Logo Tiger ERP Çözümleri, Logo GO Çözümleri, Logo Mali Müşavir 3 ve Logo Start 3 İçin Ara Sürüm (2.66.00.02)

Logo Tiger ERP Çözümleri, Logo GO Çözümleri, Logo Mali Müşavir 3 ve Logo Start 3 İçin Ara Sürüm (2.66.00.02)

Logo Tiger ERP çözümleri, Logo GO çözümleri, Logo Mali Müşavir 3 ve Logo Start 3 için geliştirilen 2.66.00.02 ara sürümü kullanıma sunuldu.

Sürümde Yer Alan Yenilikler

Kayıt No

Ürün

Tanım

Açıklama

WINERP-92907TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, START3, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSKağıt Olarak Düzenlenen İrsaliyelerin Matbudan Türünde e-İrsaliyeye Dönüştürülebilmesi İçin İrsaliye Tipine Matbu e-irsaliye Seçeneği Eklenmesinin SağlanmasıKağıt olarak kaydedilmiş irsaliyelerin e-İrsaliye’ye dönüştürülebilmesi için değiştir ile girilen kağıt irsaliye içerisine irsaliye tipi olarak matbu e-İrsaliye seçeneği eklenmiştir.
WINERP-92891TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSAlınan Hizmet Faturası Detaylar 2 Sekmesinde Personel ve Diğer Masraf Alanı İşaretliyken Belge Detayı Açıklamasının Masraf Formu Olarak Gelmesinin SağlanmasıAlınan Hizmet Faturası Detaylar 2 sekmesinde “Personel ve diğer masraflar” kutucuğu işaretli iken belge detayı açıklamasının “Masraf Formu” olarak gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-92547TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, START3, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSe-İrsaliye Kayıt İşleminde Zorunlu Alan Kontrollerinde Taşıyıcı Kodu veya e-İrsaliye Sürücü Bilgisinin Kontrol Edilmesinin Sağlanmasıe-İrsaliye kayıt işleminde taşıyıcı kodu zorunlu alan kontrolü taşıyıcı kodu veya sürücü bilgileri olarak güncellenmiştir. e-İrsaliye kayıt işlemi için herhangi birinin dolu olması yeterli olacaktır.
Sürümde Yer Alan İyileştirmeler
    
Kayıt No
Ürün
Tanım
Açıklama
WINTLS-8098TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSKullanılabilir Widgetlerde Akbank Olan Firmalarda Kets Docplace Çalışmasının SağlanmasıAkbank uygulamasının aktif olduğu durumda Kets doküman yönetim sisteminin kullanılamaması ile ilgili durumun düzeltilmesi adına Kets DocPlace klasöründeki dosyalar güncellenmiştir.
WINERP-92848TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS7194 Sayılı Binek Araçların Kısıtlanması Kapsamında Oluşturulan Alınan Hizmet Faturasında KDV Dahil Tutar Girilerek Muhasebeleştirildiğinde Oluşan Mahsup Fişinde Kuruş Farkı Oluşmasının DüzeltilmesiBinek araç giderleri hizmet kalemine ait KDV dahil olarak kesilen hizmet faturasının muhasebeleştirilmesi işleminde yaşanan kuruş farkı sorunu giderilmiştir.
WINERP-92831TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSMuhasebeleştirme Şekli Genel Seçiliyken Satış Faturası Toplu Muhasebeleştirme İşleminde Mahsup Fişine Ait Satır Bazlı Belge Detayının Yalnızca İlk Satır İçin Oluşmasının DüzeltilmesiMuhasebeleştirme şekli genel seçiliyken satış faturası toplu muhasebeleştirme işleminde mahsup fişine ait satır bazlı belge detayı yalnızca ilk satır için oluşması düzeltilmiştir.
WINERP-91936TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISEMillileştirme Fişinde Aynı Bilgili İki İthalat Operasyon Fişi Dosyası Çağrıldığında Hareket Miktarının Tüm Satırlarda Doldurulmasının SağlanmasıMillileştirme fişi içerisine aynı ithalat dosya numarasına sahip operasyon fişleri çağrıldığında hareket miktarı alanlarının tüm satırlar için doldurulabilmesi sağlanmıştır.
WINERP-92429TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, START3, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSe-İrsaliyenin Alıcıda İşlendi/Başarıyla Tamamlandı Statüsünde İptal Edilmesinin Düzeltilmesie İrsaliye “Alıcıda işlendi/başarıyla tamamlandı” statüsünde iptal edilememesi sağlanmıştır.
– GİB’e Gönderilecek,
– GİB’e gönderilemedi,
– GİB’de işlenemedi,
– Sunucuda hata alındı,
– İrsaliye Yanıtı Alındı
statülerinde iptal işlemi yapılabilmektedir.
WINERP-92727TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSİhracat Menüsü Altındaki İşlemler Seçeneği İçin Yetkisi Olmayan Kullanıcılarda İrsaliye Satırlarında F9 Menüde “e-İrsaliye Bilgileri” Seçeneğinin Gelmesinin Sağlanmasıİhracat menüsü altındaki İşlemler seçeneği için yetkisi olmayan kullanıcılarda irsaliye satırlarında F9 menüde “e-irsaliye bilgileri” seçeneği gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-92777TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, START3, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSFinans/İşlemlerde e-Fatura Mükellef Kontrol İşleminde Cari Hesaplar İçin Durum “e-İrsaliye kullanıcısı değil” Gelmekte ve Cari Hesap Kartında e-İrsaliye Seçili ise Onay İşareti Kalmasının DüzeltilmesiToplu e-Fatura Mükellef Kontrol işleminde düzenleme yapılarak, bazı kullanıcılarda karşılaşılan cari hesap e-İrsaliye mükellefi olmasına rağmen e-İrsaliye seçimi yapılmamış olarak geliyordu, kontrol işlemi sonucunda ilgili cari hesaplar için e-İrsaliye seçiminin işaretli gelmesi sağlanmıştır.

WINERP-93057

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, START3, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSe-İrsaliye Kullanılan Ambar Fişlerinde Matbu e-İrsaliye Kullanılmasının SağlanmasıKağıt irsaliye türünde kaydedilen ambar fişlerinin e-İrsaliye’ye dönüştürülmesi için “Değiştir” ile girilen kağıt türündeki malzeme fişi içerisine irsaliye tipi olarak “Matbu e-İrsaliye” seçeneği eklenmiş ve gönderiminin yapılması sağlanmıştır.
%d blogcu bunu beğendi: