINERP-81153TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSSabit Kıymet Kaydına KDV Süresi Tanımlandığında Muhasebe Kodunun Otomatik Gelmesinin SağlanmasıSabit Kıymet kaydına 1 yıldan farklı olarak KDV süresi tanımlandığında fatura KDV muhasebe kodlarının otomatik gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-81108TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISEİthalat İhracat Fiş Liste Ekranlarına Logo Connect Kolonu Eklenmesi Talebiİthalat İhracat Fiş ekranlarına Logo Connect kolonu eklenerek G (Gönderilen) ve A (Alınan) değerlerinin gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-81090GO 3, GO WINGSStopaj Oranı (Mal), Stopaj Oranı (Hizmet), Fon Payı Oranı Parametrelerinin GO 3 Ürününe EklenmesiKasa ve Cari Hesap parametrelerine “Stopaj Oranı(Mal)”, “Stopaj Oranı(Hizmet)”, “Fon Payı Oranı” parametreleri eklenerek, Alınan/Verilen Serbest Meslek Makbuzlarında yer alan “Stopaj Oranı”, “Fon Payı Oranı” ve Gider Pusulasında yer alan “Stopaj Oranı”, “Fon Payı Oranı” değerlerinin ön değer olarak getirilmesi sağlanmıştır.
WINERP-80868TIGER 3 ENTERPRISE, TIGER WINGS ENTERPRISEManuel Eklenen İş Emrine Malzeme Seçimi Yapılmadan Kaydedilmesi TalebiManuel iş emri eklenirken, ana ürün ve girdi satırı zorunluluğu kontrol edilmeden kaydedilebilmesi sağlanmıştır.
WINERP-80705TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSİhraç Kayıtlı Faturalarda Muhasebe Kodları Ekranında İhraç Kayıtlı Vergi Alanının KDV Oranına Göre Ayrı Gelmesi Talebiİhraç Kayıtlı Vergi Muhasebe bağlantı kodları filtre seçeneklerine “KDV Oranı” filtresi eklenerek KDV oranı bazında farklı muhasebe bağlantı kodları tanımlanabilmesi sağlanmıştır.
WINERP-80655TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSCari Hesap Toplamlarında Cari Hesap Kodu Filtresine Maximum 200 Adetten Fazla Cari Hesap Seçildiğinde Uyarı Vermesinin SağlanmasıDosya/Bakım İşlemleri/Veri Toplamları/Cari Hesap Toplamları’nda “Cari Hesap Kodu” detaylı filtresine 200’den fazla cari hesap seçildiğinde uyarı verilmesi sağlanmıştır.
WINERP-80643TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSSistem İşletmeni’nde 9999’dan Fazla Kullanıcı Eklenebilmesi TalebiSistem İşletmeni’nde 29999 kullanıcı tanımlaması yapılabilmesi sağlanmıştır.
WINERP-80606TIGER 3 ENTERPRISE, TIGER WINGS ENTERPRISESiparişe Teslim Tarihi Ataması İşleminde (CTP), Sipariş Fiş Satırlarında Tanımlı Proje Koduna Göre Ayrı Ayrı Üretim Emri Açılabilmesi TalebiSiparişe teslim tarihi ataması işleminde (CTP), sipariş fiş satırlarında tanımlı proje kodunun dikkate alınması ve proje kodlarına göre satınalma emir, sipariş ve üretim emirlerinin oluşturulabilmesi ve oluşturulan fişlere proje kodlarının taşınması sağlanmıştır.
WINERP-80483TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSDevir Çek Senetlerinin XML ile Aktarımı Yapılırken Kendi Çekimiz, Müşteri Çeki, Borç Senedimiz, Müşteri Senedi Bilgisine Göre Filtreleme Yapılabilmesi TalebiDevir Çekleri/Senetleri ve Çek/Senet Bordrolarının XML ile aktarımı için tip (TYPE) alanlarına filtreleme özelliği eklenmiştir.
WINERP-80387TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE“Seri/Lot ve Stok Yeri Bilgileri” Lot Girişi Ekranına Sıra Numarası Kolonu Eklenmesinin SağlanmasıSeri/Lot Stok Yeri Bilgileri ekranına sıra numarası kolonu eklenmiştir.
WINERP-80220TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSExcel Aktarım Şablonuna Malzeme Kartları Market Sekmesinde Bulunan KDV Oranlarının Ayrı Ayrı Girilebilmesi İçin Alan EklenmesiExcel aktarım şablonuna malzeme kartları market sekmesinde bulunan KDV oranlarının ayrı ayrı girilebilmesi için alan eklenmiştir. Yeni alanlar aşağıdaki gibidir:
T Kolonu => Alış KDV
U Kolonu => Satış KDV
V Kolonu => Perakende Satış KDV
W Kolonu => İade KDV
X Kolonu => Perakende İade KDV
WINERP-74147TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, START3, TIGER WINGS ENTERPRISEFatura Oluşturma Sırasında e-Arşiv Carileri İçin Online e-Fatura Mükellef Kontrol İşleminin Çalışmasının SağlanmasıFatura oluşturma sırasında e-Arşiv carileri için online e-Fatura Mükellef Kontrol işleminin çalışması sağlanmıştır.
WINERP-66534TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISEİşlem Dövizli Faturalar İçin Uygulanan Kampanyalarda İşlem Döviz Tutarı Üzerinden İndirim Uygulanabilmesi TalebiKampanya kartı tanımlarında formül alanına “P90 Fiş İşlem Döviz Kuru” eklenmiştir. Fiş içerisinde girilen işlem dövizi kuru baz alınacaktır.
WINERP-59864TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSFatura ve Fişlerin Detaylar Sekmesinde Seçili Olan İşlem Dövizine Göre Tanımlı Fiyatın Gelmesinin SağlanmasıSatınalma/Satış sipariş, irsaliye ve faturaları detaylarında seçilen döviz türü uygun malzeme fiyat kartı var ise öndeğer olarak bu döviz türündeki fiyatın gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-44479TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSNavlun Sigorta Muhasebe Bağlantı Kodu Tanımı Yapılabilmesi TalebiSatış masrafları muhasebe bağlantı kodları filtre seçenekleri arasına “Masraf Türü=Hepsi/Masraf/Navlun/Sigorta” seçenekleri eklenmiştir. Versiyon değişiminde mevcut bağlantı kodlarının aynı şekilde çalışmaya devam edebilmesi amacıyla ilgili filtre hepsi olarak güncellenecektir.
WINERP-31326TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSMuhasebe Hesap Kartları Kopyalandığında Hesap Kodunun Artarak Gelmesinin SağlanmasıMuhasebe hesap kartı kopyalandığında hesap kodu bilgisinin kopyalanan karttan sonraki uygun olan ilk kod olarak gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-15472TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSBilanço Tablosu Tek Sayfa Üzerinde Sol Tarafta Aktif, Sağ Tarafta ise Pasifler Şeklinde Raporlanabilmesi TalebiBilanço tablosu rapor filtrelerine eklenen “Aktif/ Pasif Grup Yan Yana Listelensin = Evet / Hayır” seçeneğine bağlı olarak, bilanço tablosunun tek sayfa üzerinde sol tarafta Aktif, sağ tarafta Pasifler şeklinde raporlanması sağlanmıştır.
WINERP-14764TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSTalep Fişi Bağlantısı Olmadan Satınalma Siparişinin Kaydedilmesinin EngellenmesiSatınalma parametreleri altına; “Sipariş Hareketlerinde Talep Kontrolü : Yapılacak / Yapılmayacak” parametresi eklenerek Satınalma Siparişinde Talep Fişi Bağlantı kontrolünün yapılabilmesi sağlanmıştır.
Sürümde Yer Alan İyileştirmeler
    
Kayıt No
Ürün
Tanım
Açıklama
WINERP-90793TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSBinek Araç Kiralama ve Gider İşlemleri İçin Oluşturulan Faturanın Muhasebe Kodlarının Doğru Listelenmesinin SağlanmasıBinek araç kiralama ve binek araç giderleri ile ilgili hizmet faturalarının muhasebe kodlarında yapılan değişiklik sonrası muhasebe kodlarının doğru listelenmesi sağlanmıştır.
WINERP-90705TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSKurumlar Vergisi Beyannamesi Ekler Sekmesinde GüncellemeKurumlar Vergisi beyannamesi Ekler sekmesinde güncelleme yapılmıştır.
WINERP-90638TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSe-İrsaliye Uygulaması Kapsamında Emanet Malzemenin Parçalı Sevki ile Oluşan İrsaliye GİB’e Gönderildiğinde Alınan “ETTN Daha Önce Kullanılmış” Uyarısının Kaldırılmasıe-İrsaliye uygulaması kapsamında emanet malzemenin parçalı sevki ile oluşan irsaliye GİB’e gönderildiğinde alınan “ETTN Daha Önce Kullanılmış” uyarısının alınmaması sağlanmıştır.
WINERP-90575TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, START3, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSe-Fatura Kamu Carisine Satış Faturası Kesildiğinde Alınan Cari Gönderici Birim Etiketi Boş Olamaz Uyarısının Kaldırılmasıe-Fatura kamu carisine satış faturası kesildiğinde cari gönderici birim etiketi boş olamaz uyarısının alınmaması sağlanmıştır.
WINERP-90473TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSMUHSGK 1003A ve MUHSGK 1003B Beyannamelerinde 1 Nisan 2020 Tarihli GüncellemelerMUHSGK 1003A ve MUHSGK 1003B beyannamelerinde 1 Nisan 2020 tarihli güncellemeler yapılmıştır.
WINERP-90470START3Start 3 Ürünü Fatura Parametrelerine e-Fatura İrsaliye Eşleştirmesi Parametresinin EklenmesiStart 3 ürünü fatura parametrelerine “e-Fatura irsaliye eşleştirmesi=Yapılmayacak / Kullanıcı Uyarılacak / İşlem Durdurulacak” seçeneği eklenmiştir.
WINERP-90431TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSSeri/Lot Takipli Malzeme Üzerinde F9 Yaz Etiket Seçeneği ile Barkod Etiketi Görüntülenmek İstendiğinde Alınan Uyarının KaldırılmasıSeri/Lot takipli malzeme üzerinde F9-Yaz(Etiket) seçeneği ile barkod etiketi görüntülenmek istendiğinde uyarı alınmaması sağlanmıştır.
WINERP-90198TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSMuhasebe Hesabı Kontrolü Parametresi Evet Olduğunda Serbest Meslek Makbuzu XML ile İçeriye Aktarılırken Uyarı Alınmasının DüzeltilmesiMuhasebeleştirme kontrol parametrelerinde bulunan “Muhasebe Hesabı Kontrolü” parametresi işlem durdurulacak olduğunda XML aktarımı ile alınan serbest meslek makbuzunun içeri aktarılması sağlanmıştır.
WINERP-90188TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, START3, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSe-Fatura Mükellefi Olmayan Bir Cari Hesaba Oluşturulan Satınalma Siparişi Üzerinde F9 Menüden Faturala Yapıldığında Faturanın e-Arşiv Olarak Gelmesinin Düzeltilmesie-Fatura mükellefi olmayan firmalara düzenlenen satınalma siparişleri faturalandığında fatura türünün kağıt olarak kaydedilmesi sağlanmıştır.
WINERP-90185TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSMuhasebeleştirme Kontrol Parametrelerinde Bulunan Muhasebe Hesabı Kontrolü Parametresinin Değiştirilmesinin SağlanmasıMuhasebeleştirme kontrol parametrelerinde bulunan “Muhasebe Hesabı Kontrol” parametresinin değiştirilebilmesi sağlanmıştır.
WINERP-90178TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, START3, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSe-Fatura Mükellef Kontrolünde Alınan “No Data Display” Uyarısının Düzeltilmesie-Fatura Mükellef Kontrolünde “No Data Display” uyarısının alınmaması sağlanmıştır.
WINERP-90176TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISEGelecek Aylara ve Yıllara Ait Gelir/Gider Dağıtım Toplu İşlemleri Çalıştırıldığında Alınan Uyarının KaldırılmasıGelecek aylara ve yıllara ait gelir/gider dağıtım toplu işlemlerinde uyarı alınmaması sağlanmıştır.
WINERP-90134START3Start 3 Ürününde e-İrsaliye/e-Fatura Gönder Ekranında Fiş Onaylandıktan Sonra Gönder Sekmesinde”Filtrele” Butonuna Basıldığında Alınan Uyarının DüzeltilmesiStart 3 ürününde e-İrsaliye/e-Fatura Gönder ekranında fiş onaylandıktan sonra ‘Gönder’ sekmesinde “Filtrele” butonuna basıldığında uyarı alınması engellenmiştir.
WINERP-90069TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSSabit Kıymet Kaydına Ömür Uzatıcı Gider Ataması Yapılarak Hesaplama Yapıldığında Geçmiş Yılın Aralık Ayı Amortisman Hesaplamasının Silinmesinin EngellenmesiÖmür uzatıcı gider ataması yapılmış ve muhasebeleştirilmiş sabit kıymet kaydı için sonraki yıla toplu amortisman hesaplama işlemi çalıştırıldığında, bir önceki yılın son gider amortisman satırının silinmemesi sağlanmıştır.
WINERP-90050TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSSatışı Yapılan Sabit Kıymet İçin Sabit Kıymet Mizanında; Toplam Maliyet, Sabit Kıymet Değeri, Net Defter Değeri Alanlarına Eksi (-) Değer Gelmemesinin SağlanmasıSatışı yapılan sabit kıymet için Sabit Kıymet Mizanı raporunda; Toplam Maliyet, Sabit Kıymet Değeri, Net Defter Değeri alanlarına eksi değer gelmemesi sağlanmıştır.
WINERP-90047TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISESatış Teklifi Üzerinden Revizyon Oluşturulduğunda Malzeme Satırlarının Silinmesinin EngellenmesiDurumu onay bekleyen Satış Teklifleri üzerinden Revizyon oluşturulduğunda boş gelen malzeme satırlarının dolu olarak gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-89914TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSİşlem Dövizli Sipariş Fişi Girişinde Döviz Türü TL Dışında Bir Para Birimi Olan Cari Hesap Seçildiğinde “Birim Fiyat Güncellenecektir” Uyarısına Vazgeç Denildikten Sonra Dövizli Birim Fiyat Kısmına Yazılan Tutarın Silinmemesinin Sağlanmasıİşlem dövizli sipariş fişi girişinde döviz türü TL dışında bir para birimi olan cari hesap seçildiğinde “Birim Fiyat Güncellenecektir” uyarısına vazgeç denildikten sonra dövizli birim fiyat kısmına yazılan tutarın silinmesi engellenmiştir.
WINERP-89792TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSSatış Siparişine Bağlı İrsaliye Faturalandırıldığında Alınan “Rezerve tarihi … nolu siparişten önce olan sipariş satırları vardır” Uyarısının Kaldırılması“Rezerve Siparişlerin Sevkinde Tarih Kontrolü” parametresi kullanıldığında irsaliye üzerinden faturalama işleminde kontrol yapılmaması sağlanmıştır.
WINERP-89721TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSAynı Bordro İçerisinde İkinci Çek Girildiğinde Vade Tarihinin Otomatik Olarak İlk Çekin Vadesi Gelmesinin DüzeltilmesiAynı bordro içerisinde ikinci çek girildiğinde “Vade Tarihi”nin otomatik olarak ilk çeke girilen “Vade Tarihi” olarak gelmesi engellenmiştir.
WINERP-89709TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSAlınan Serbest Meslek Makbuzunda Net Ücret Alanında 1 Kuruş Yuvarlama Olmasının DüzeltilmesiAlınan / Verilen Serbest Meslek Makbuzunda “Net Ücret” alanında olan 1 kuruş yuvarlama işlemi düzeltilmiştir.

WINERP-89690TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISEDağıtım Emri Üzerinden Toplu Faturalama İşleminde Performans İyileştirmesiDağıtım emri üzerinden toplu faturalama işleminde performans iyileştirilmesi yapılmıştır.
WINERP-89672TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSFinans Parametrelerinde Tarih Değişikliğinde İşlem Dövizi Kuru Güncellenecek Seçili ise Kur Farkı Fişi Kopyalandığında Döviz Tutarı Alanına Değer Gelmesinin SağlanmasıFinans parametrelerinde Tarih Değişikliğinde İşlem Dövizi Kuru: Güncellenecek seçili ise kur farkı türündeki fişler kopyalandığında ya da tarih değişikliği yapıldığında dövizi tutarı alanına değer gelmemesi sağlanmıştır.
WINERP-89647TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, START3, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSSatınalma İrsaliyesi Mevcutta Var Olan Fatura Numarası ile Faturaya Aktarıldığı Zaman Faturalanmadığında İrsaliyenin Başına F Harfinin Gelmesinin EngellenmesiSatınalma irsaliyesi mevcutta var olan bir fatura numarası ile faturaya aktarılmak istendiğinde ve faturalanmadığında, irsaliyenin başına F harfinin gelmemesi sağlanmıştır.
WINERP-89618TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSSkonsol Uygulamasında Oluşturulan Fatura Kaydedildikten Sonra Sağ Tuş Başka Fatura Yaz Denildiğinde Yazdırılmasının SağlanmasıSkonsol uygulamasında oluşturulan fatura kaydedildikten sonra sağ tuş “Başka Fatura Yaz” denildiğinde yazdırma işleminin yapılabilmesi sağlanmıştır.
WINERP-89608TIGER 3 ENTERPRISE, TIGER WINGS ENTERPRISEMalzeme Üzerinde F9 Menü Sipariş Hareketleri Penceresi Filtrelerinden “Tamamı Üretim Emri Bağlantılılar Listelensin” Filtresi Hayır Seçildiğinde Uyarı Alınmasının DüzeltilmesiMalzeme kartı üzerinden F9 menü ile erişilen sipariş hareketleri penceresi filtrelerinden “Tamamı Üretim Emri Bağlantılılar Listelensin” filtresi hayır seçildiğinde alınan sorgu uyarısı giderilmiştir.
WINERP-89564TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISEFiş Kopyalanarak Gelen Havale/Eft Fişi Eklendiğinde ve Satırdaki Proje Kodu Değiştirildiğinde Muhasebe Kodlarındaki Proje Kodunun Değişmesinin SağlanmasıFiş kopyalama ile ‘Gelen havale /Eft fişi’ eklendiğinde ve satırdaki proje kodu değiştirildiğinde muhasebe kodlarındaki proje kodu bilgisinin güncellenmesi sağlanmıştır.
WINERP-89414TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSKasa İşlemlerinden Kesilen Faturalarda Kasa Kartında Seçilen İşyerine Ait Ambar Bilgisinin Doğru Gelmesinin SağlanmasıKasa işlemlerinden kesilen faturalarda kasa kartında seçilen “İşyeri”ne ait “Ambar” bilgisinin getirilmesi sağlanmıştır.
WINERP-89391TIGER 3 ENTERPRISE, TIGER WINGS ENTERPRISEKullanıcının İşlem Yetkilerinde Üretim Kontrol/Hareketler/Üretim Emirleri/Malzeme Üretim Girdi Seviyesi Güncelleme İşlemi İçin Yetkisi Kaldırıldığında İlgili İşlemi Gerçekleştirmesinin EngellenmesiKullanıcının işlem yetkilerinde “Üretim Kontrol/Hareketler/Üretim Emirleri/Malzeme Üretim Girdi Seviyesi Güncelleme” işlemi için yetkisi kaldırıldığında bu işlemi gerçekleştirememesi sağlanmıştır.
WINERP-89344TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSÖzel Dönem Kullanılan Firmada Kıst Amortisman Hesaplarken Alınan “Kıst Amortismanın Satınalma Tarihinden Önceki Bir Tarih İçin Hesaplama Yapılamaz” Uyarısının KaldırılmasıÖzel mali dönem kullanılan firmada kıst amortisman hesaplaması yapılırken, amortisman hesaplama tarihi dönem tarihleri içinde olmasına rağmen “Kıst Amortismanın Satınalma Tarihinden Önceki Bir Tarih İçin Hesaplama Yapılamaz” uyarısı alınıyordu, düzeltme yapılarak hesaplama yapılabilmesi sağlanmıştır.
WINERP-89343TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSPerakende Modülü Olmayan Setlerde Muhasebe Bağlantı Kodları/Çek-Senet İşlemleri/Eldeki Çeklerde Tanımlanan Cari Hesap Kodunun Silinmemesinin SağlanmasıPerakende Modülü Olmayan setlerde “Muhasebe Bağlantı Kodları/Çek-Senet İşlemleri/Eldeki Çeklerde” tanımlanan “Cari Hesap Kodu”nun silinmemesi sağlanmıştır.
WINERP-89335TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSMali Dönem Bağımsız Firmada, Aynı Dönem Tarihlerini Kapsayan Dönem Bulunduğunda Satışı Yapılan Sabit Kıymet İçin Değer Düşüklüğü Hesaplanmasının SağlanmasıMali dönem bağımsız firmada, aynı dönem tarihlerini kapsayan dönem bulunduğunda satışı yapılan sabit kıymet için değer düşüklüğü hesaplanması sağlanmıştır.
WINERP-89319TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, START3, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSCari Hesap Ekstresinde Devir Çekleri Listelensin Parametresi Evet Seçilmediğinde Devir ile Girişi Yapılan Çeklerin Listelenmesinin SağlanmasıCari Hesap Ekstresinde “Bordro Detayı: Evet” ve “Devir Çekleri Listelensin: Evet” filtreleri verilerek devir ile girişi yapılan çeklerin listelenmesi sağlanmıştır.
WINERP-89287TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSAmortisman Özeti Raporunda Raporlama Yılı ve Raporlama Ayı Filtresi Verildiğinde Yanlış Değer Getirmesinin DüzeltilmesiAmortisman Özeti Raporunda verilen ‘Raporlama Yılı’ ve ‘Raporlama Ayı’ filtrelerine göre doğru raporlama yapılması sağlanmıştır.
WINERP-89281TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSKullanıcı İşlem Yetkilerinde Talep Fişi Ekle Yetkisinde Fiş Tarihi Yetkisi Verilmediğinde Mahsup Fişi İçerisinde F9 Menüde Belge Detayı Seçeneğinin Gelmesinin SağlanmasıKullanıcı işlem yetkilerinde “Talep Fişi Ekle” yetkisinde “Fiş Tarihi” yetkisi verilmediğinde “Mahsup Fişi” içerisinde F9 menüde “Belge Detayı” seçeneğinin görüntülenmesi sağlanmıştır.
WINERP-89280TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSDöviz Türleri Tablosundan Tüm Döviz Türleri Çıkarılıp Döviz Listesinden Eklendikten Sonra İlgili Döviz Türlerinden Biri İçin Sipariş Fişi Eklendiğinde Günlük Döviz Kurlarından Döviz Türüne Ait Satırların Silinmemesinin SağlanmasıDöviz Türleri içerisinden yerel para birimi çıkarıldığı durumda işlem dövizli girilen hareket sonrası ilgili işlem döviz türünün günlük döviz kurları ekranından silinmemesi sağlanmıştır.
WINERP-89279TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSe-Beyannamelerde Muhtasar Beyannamesinde Ödemeler Sekmesinde Veri Al İşleminden Sonra Vergiye Tabi İşlemler Sekmesindeki Tutar Alanlarında Seçilen Hesap Kodlarının Silinmesinin Düzeltilmesie-Beyannamelerde Muhtasar Beyannamesinde Ödemeler sekmesinde Veri Al işleminden sonra Vergiye Tabi İşlemler sekmesindeki tutar alanlarında ‘Detay Filtre’ olarak seçilen hesap kodlarının silinmemesi sağlanmıştır.
WINERP-89275TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSSipariş Faturalandığında Satırda Ambar Bilgisinin Değiştirilmesinin SağlanmasıSipariş üzerinden faturalama ile açılan fatura ekranında satırdaki “Ambar Bilgisi”nin değiştirilebilmesi sağlanmıştır.
WINERP-89260TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSKasa İşlemleri Cari Hesap Ödeme İşleminde TL Kasada İşlem Dövizi Girilip İşlem Dövizi USD Seçilerek Tutar Girildiğinde Dövizli Tutarın Doğru Gelmesi Ancak Kaydedildiğinde Dövizli Tutar Alanının TL Tutar Olarak Güncellenmesinin DüzeltilmesiKasa İşlemleri Cari Hesap Ödeme işleminde TL kasada işlem dövizi girilip işlem dövizi USD seçilerek tutar girildiğinde dövizli tutarın doğru gelmesi ancak kaydedildiğinde Dövizli Tutar Alanının TL tutar olarak güncellenmesi düzeltilmiştir.
WINERP-89255TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSSatış Faturası Üzerinden İade Al İşlemi ile Satış İade Faturası Oluşturulduğunda Satış Faturasının Yazdırma Sayısı ile Satış İade Faturasının Yazdırma Sayısının Aynı Olmasının DüzeltilmesiSatış Faturası üzerinden İade Al işlemi ile Satış İade Faturası oluşturulduğunda Satış Faturasının Yazdırma sayısı ile Satış İade Faturasının yazdırma sayısının aynı olması engellenmiştir.
WINERP-89254TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSKullanıcı İşlem Yetkilerindeki Browserlardaki Kısayol Oluştur/Kısayol Gönder Seçenekleri Kullanılsın Yetkisinin Çalışmasının SağlanmasıKullanıcı İşlem Yetkilerindeki “Browserlardaki Kısayol Oluştur/Kısayol Gönder Seçenekleri Kullanılsın” yetkisinin çalışması sağlanmıştır.
WINERP-89241TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSBanka Kredi Kapatma İşlemi Yapıldığında Banka Kredi Taksitleri Raporunda Taksitlerin Kapatılmamış Olarak Listelenmesinin DüzeltilmesiBanka Kredi Kapatma işlemi yapıldığında Banka Kredi Taksitleri Raporu’nda taksitlerin ‘Kapatıldı’ olarak listelenmesi sağlanmıştır.
WINERP-89224TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSİhracat Operasyon Fişi Muhasebeleştiğinde Mahsup Fişindeki Döviz Bilgilerindeki Kurun Kuruş Hane Sayısının Doğru Gelmesinin Sağlanmasıİhracat operasyon fişi muhasebeleştirme işlemi sonrası mahsup fişi içerisindeki kur bilgisi kuruş hane sayısının doğru gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-89184TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSGeçici Vergi Beyannamesi (Kurumlar) İçin BDP Programında Alınan Uyarının EngellenmesiGeçici Vergi Beyannamesi (Kurumlar) için yapılan güncellemeler sonrasında BDP Programında uyarı alınması engellenmiştir.
WINERP-89144TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSFatura Toplu Basım İşlemi ile Tasarıma Eklenmiş Resimler ve e-Fatura Bilgisi Standart Alanının Yazdırılmasının SağlanmasıFatura Toplu Basım işlemi ile tasarıma eklenmiş resimler ve e-Fatura bilgisi standart alanının yazdırılabilmesi sağlanmıştır.
WINERP-89137TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSKullanıcı Firma Öndeğerlerinde Ambar Bilgisinin Seçilmediği Durumlarda Malzemeye Ait Hareket Sağlayan Bir Fiş Girildiği Zaman Ambar Bilgisi -1 Olarak Veritabanına Yansımasının DüzeltilmesiSistem işletmeninde bulunan kullanıcı firma öndeğerleri ekranında ambar bilgisi seçiniz olarak kaydedildiğinde eklenen fiş üzerindeki malzeme hareketlerinde ambar bilgisinin doğru bilgi getirmesi sağlanmıştır.
WINERP-89133TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSSatış İrsaliyesi Üzerinde F9 Menüden Faturala Yapıldığında Fatura Tarihi ile İrsaliye Tarihi Aynı Yapıldığında Döviz Bilgilerinin Güncellenmesinin SağlanmasıSatış irsaliyesi üzerinde F9-Faturala işleminde Fatura Tarihi ile İrsaliye Tarihi aynı olduğunda Döviz Bilgilerinin güncellenmesi sağlanmıştır.
WINERP-89108TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSMuhasebe Fişi Hesap Türü Cari Hesap Seçilerek Giriş Yapılıp Devir.exe ile Devir Yapıldığında Devir Yapılan Yıla Ait Cari Hesap Hareketlerinden Hareket Silinmesinin EngellenmesiMali dönem bağımsız olarak çalışan firmada hesap türü=cari hesap olarak kesilmiş olan muhasebe fişlerinin devir işlemi sonrasında ilgili cari hesap üzerinden F9 ile ulaşılan hareketler ekranından silinmemesi sağlanmıştır.
WINERP-89046TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSDevir Fişi İncelendiğinde Satınalma Tarihi Kolonunun Görünmesinin SağlanmasıDevir fişine “İncele” ile giriş yapıldığında devir fişi satırlarında “Satınalma Tarihi” kolonunun görüntülenmesi sağlanmıştır.
WINERP-89005TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSİşlem Dövizli Teklif F9 Menü ile Siparişe Aktarılıp Detaylar Sekmesine Tıklandığında Yerel Para Birimi Toplam Tutarlarının Silinmesinin Engellenmesiİşlem dövizli teklif fişi üzerinden sipariş oluşturulduğunda dip toplamda bulunan yerel para birimi tutarlarının silinmemesi sağlanmıştır.
WINERP-88991TIGER 3 ENTERPRISE, TIGER WINGS ENTERPRISEDevir Sonrası Sipariş Üzerinde F9 Menü Üretim Emirlerinin Silinmesinin EngellenmesiDevir işlemi sonrası yeni oluşan firma döneminde sipariş üzerinden F9-Üretim Emirleri penceresinde listeleme yapılabilmesi sağlanmıştır.
WINERP-88934TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSİhracat Operasyon Fişi Muhasebeleştirme İşleminde Muhasebeleştirme Kuru (Raporlama Dövizi) İntaç Tarihine Göre Seçildiğinde Oluşan Mahsup Fişinde Raporlama Döviz Kurunun Güncellenmesinin Sağlanmasıİhracat Operasyon Fişi Muhasebeleştirme işleminde muhasebeleştirme kuru (raporlama dövizi) İntaç Tarihine Göre seçildiğinde oluşan mahsup fişinde raporlama döviz kurunun güncellenmesi sağlanmıştır.
WINERP-88897TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSAyrıntılı Bordro Dökümü Tablo ve Excel Olarak Alındığında Cari Hesap Kodu Alanının Doğru Değer Getirmesinin SağlanmasıÇek çıkış cari hesaba işlemi sonrasında ayrıntılı tahsilat bordrosunda doğru cari hesap bilgisinin listelenmesi sağlanmıştır.
WINERP-88892TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, START3, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSe-Arşiv Perakende Carisine Satış/Satınalma İrsaliyeleri e-Arşiv Bilgileri Doldurularak Kaydedilip Toplu Faturalandığında e-Arşiv Bilgileri Penceresinin Açılmamasının Sağlanmasıe-Arşiv Perakende Carisine Satış/Satınalma İrsaliyeleri e-Arşiv Bilgileri doldurularak kaydedilip, Toplu Faturalandığında e-Arşiv Bilgileri penceresinin açılmaması sağlanmıştır.
WINERP-88885TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSİhracat Operasyon Fişi Yaz Tasarımında Standart Alanlarda Yer Alan Genel Masraf Satır Kodu Alanının, Fişte Girilmiş Olan Navlun ve Sigorta Satırları İçin Değer Getirilmesi Talebiİhracat operasyon fişi form tasarımı standart alanlarında bulunan “Genel Masraf Satır kodu” alanında numarası bölümünde 1 verildiğinde “Navlun”, 2 verildiğinde ise “Sigorta” yazdırılması sağlanmıştır.
WINERP-88841TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSOtomatik Muhasebeleştirme Parametresi Yapılacak Olarak Seçili İken, Kredi Kartı Fişi Muhasebeleştirilip Cari Hesap F9 Menü Hareketler Ekranından Değiştir Seçeneği ile Tutar Değiştirildiğinde Uyarı Alınmamasının SağlanmasıOtomatik Muhasebeleştirme Parametresi “Yapılacak” seçili iken, “Kredi Kartı Fişi” muhasebeleştirilip, Cari Hesap F9 menü “Hareketler” ekranından “Değiştir” seçeneği ile “Tutar” değiştirildiğinde uyarı alınmaması sağlanmıştır.
WINERP-88823TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSRapor Üretici Liste Ekranında Şifreli Bir Rapora Girilmek İstendiğinde Açılan Şifre Giriş Penceresinde Vazgeç Butonuna Basıldığı Durumlarda “Hatalı Şifre” Mesajının Alınmasının EngellenmesiRapor Üretici liste ekranında şifreli bir rapora girilmek istendiğinde açılan şifre giriş penceresinde “Vazgeç” butonuna basıldığı durumlarda alınan “Hatalı Şifre” uyarı mesajının verilmemesi sağlanmıştır.
WINERP-88822TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSBanka Kredisi Girişi ile Oluşan Virman Fişinin Başlığında ve Satırında İşyerinin Doğru Gelmesinin SağlanmasıBanka kredisi girişi ile oluşan ‘Virman Fişi’nin başlığında bulunan İşyeri bilgisinin satırlara da gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-88814TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSİptal Durumdaki Satış İade Faturası Çıkartılmak İstendiğinde Negatif Seviye Uyarısı Alınmasının Engellenmesiİptal durumundaki Satış İade Faturası çıkartılmak istendiğinde negatif seviye uyarısı alınmaması sağlanmıştır.
WINERP-88806TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSOtomatik Muhasebeleştirme Aktif Olduğunda Durumu Öneri Olan Çek/Senet Bordrosunun Otomatik Muhasebeleştirilmesinin EngellenmesiOtomatik Muhasebeleştirme aktif olduğunda durumu “Öneri” olan “Çek/Senet Bordroları”nın otomatik muhasebeleştirilememesi sağlanmıştır.
WINERP-88798TIGER 3 ENTERPRISE, TIGER WINGS ENTERPRISEKalite Kontrol Değer Girişi (Seri/Lot) Penceresinde Fiş Üzerinde F9 Menüden Kalite Kontrol Değerleri Girişi Yapıldığında Kalite Kontrol Sonucu Uygun Olmadığında Uyarı Vermesinin EngellenmesiKalite Kontrol Değer Girişi (Seri/Lot) penceresi üzerinden kalite kontrol kriterlerine uymayan değer girişi yapıldığında “Malzeme Kalite Kontrol Sonucu Uyun Değilse” parametresine istinaden uyarı alınabilmesi sağlanmıştır.
WINERP-88748TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSFaturada Verilen Hizmet Kart Kodu Manuel Olarak Yazılıp Tab Tuşuna Basıldığında Alınan Bu Koda Sahip Hizmet Bulunamadı Uyarısının KaldırılmasıFaturada Alınan ve Verilen Hizmet Kart Kodu 17 basamaktan büyük ise manuel olarak yazılıp tab tuşuna basıldığında alınan “Bu Koda Sahip Hizmet Bulunamadı” uyarı mesajının verilmemesi sağlanmıştır.
WINERP-88742TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSCari Hesap Üzerinden Yaz (Mektup) Alındığında Alan Listesinden Cari Hesap Dövizli Bakiyesi ve …Tarihli Dövizli Bakiyesi Raporlama Dövizi Alanlarında GüncellemeCari Hesap üzerinde Yaz (Mektup) alındığında alan listesinden eklenen “Cari Hesap Dövizli Bakiye” ve “….Tarihli Dövizli Bakiye” alanlarının isimleri “Cari Hesap Dövizli Bakiye(RD)” ve “….Tarihli Dövizli Bakiye(RD)” olarak güncellenmiştir.
WINERP-88741TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSConnect Üzerinden Gelen Faturalarda Öndeğer Sevkiyat Adresinin Fatura İçerisinde Görünmesinin SağlanmasıConnect üzerinden gelen faturalarda öndeğer sevkiyat adresi atanması sağlanmıştır.
WINERP-88674TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSKarma Koli Satırlarında Alt Malzemelerin Dövizli Birim Fiyatının Doğru Gelmesinin SağlanmasıAlınan ve Verilen Sipariş Karma Koli satırlarında alt malzemelerin “Dövizli Birim Fiyatı”nın doğru gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-86457TIGER 3 ENTERPRISE, TIGER WINGS ENTERPRISEÜrün Reçetesinde Ek Ürün ve Yan Ürün Varsa Reçete Ağacında Maliyet Oranına Göre Birim Fiyat Gelmesinin SağlanmasıÜrün reçetesi ağacında, reçetede yer alan ek ürün ve yan ürün miktarları ve maliyet katsayıları dikkate alınarak hesaplama yapılması ve ağaçta ek ürün ve yan ürün için de birim fiyat ve tutar gelmesi sağlanmıştır.
WINTLS-7983TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSEkranlar Üzerinde Arayüz Uyarlama Yapılarak Yeni Kolon Eklendiğinde Kaldırılan Kolonlar Kısmındaki Kolonların Silinmesinin EngellenmesiArayüz uyarlama yapılmadan önce F11 kolon gizle/göster penceresinde kaldırılan kolon olması durumunda arayüz uyarlama sonrası ilgili kolonların gösterilmesi sağlanmıştır. Mevcut arayüz uyarlamalar silinip yeniden eklenmelidir.
WINTLS-6381TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSPivot Tablo Raporlarında Seçenekler/Görünüm/Satır Toplamları Seçimi Kaldırılıp, Tasarım Kaydedildiğinde, Tekrar Yüklendiğinde Satır Toplamları İşaretli Gelerek, Raporda Listelenmemesinin SağlanmasıPivot tablo raporlarında seçenekler/görünüm/satır toplamları seçimi kaldırılıp, tasarım kaydedildiğinde, tekrar yüklendiğinde satır toplamları işaretli gelerek, raporda listelenmemesi sağlanmıştır.
%d blogcu bunu beğendi: