Logo Tiger ERP Çözümleri, Logo GO 3, Logo Mali Müşavir 3 ve Logo Start 3 için Yeni Sürüm (2.71.00.00)

Logo Tiger ERP Çözümleri, Logo GO 3, Logo Mali Müşavir 3 ve Logo Start 3 için Yeni Sürüm (2.71.00.00)

Logo Tiger ERP çözümleri, Logo GO çözümleri, Logo Mali Müşavir 3 ve Logo Start 3 için geliştirilen 2.71.00.00 sürümü kullanıma sunuldu.

Sürümde Yer Alan Yenilikler
Kayıt No
Ürün
Tanım
Açıklama

WINERP-69861

MM3,

Mali müşavir işletme defteri modülü yetkilerine F9 menüdeki olmayan seçenekler eklenmeli

Mali müşavir işletme defteri modülü yetkilerine F9 menüde olmayan seçenekler eklenmiştir.

WINERP-69862

MM3,

Mali müşavir mükellef işlemleri modülü yetkilerine F9 menüdeki olmayan seçenekler eklenmeli

Mali Müşavir 3 mükellef tanımları ekranı F9 menü içerisine Tahakkuk Fişi, Ödeme Fişi, Fatura, SMM, Nakit Tahsilat Makbuzu, Borç Takip Raporu yetkileri eklendi.

WINERP-26662

TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,

Talep Fişi Formuna Malzeme Resmi Eklenebilmeli

Talep fişi form tasarımına malzeme resmi 1 alanının eklenebilmesi sağlanmıştır

WINERP-69640

TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,

Satış faturaları dökümü raporuna intaç tarihi ve intaç kuru bilgisini raporlayacak standart alanlar eklenmeli

Satış faturaları dökümü raporunda “İntaç Tarihi” ve “İntaç Kuru” standart alanlara eklenerek,intaç tarihi girildiğinde döviz kurları tablosunda ilgili tarih için tanımlanan döviz kurunun intaç kuru olarak getirilmesi sağlanmıştır

 

 

WINERP-96331

TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,

Kayıt revizyon takibi aktif olan firmada silinen kayıtlar ekranından faturayı silen kullanıcı bilgilerinin izleme raporunda görünmesi sağlanmalı

Kullanıcı izleme raporunda “Firmalara Göre” liste ekrana alındığında “Kullanıcı Adı” kolonuna kullanıcı bilgisinin getirilmesi sağlanmıştır

WINERP-23599

TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,

Yüklenilen Kdv Listesi Filtrelerinde Proje Kodu Olmalı

Yüklenilen Kdv Listesi filtrelerine Proje Kodu seçeneği eklenmiştir.

WINERP-35764

TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,

Yüklenilen KDV Listesinde, Fatura Hareket Özel Kodu Filtresi Olmalı

Yüklenilen KDV Listesi filtrelerine faturalar için ‘Hareket Özel Kodu’ seçeneği eklenmiştir. 

WINERP-37958

TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,

Hızlı Üretim Fişinde Arayüz Uyarlama İle Ek Alan Açılabilmelidir.

Hızlı üretim fişlerinde arayüz uyarlama ile ek alan eklenebilmesi ve fişlerde kullanılabilmesi sağlanmıştır.

WINERP-55886

TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,

Yüklenilen kdv listesinde sadece satış faturalarını filtreleyip F12 ile excele aldığımızda tarih alanı metin olarak listelenmemeli

Yüklenilen kdv listesinde sadece satış faturaları filtrelenip F12 ile excele aldığında tarih alanının doğru formatta gelmesi sağlanmıştır.

WINERP-78716

TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,

Malzeme Kartında Girilmiş Olan Ek Vergi Bilgileri Teklif Fişinde Listelenebilmelidir.

Emir, teklif ve sözleşme fişlerinde satırda ek vergi tanımı olan malzeme seçildiğinde, ek vergi kartında yapılan tanımlamaya göre hesaplama yapılarak ilgili alanlara yazılması sağlanmıştır

WINERP-81320

TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,

Malzeme Satın Alma ve Satış Fiyatları Pencerelerinde Arayüz Uyarlama Yapılabilmeli.

Malzeme satınalma ve satış fiyatları pencerelerinde arayüz uyarlama ile yapılabilmesi ve alan eklenebilmesi sağlanmıştır.

WINERP-86335

GO 3,GO WINGS,

Go3 fatura parametrelerinde “Toplu Faturalama İşleminde Fatura Satır Sayısı” parametresinin eklenmesi

Go3 ürünü Fatura Parametreleri’ne “Toplu Faturalama İşleminde Fatura Satır Sayısı” seçeneği eklenmiştir.

WINERP-92351

TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,

E-irsaliyenin xml i oluştururken satırlar malzeme koduna göre birleştirilsin şeklinde parametre eklenmeli.

e-İrsaliyenin xml ini oluştururken satırlar malzeme koduna göre birleştirilsin <Evet,Hayır> ve e-İrsaliye Satırları Malzeme Koduna Göre Birleştirilirken Farklı Fiyatlı Satırları<Birleştirmesin, Birleştirsin ve ortalama fiyat getirsin> şeklinde parametre eklenmiştir.

WINERP-94454

TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,START3,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,

Malzeme browserında f11 yapılıp stok miktarları ile ilgili alanlar kaldırıldığında malzeme browserına girildiğinde malzeme toplam sorgularının çalışması engellenmeli.

Malzemeler penceresinde F11 seçeneğiyle stok miktarları ile ilgili kolonlar kaldırılıp malzemeler penceresine tekrar girildiğinde malzeme toplam sorgularının çalışması engellenmiştir.

WINERP-95125

TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,

Silinen kayıtlar penceresinde fişi çıkartan kullanıcı bilgisi listelenmeli.

Silinen kayıtlar penceresine fişi çıkartan kullanıcı bilgisinin eklenmesi sağlanmıştır

WINERP-95921

TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,START3,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,

Satış siparişleri browser filtrelerine durumu iptal olanlar filtresi eklenmeli.

Sipariş browser filtrelerine iptal durumu filtresi eklenmiştir

WINERP-96119

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,

Fason üretim emrinde malzeme temini yapıldığında girdi satırında temin şekli üretim olan malzeme varsa üretim emri oluşturulması sağlanmalı

Fason türündeki Ürün reçete girdi satırlarına “Ürün Reçetesi Kodu”, “Ürün Reçetesi Açıklaması”, “Revizyon Kodu”, “Revizyon Açıklaması” alanları eklenmiştir. Fason üretim emri üzerinden malzeme temini ve ardışık malzeme temini işlemlerinde bu alanlar dikkate alınarak temin işleminin yapılabilmesi sağlanmıştır.

WINERP-96321

TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,

İrsaliyenin detaylar sekmesinde fatura no bilgisiyle birlikte e-Faturanın belge numarasının da ayrıca listelenmesi talep edilmektedir.

İrsaliyenin detaylar sekmesinde fatura no bilgisiyle birlikte e-Faturanın belge numarasının da listelenmesi sağlanmıştır

WINERP-96341

TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,

Sevkiyat adresi içerisindeki “İlgili” alanı karakter sayısı 50, “E-posta Adresi” alanı 250 karakter olmalıdır.

Sevkiyat adresi içerisindeki “İlgili” alanı karakter sayısı 50, “E-posta Adresi” alanı 250 karakter olarak güncellenmiştir.

WINERP-96419

TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,

Sistem işletmeni yönetim tabında yer alan web sayfası tasarımları seçeneğinin kaldırılması.

Sistem işletmeni yönetim sekmesinde yer alan web sayfası tasarımları seçeneği kaldırılmıştır.

WINTLS-8284

TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,START3,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,

Giriş ve genel arama ekranlarında Apostrof(‘) gibi sorun yaratabilecek karakterlerin yapıştır ile eklenmesi engellenmeli.

Firma uygulama giriş ekranlarında kullanıcı adı, şifre bölümlerinde ve araçlar-genel arama ekranında yapıştır komutu ile sorun yaratabilecek

karakterlerin ( ‘ ) yapıştırılması engellenmiştir.

WINERP-96840

TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,

Hızlı üretim fişinde alt malzemeler hesaplandıktan sonra satır silme işlemi yapılabilmeli.

Hızlı üretim fişlerinde, kaydet işlemi yapılmadan hesaplama sonrası alt malzemele satırlarının silinebilmesi sağlanmıştır.

WINERP-97039

MM3,

Mali müşavir 3 ürününde işletme defterinde hesap tanımlanırken fişlerde borç ve alacak tutarlarının girilebilmesi için hesap türü gelir + gider olarak tanımlanabilmeli.

Mali Müşavir 3 ürününde işletme defterinde hesap tanımlanırken fişlerde borç ve alacak tutarlarının girilebilmesi için hesap türünün “gelir + gider” olarak tanımlanabilmesi sağlanmıştır

WINERP-97040

MM3,

Mali müşavir 3 ürününde işletme defterinde eklenen muhasebe açılış fişinde satırlarda açıklama girilebilmesi sağlanmalı

Mali Müşavir 3 ürününde işletme defterinde eklenen muhasebe açılış fişinde satırlarda açıklama girilebilmesi sağlanmıştır

WINERP-97130

TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,START3,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,

ERP ürün grubuna ait ürünlerin içerisinde yer alan raporlar Json formatında kaydedilebilmeli

ERP ürün grubuna ait ürünlerin içerisinde yer alan  raporların servis aracılığıyla web de yayınlanması için json formatında kaydedilmesi sağlanmıştır

WINERP-13048

TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,

Hızlı Üretim Fişlerinde Alternatif Malzeme Kullanımı Olmalı.

Malzeme kartları “Mamul Alt Malzemeleri (Üretim/TakımBoz) sekmesi satırlar bölümüne “Alternatif Malzeme Kullanımı” kolonu eklenmiş ve hızlı üretim fişi oluşturulduğunda sarf edilecek malzemeler stokta bulunmadığında alternatif malzemelerin sarf edilebilmesi sağlanmıştır.

WINERP-52097

TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,

Tevkifat uygulaması cari hesap bazında yapılabilmeli,tevkifat oranları cari hesap bazında tanımlanabilmeli.

Cari hesap kartı ticari bilgiler bölümüne ‘Tevkifat Uygulansın’ seçeneği eklenerek tevkifat uygulamasının cari hesap bazında yapılabilmesi sağlanmıştır.

WINERP-83635

TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,

Yönetici Konsolu Tasarımında Geliştirme Yapılması

Yönetici konsolu tasarımında geliştirmeler yapılmıştır

WINERP-84262

TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,

Cari Hesap Kartında E-Posta Adresi Girişinde Format Kontrolünün Yapılıp Yapılmayacağı Parametreye Bağlanmalıdır.

Cari hesap kartında e-Posta adresi  girişinde format kontrolünün finans parametrelerine eklenen “Cari hesap kartında e-posta adresi format kontrolü yapılsın = Evet/ Hayır” seçeneğine göre yapılması sağlanmıştır.

WINERP-84528

TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,

Skonsol Ürününde Parametrik Olarak Cari Hesabın E-Posta Adresinin Formatı Kontrol Edilebilmeli.

Skonsol ürününden eklenen cari hesap kartındaki e-posta adresi format kontrolünün finans parametrelerine eklenen “Cari hesap kartında e-posta adresi format kontrolü yapılsın = Evet/ Hayır” seçeneğine göre yapılması sağlanmıştır.

 

WINERP-88058

TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,

Çek /senet çıkış (banka teminat) bordrolarında fiş başlığında seçilen “Banka Kredi Kodu” satır bazında seçilebilmesi sağlanmalı

Çek /senet çıkış (banka teminat) bordrolarında fiş başlığında seçilen “Banka Kredi Kodu” bilgisinin satır bazında değiştirilebilmesi sağlandı.

WINERP-90029

TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinde güncelleme

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinde Bdp’ye uygun güncellemeler yapılmıştır.

WINERP-90747

TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,

Stok seviye kontrolü parametresi malzeme bazında verilebilmeli

Stok seviye kontrolü parametresinin malzeme bazında verilebilmesi sağlanmıştır.

WINERP-92758

TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,

Cari hesap browserinde bakiyelerin tutarları cari hesap kartındaki döviz türü göre listelensin

Cari hesap browserına “Bakiye (İD)” kolonu eklenerek,cari hesap kartındaki döviz türüne ait olan cari hesap hareketleri toplamının gösterilmesi sağlanmıştır

WINERP-94330

TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,

Muhasebe fişleri kur farkı hesaplama ekranında log ekranı gelsin ve kur farkının hangi kayıtlardan geldiği gözüksün.

Muhasebe fişleri kur farkı hesaplama ekranında kur farkının hangi kayıtlardan geldiğini gösteren log ekranı açılması sağlanmıştır.

WINERP-94487

TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,

Muhasebe hesapları browserında alınan ekstre (muavin) mail olarak gönderilebilmeli.

Muhasebe hesapları ekranında F9 menüye “Ekstre Gönder” ve “Toplu Ekstre Gönder” seçenekleri eklenerek,ekstrenin mail olarak gönderilebilmesi sağlanmıştır

WINERP-95128

TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,

Skonsol uygulamasında faturada malzeme miktarını ve malzeme birim fiyatını değiştirme yetkisi olmayan kullanıcının ekranına işlem sırasında yetkili kullanıcı tarafından müdahele edilerek ilgili değişiklikler yapılabilmelidir.

SKonsol 3 uygulamasında sipariş, irsaliye ve fatura işlemlerinde malzeme miktarını ve malzeme birim fiyatını değiştirme yetkisi olmayan kullanıcının ekranına işlem esnasında satış noktası yöneticisi tarafından müdahale edilerek ilgili değişikliklerin yapılabilmesi sağlanmıştır.

WINERP-95666

TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,

Yevmiye madde numaralama işleminde performans artışı sağlanmalı.

Yevmiye madde numaralama işleminde performans geliştirmesi yapılmıştır.

WINERP-99573

EXCELTRANS,

Exceltrans ile e-İrsaliye aktarımı yapılırken sevk tarihi ve sevk zamanı bilgileri de girilebilmelidir.

Exceltrans ile e-İrsaliye aktarımında sevk tarihi ve sevk zamanı bilgilerinin aktarılması sağlanmıştır.

WINERP-97035

TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,

Fişlere Bağlantı Haritası Eklenmeli ve Fişe Ait Bağlantılar Listelenmesi.

Fişlerin F9 menüsüne “Fiş Bağlantı Haritası” seçeneği eklenerek,fişin önceki ve sonraki bağlantılarının haritada gösterilip, incele modunda açılabilmesi sağlanmıştır.

WINERP-97134

TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,START3,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,

Sipariş Değiştir ve Kaydet İşlemlerinde Performans Geliştirmeleri Yapılmalıdır.

Sipariş penceresinin açılması, sipariş fişinin değiştir ile açılması, sipariş fişini kaydetme 
ve onay bilgisinin değiştirilmesi işlemlerinde performans artışı sağlanmıştır.

WINERP-97758

TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,START3,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,

16 Şubat 2021 tarihli ve 31397 sayılı resmi gazetede yayınlanan katma değer vergisi genel uygulama tebliğinde yapılan değişikliklere göre KDV tevkifat oranlarında düzenleme yapılması.

16 Şubat 2021 tarihli ve 31397 sayılı resmi gazetede yayınlanan katma değer vergisi genel uygulama tebliğinde yapılan değişikliklere göre KDV tevkifat oranlarında düzenleme yapılmıştır

WINERP-97905

TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,START3,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,

Fiyat kartı ekranına malzeme-hizmet açıklama 2 alanının getirilmesinin sağlanması

Fiyat Kartı ekranına Malzeme-Hizmet Açıklama 2 alanının getirilmesi sağlanmıştır.

WINERP-98008

TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,START3,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,

e-Fatura kapsamında “Kamu” tipli faturalarda “Ödemeyi Yapacak Harcama Birimi VKN “girişinin yapılabilmesi sağlanmalı

Kamu faturalarında ikinci VKN girişi alanı eklenerek, kamu idarelerine kesilen faturalarda ödemeyi yapacak harcama birimi VKN girişi yapılabilmesi sağlanmıştır.

WINERP-98138

TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,START3,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,

“Kamu” tipli faturalarda “Ödemeyi Yapacak VKN ” bilgisinin fatura XML’ine yansıması sağlanmalı

“Kamu” tipli faturalarda “Ödemeyi Yapacak VKN ” bilgisinin fatura XML’ine yansıması sağlanmıştır.

WINERP-99369

TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,

Gelir vergisi beyannamesinde güncelleme

Gelir vergisi beyannamesinde güncellemeler yapılmıştır.

WINERP-99376

TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunda yapılan değişikliklere istinaden MUHSGK da yapılan düzenlemeler

4691 ve 5746 sayılı Kanunların uygulamasına ilişkin olarak Muhtasar Beyannamesi 1003A da güncellemeler yapılmıştır.

WINERP-99501

TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,

Kaynak fiş üzerinden yapılan muhasebeleştirmelerde referans çakışması nedeniyle hatalı belge detayı oluşmasının önlenmesi için düzeltme sorgusu eklenmeli.

Tabloları sürüme göre güncelleme işlemi ile EBOOKDETAILDOC tablosundaki kaynak fiş referansı ile muhasebe fişi referansı hatalı olan kayıtların düzeltilmesi sağlanmıştır.

WINERP-93049

TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,

CARINSTITUTIONLIST.XML içerisinde taxfree firmalarına “MR TURISTIK” ve “Planet Payment Turkey Turistik Hizmetler” firmasının eklenmesi sağlanmalı

CARINSTITUTIONLIST.XML içerisinde taxfree firmalarına “MR TURISTIK” ve “Planet Payment Turkey Turistik Hizmetler” firmaları eklenmiştir.

Sürümde Yer Alan İyileştirmeler
Kayıt No
Ürün
Tanım
Açıklama

WINERP-97115

TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,START3,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,

Devirde İngilizce arayüzünde Devir yazısının gelmesi sağlanmalı

Devirde  İngilizce ara yüzünde İngilizce devir yazısının gelmesi sağlanmıştır.

WINERP-96313

TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,

Ayrıntılı satış raporunda varyant bazında listeleme filtresi evet seçilerek alındığında raporlama dövizi net satış tutarı hatalı geliyor.

Ayrıntılı satış raporu varyant bazında listeleme filtresi evet seçilerek alındığında raporlama dövizi net satış tutarı alanının doğru değer getirmesi sağlanmıştır.

WINERP-96692

TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,

Satış sözleşmesi numara şablon tanımında arttırımlı seçili olduğunda sözleşme kaydedildiğinde şablonda son numaranın artması sağlanmalı

Satış sözleşmesi numara şablon tanımında arttırımlı seçili olduğunda sözleşme kaydedildiğinde şablonda son numaranın artırımlı olarak getirilmesi sağlanmıştır

WINERP-96969

TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,

Dağıtım emri malzeme koduna ve açıklamasına göre sıralanabilmeli.

Dağıtım emri satırlarının malzeme koduna ve açıklamasına göre sıralanabilmesi sağlanmıştır.

WINERP-97003

TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,

Varyant toplamları penceresinde ctrl+f ile arama yapılırken aramayı baştan başlat alanı işaretli ise uyarı alınıyor.

Varyant toplamları penceresinde ctrl+f ile arama yapılırken aramayı baştan başlat alanı işaretli ise uyarı alınması engellenmiştir.

WINERP-97043

TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,

Satınalma sözleşme üzerinde f9 menüden bağlı faturalar seçildiğinde “Subquery Returned More Than 1 Value…” mesajı alınmamalı.

Satınalma sözleşmesi üzerinde f9 menüden bağlı faturalar seçildiğinde görüntüleme yapılabilmesi sağlanmıştır.

WINERP-97062

TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,START3,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,

Satış faturası birim fiyat hücresindeki üç noktada yer alan Son Satınalma Fiyatı(Net) seçeneğinin değer getirmesi sağlanmalı

Satış faturası birim fiyat hücresindeki üç noktada yer alan Son Satınalma Fiyatı(Net) seçeneğinin değer getirmesi sağlanmıştır.

WINERP-95964

TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,

Sabit kıymete değer ataması yapıldığında sabit kıymet durum raporunda sabit kıymet değeri ve net defter değeri kolonlarına yansıması sağlanmalı

Sabit kıymete değer ataması yapıldığında sabit kıymet durum raporunda sabit kıymet değeri ve net defter değeri kolonlarına atama yapılan değerin yansıması sağlanmıştır.

WINERP-96291

TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,

Wings ürünleri web browserda açılmak istenildiğinde “kullanıcı sayısı aşılmıştır” uyarısının alınması engellenmeli

 Wings ürünlerinde programdan çıkış yapılmasına rağmen hala ürünü kullanıyormuş gibi gözüken  kullanıcı sebebiyle web tarafına girilmek istendiğinde “kullanıcı sayısı aşılmıştır” uyarısının alınmaması sağlanmıştır.

WINERP-96338

TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,

e-İrsaliye tipindeki konsinye çıkış irsaliyesi üzerinden iade al seçeneği ile oluşturulan konsinye çıkış iade irsaliyesinin tipi kağıt tipinde gelirken e-İrsaliye numarası alıyor.

e-İrsaliye tipindeki konsinye çıkış irsaliyesi üzerinden iade al seçeneği ile oluşturulan konsinye çıkış iade irsaliyesinin tipi kağıt irsaliye gelirken fiş numarasının da kağıt irsaliye şablonundan atanması sağlanmıştır.

WINERP-96846

TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,

Yetki ağacında satış siparişleri ekle ve değiştir altında yer alan teslim tarihini değiştir yetkisi olmayan kullanıcı sipariş fişi içerisinde teslim tarihini değiştirmemesi sağlanmalı

Yetki ağacında satış siparişleri ekle ve değiştir altında yer alan teslim tarihi, satınalma siparişleri ekle ve değiştir altında yer alan temin tarihi değiştir yetkisi olmayan kullanıcının sipariş fişi içerisinde teslim ve temin tarihlerini değiştirememesi sağlanmıştır.

WINERP-97015

TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,

Dağıtım emrinde karma koli satırı mevcut ise sevk miktarı sıfırlandığında sadece karma koli satırı siliniyor, alt malzemeler silinmiyor.

Dağıtım emrinde karma koli satırı mevcut ise sevk miktarı sıfırlandığında sadece karma koli satırının ve alt malzemelerin silinmesi sağlanmıştır.

WINERP-97070

TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,

Alacaklar ve Borçlar widget’ında hatalı görüntülenen toplamların düzeltilmesi.

Alacaklar ve Borçlar widget’ında toplam değerlerin doğru gelmesi sağlanmıştır.

WINERP-97082

TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,

Toplama listesi raporunda stok yeri ve stok miktarı alanları hatalı veri getirmemeli

Toplama listesi raporunda stok yeri ve stok miktarı alanlarının doğru veri getirmesi sağlanmıştır.

WINERP-97194

TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,START3,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,

Toplu mükellef kontrol işleminde firma bilgisinin tutulduğu L_CAPIFIRM tablosunda EARCENTDEFADDR kolonu eklenmeye çalışıldığında “Incorrect syntax near ” hatasının alınmasının engellenmesi.

Toplu mükellef kontrol işleminde L_CAPIFIRM tablosuna EARCENTDEFADDR kolonu eklenmeye çalışıldığında “Incorrect syntax near ” hatasının alınmaması sağlanmıştır.

WINERP-97581

TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,

Personel ödemeleri muhasebeleştirilirken ek ödemeleri getiren P401-499 kod aralığının da değer getirmesi sağlanmalı

Personel ödemeleri muhasebeleştirme işleminde ek ödemeler 100 adetten fazla tanımlanabilmesi için  P2601-P2799 (Brüt) ve P2301-P2499 (Net)  formül aralıklarına tanımlanacak şekilde düzenlenmiştir.Daha önceki tanımlamayı ifade eden ilk 100 tanımın formülü olan  P401-499 kod aralığının da değer getirmesi sağlanmıştır.

WINERP-96010

TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,

Perakende satış faturasındaki dip toplam ile sağ tuş iade al denildiğinde gelen dip toplam arasında kuruş farkı oluşmaması sağlanmalı

Perakende satış faturası için iade işlemlerinde aktarım detayları parametresinde hiç bir seçim yapılmadığında perakende satış faturasıyla iade faturası arasında kuruş farkı oluşmaması sağlanmıştır.

WINERP-96830

TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,

Satış faturaları dökümü raporunda ambar filtresi çalışmıyor.

Satış faturaları dökümü raporunda ambar filtresine göre raporlama yapılması sağlanmıştır.

WINERP-96910

TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,

Borç takip raporunda cari ortalama gecikmesi hatalı hesaplanıyor.

Borç takip raporunda cari ortalama gecikmesinin işlemlerin dikkate alınarak hesaplanması ve gösterilmesi sağlanmıştır.

WINERP-97896

TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,

Satınalma fiyat farkı faturası girerken hizmet hareketi seçildiğinde ” Dönem kapatma yapılmış hareketler seçilemez ” uyarısı alınmamalı

Satınalma fiyat farkı faturasına  hizmet hareketi seçildiğinde ” Dönem kapatma yapılmış hareketler seçilemez ” uyarısının alınmaması sağlanmıştır.

WINERP-99577

EXCELTRANS,

Exceltrans İle Programın Hazır Şablonu Kullanılarak Banka Fişleri Aktarımında, Excelde Boş Bir Kolon Oluşuyor ve Aynı Şablon İçeriye Alınmak İstendiğinde Hata Alınıp Fiş Aktarımı Yapılamıyor

Exceltrans ile banka fişleri aktarımında hazır şablonu kullanıldığında, excelde boş kolon oluşması ve aktarımda hata alınması engellenmiştir.

WINTLS-8055

TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,

Azure da paas altyapısıyla Wings kullanımında programa girişte “Invalid object name sys.master_files” mesajı alınmamalı

Azure da paas altyapısıyla Tiger Wings kullanımında programa girişte (web,masaüstü) ve lisans yenileme yapılırken uyarı mesajı alınmaması sağlanmıştır

WINERP-93437

TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,START3,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,

Cloud Connect üzerinde gelen e-faturaya bağlı birden fazla e-irsaliye olduğunda; eşleştirme yapılamadı, e-faturada bulunan malzeme kayıtlı irsaliyede bulunamadı uyarısı alınmadan eşleştirme yapılabilmeli

Cloud Connect üzerinde gelen e-faturaya bağlı birden fazla e-irsaliye olduğunda; irsaliye eşleştirmesinin yapılabilmesi sağlanmıştır.

WINERP-96668

TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,START3,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,

Negatif stok seviye kontrolü yapılan malzeme siparişten irsaliyeye aktarıldığında uyarı alınmasının sağlanması

Negatif stok seviye kontrolü yapılan malzeme siparişten irsaliyeye aktarılıp kaydedilirken uyarı alınması  sağlanmıştır.

WINERP-96803

TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,

Cloud Connect kullanımı varsa gelen e-Fatura, e-İrsaliyeler için fatura,irsaliye tarihi ve firma dönemi dikkate alınmadan aktarım yapılıyor.

Cloud Connect özelliği ile belge Gönder/ Al işleminde belge tarihi ile firmanın dönem tarihlerinin kontrol edilerek gelen e-Fatura, e-İrsaliye ekranına kayıt gelmesi sağlanmıştır. 

WINERP-96835

TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,

İşyerleri arası işlem bodrosu (Müşteri çeki) girişi yapıldığında cari hesap bakiyesi çek girişinde ilgili işyeri için güncellenmeli.

İşyerleri arası işlem bordrosu (müşteri çeki/senedi) girişi işleminden sonra ilgili cari hesabın işyerine ait bakiyesinin aktarılan çek ve senet tutarına göre güncellenmesi sağlanmıştır.

WINERP-97203

TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,

Filtrelerde bordro detayı”evet” seçilip cari hesap ekstresi alındığında  durumu portföyde olan senetlerin de durum bilgisi listelenmeli

Filtrelerde bordro detayı “evet” seçilip cari hesap ekstresi alındığında durumu  portföyde olan senetlerin durum bilgisinin gelmesi sağlanmıştır.

WINERP-97335

TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,START3,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,

Kağıt irsaliye kopyalandığında yeni oluşan irsaliyenin EINVOICEDET tablosundaki ESTATUS değeri faturalamada sorun yaşanmaması için kaynak irsaliye ile aynı olmamalı

Kağıt irsaliye kopyalanıp, yeni oluşan irsaliyenin check edilerek faturalandığında oluşan e-Fatura statüsünün kopyalanan irsaliye ile aynı olmaması sağlanmıştır.

WINERP-97522

TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,

Firma bilgilerinde yer alan Cloud connect kullanıcısı kontrolünün entegratör bilgilerinde tanımlanan adres üzerinden yapılmasının sağlanması

Firma bilgilerinde yer alan Cloud connect kullanıcısı kontrolünün entegratör bilgilerinde tanımlanan adres üzerinden yapılması sağlanmıştır.

WINERP-97607

TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,

e-Defter parçaları oluşturulurken 999 parçadan fazla oluşturulabilmeli

e-Defter uygulaması kapsamında , Yevmiye ve Büyük Defter dosya parça sayısının 999 ‘dan büyük oluşturulabilmesi ve imzalanabilmesi sağlanmıştır.

WINERP-97677

TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,

Cari hesap f9 menüdeki taksit hareketlerinden ödeme yapıldığında oluşan banka ya da kasa fişi otomatik basılmıyor.

Cari hesap f9 menüdeki taksit hareketlerinden ödeme yapıldığında oluşan banka ya da kasa fişinin otomatik olarak basılabilmesi sağlanmıştır.

WINERP-97707

TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,START3,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,

Gib’e başarılı bir şekilde gönderilmiş e-irsaliye faturalaştırıldıktan sonra faturaya değiştir ile girilip hizmet satırı eklenemiyor.

Gib’e başarılı bir şekilde gönderilmiş e-irsaliye faturalandırıldıktan sonra faturaya değiştir ile girilip hizmet satırı eklenmesi sağlanmıştır.

WINERP-99568

EXCELTRANS,

ExcelTrans ile e-arşiv fatura aktarımında, şablonda Baslik.E-Arşiv Soyadı alanı dolu olmasına rağmen oluşan faturada soyadı alanı boş geliyor.

ExcelTrans ile e-arşiv fatura aktarımında,  Baslik.E-Arşiv Soyadı alanındaki bilginin faturada soyadı alanına gelmesi sağlanmıştır.

WINERP-97797

TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,

Toplu mükellef kontrolünde daha önce mükellef kontrolü yapılıp güncellenen cari hesaplar tekrar ekrana gelmemeli

Toplu e-Fatura mükellef kontrolünde daha önce kontrolü yapılıp güncellenen cari hesapların tekrar e-Fatura mükellef kontrol ekranına gelmemesi sağlandı.

WINERP-97862

TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,START3,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,

İrsaliye yerine geçer işaretli olan cari hesap kartına ait satınalma faturası üzerinde F9 – iade et yapıldığında e-fatura bilgilerinde irsaliye yerine geçer işaretli gelmeli

Cari hesap kartı e-devlet sekmesinde irsaliye yerine geçer seçeneği işaretli olan cari hesaba ait satınalma faturası üzerinde f9 menüden iade et işlemi yapıldığında fatura bilgilerinde irsaliye yerine geçer kutucuğunun işaretli gelmesi sağlanmıştır.

WINERP-97867

TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,

Fiziksel maliyet yönteminde ambar transferi maliyetinin envanter raporuna yansımasının sağlanması.

Fiziksel maliyet yöntemi kullanılan firmalarda, millileştirme ile alınan ve ambar transfer fişi ile farklı bir ambara sevk edilen  seri/lot takipli malzemelere, dağıtım fişi ile eklenen maliyetlerin envanter raporuna yansıması sağlanmıştır.

WINERP-97885

TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,

Ambar parametreleri penceresinde ambarlara ait öndeğer stok yeri seçimi yapılırken tüm ambarlarda 0 numaralı ambara ait stok yeri gelmemeli

Ambar parametreleri penceresinde ambarlara ait ön değer stok yeri seçimi yapılırken tüm ambarlarda 0 numaralı ambara ait stok yeri geliyordu, düzeltildi.

WINERP-97911

TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,

Gelen-Gönderilen havale/eft fişi kayıt edildiğinde, fişte girilen proje kodu bilgisi banka muhasebe kodları penceresine yansımalı

Gelen-Gönderilen havale/eft fişi kayıt edildiğinde, fişte girilen proje kodu bilgisinin banka muhasebe kodlarına yansıması sağlanmıştır.

WINERP-99563

EXCELTRANS,

Exceltrans ile perakende e-Arşiv carisine kesilen satış faturaları programa aktarıldığında, e-Arşiv bilgileri ekranı açılmalı.

Exceltrans ile perakende e-Arşiv carisine kesilen satış faturaları programa aktarıldığında, e-Arşiv bilgileri ekranının veri girişine açılması sağlanmıştır.

WINERP-97973

TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,START3,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,

Cari hesap kartında irsaliye yerine geçer işaretliyken e-irsaliye oluşturup üzerinden faturala işlemi yapıldığında “e-irsaliye yerine geçer ” seçeneğinin işaretli gelmemesi sağlanmalı.

Cari hesap kartında irsaliye yerine geçer kutucuğu işaretliyken e-irsaliye oluşturup irsaliye üzerinden faturalama yapıldığında e-fatura bilgileri ekranında irsaliye yerine geçer kutucuğunun işaretli gelmemesi sağlandı.

WINERP-97976

TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,

İşlem dövizli banka virman fişinde tarih değiştirildiğinde masraf tutarı güncellenmeli

İşlem dövizli banka virman fişinde tarih değiştirildiğinde masraf tutarının güncellenmesi sağlanmıştır.

WINERP-98022

TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,START3,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,MM3,

Program her çalıştırıldığında program kataloğu altında yer alan LOG adlı klasöre boş bir txt log dosyası oluşturuluyor, bu log dosyalarının oluşmaması sağlanmalıdır.

Program her çalıştığında ürün kataloğu altında yer alan LOG klasörüne bir txt log dosyası oluşturuluyordu, oluşmaması sağlanmıştır.

WINERP-98181

TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,

Verilen serbest meslek makbuzu işlem dövizli girilerek muhasebeleştirildiğinde ilgili mahsup fişinde işlem tutarında farklılık oluşmamalı

İşlem dövizli girilen verilen serbest meslek makbuzu muhasebeleştirildiğinde oluşan mahsup fişindeki işlem tutarının doğru hesaplanması sağlanmıştır.

 

WINERP-99271

TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,

Katma Değer Vergisi Beyannamesi(KDV), Matrah – Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemler penceresinde İşlem türü tevkifat oranına göre vergi hesaplanmalı

Katma Değer Vergisi Beyannamesi(KDV),Katma Değer Vergisi Beyannamesi(KDV) 2 de  tevkifat uygulanan işlemler penceresinde işlem türüne bağlı tevkifat oranına göre verginin hesaplanması sağlanmıştır

WINERP-99463

TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,

KDV beyannamesi indirimler tabında 101- Önceki dönemden devreden indirilecek KDV türü için açılış dışında ocak ayında devreden kdv bakiyesi varsa şubat ayı için dikkate alınmalı

KDV beyannamesi indirimler tabında 101- Önceki dönemden devreden indirilecek KDV türü için açılış dışında ocak ayında devreden kdv bakiyesinin  sonraki ay için dikkate alınması sağlanmıştır.

%d blogcu bunu beğendi: