LOGOCRM 1.49.00.00 Sürüm Duyurusu

Logo CRM Ürünleri 1.49.00.00 sürümü kullanıma sunulmuştur. Bu sürümde yapılan düzeltme ve geliştirmeler aşağıda yer almakta olup sürüm dosyalarına ftp sitemizden erişebilirsiniz.

  Önemli Duyuru : 

–   Logo CRM 1.47.00.00 versiyonu ile birlikte setup kurulumunda Logo Notifier Service programı kurulması seçimli hale getirilmiştir. Ayrıca Logo Notifier Service ürünün ücretli olan versiyonu bu sürümden itibaren Logo CRM setinde ücretsiz olarak verilecektir. 

–  Netsis ERP entegrasyonu varken birim ve birim çevrimleri ile ilgili düzenleme yapıldı. Logo CRM ve Netsis Rest api versiyonu v2 kullanıldığında; access token timeout hataları giderildi. Access token timeout hatası ile ilgili olarak refresh token devreye alındı. Ayrıca NetOpenX tarafında da arayüzden girilen Refresh token timeout süresi yetersiz kaldığından gerekli düzeltmeler yapıldı. NetOpenX 2.0.6.4 sürümü ile yapılan düzeltmeler aktif oldu. Netsis ERP müşterilerimizin Logo CRM 1.46.00.00 versiyonuna geçmeleri önerilmektedir.

–  Teklif menüsünde varyantlı ürün eklendiğinde, varyanta tanımlanan fiyat doğru gelmesi sağlandı. Bu durum Logo CRM 1.46.00.00 ve Tiger ERP 2.49.00.00 setleri ile düzenlenmiştir.

1.49.00.00 sürümüne özel uyari : 

–  Bölüm ve Satış Pazarlama altında bulunan bütün listview’ler için Dışa aktarım için ayrı bir erişim hakkı tanımlanmıştır,Kullanıcı erişim haklarında eklenmiştir.

–  LogoCRMRest üzerinden htttp://localhost/LogoCRMRest/api/v1.0/cities/{CityOid}/counties  isteğinde bulunularak şehirlere bağlı ilçelerin çekilmesi sağlandı.

–  Analiz nesnelerini update etmek uzun sürüyor ve timeout hatası alınıyordu. Bunun için update işleminin her login de değil IIS restart edildikten sonra bir defa çalışması sağlandı. Bununla beraber bir defa da olsa update işlemi yapılırken timeout hatasına düşmesini engellemek için Web.Config’deki “ExecutionTimeout” değeri set edilmelidir.  ExecutionTimeout saniye cinsindendir.

1.49.00.00 sürüm içeriği :       

 Kayıt NrTanım ve Açıklama
1XAFCRM-4058Firmalar
Netsis ERP entegrasyonunda firma kartlarında ERP–>Cari hesap ekstresinde kolon olarak vade tarihi görülmesi talep ediliyor.
Netsis  ERP entegrasyonunda, firma kartlarında ERP cari hesap ekstresine vade tarihi alanı getirildi.
2XAFCRM-4145Teklifler
Sevkiyat adresi alanında büyüteç simgesinden adres eklendiğinde, ERP senkronizasyon seçenekleri penceresi açılması talep edilmekte.
Sevkiyat adresi alanında mercek işaretinden adres eklendiğinde ERP senkronizasyon seçenekleri penceresinin açılarak adresin senkronize edilebilmesi sağlandı.
3XAFCRM-4662 
LogoCrmExchange Service çalıştığında işlemciyi %90-100 arasında kullanıyor.
LogoCrmExchange Service çalıştığında CPU kullanım optimizasyonu yapıldı.
4XAFCRM-4977Teklifler
Teklif Ürünleri
Teklif’e seçilen ürünün, ürün geçmişi alanına tarih ve ürün kodu kolonu eklenmesi talep edilmektedir.
Ürün geçmişi alanına; tarih, teklif Id ve ürün kodu kolonu eklendi.
5XAFCRM-5155Teklifler
Teklif Ürünleri
Tekliflerde kategori silindiği zaman, içerisindeki ürünlerinde silinmesi talep edilmekte.
Teklif kategorine eklenen “Kategori silindiğinde içerisindeki ürünleri de sil” parametresine bağlı olarak tekliflerde kategori silindiği zaman, içerisindeki ürünlerinde silinmesi sağlandı.
6XAFCRM-5204Güvenlik
Kullanıcı Erişim Hakları
Dışarı aktar erişim hakkının, iş akış nesnelereine göre yapılabilmesi talep edilmekte.
Bölüm ve Satış Pazarlama altında bulunan bütün listview’ler için Dışa aktarım için ayrı bir erişim hakkı tanımlanmıştır,Kullanıcı erişim haklarında bu seçenekler örneğin şöyle gözükecektir: Teklifler – Dışar veri aktarımı yapabilir Destek kayıtları – Dışar veri aktarımı yapabilir … Sadece “Dışa veri aktarımı yapabilir” seçeneği işaretlenmişse diğer menülerdeki Dışa aktar butonu kullanılabilir.
7XAFCRM-5205 
Teklif/Sözleşme bölümünde rapor önizleme yapıldığında, kaydedilen dosya adlarının varsayılan expression değere göre formatlanması talep edilmekte
Modelde Teklif nesnesi ve Destek kaydı nesnesi altına “ReportDisplayName” eklenmiştir. Teklif/sözleşme için varsayılan expression değeri “[ProposalId] + ‘_’ + [ActiveRevisalId] + ‘_’ + [ProposalFirm.FirmTitle]”. Destek kaydı için varsayılan expression değeri “[TicketId] + ‘_’ + [TicketFirm.FirmTitle]”. Rapor kaydedildiğinde dosya adları bu formata göre oluşacaktır. Expression değerlerini model editörden değiştirebilirsiniz.
8XAFCRM-5356Firmalar
Kullanıcı firma>ilişkili kayıtlar>yetkililer ekranında, firma yetkilisinin telefon numarasını silinemiyor
Admin yetkisi olmayan kullanıcının firmaya ilişkili yetkilinin telefonunu silebilmesi sağlandı.
9XAFCRM-5481 
Ana sektör değiştiğinde, alt sektör doğru güncellemiyor ve eski veri kalıyor.
Ana sektör değiştirildiğinde alt sektör alanı boşaltılacak şekilde geliştirme yapıldı.
10XAFCRM-5488 
Formatlanabilen şablon adında öndeğer seçilen şablon adı da gelmesi talep ediliyor.
Formatlanabilen şablon adında, öndeğer seçilen şablonlarda şablon adın da gelmesi sağlandı.
11XAFCRM-5534ERP Entegrasyonu
Netsis
LogoCRM’ de açılan carinin Netsis ERP ile entegrasyonunda ülke kodunu gönderememekte
1.49 seti ile birlikte adres veritabanı senkronizasyonu yapıldıktan sonra LogoCRM’ de oluşturulan carı kodlarının Netsis ERP ye gönderimi sağlanmıştır.
12XAFCRM-5704 
Teklif>Erp>diğer>işlem dövizi alanına birden fazla “Türk Lirası” tanımı geliyor
Teklif>Erp>diğer>işlem dövizi alanına birden fazla “Türk Lirası” tanımı geliyordu, düzeltildi.
13XAFCRM-5858Firmalar
Destek kaydı içerisinde seçilen firmanın düzenleme ekranı açılıyor ve adres alanında harita seçildiğinde IIS hatası alınıyor.
Firma lookup alanlardan düzelt ile açıldığında harita butonunun gelmemesi sağlandı.
14XAFCRM-5860 
Setrow toplu e-mail entegrasyonunda grup seçimi yapılamıyor
Setrow toplu e-posta entegrasyonunda grup seçimi yapılabilmesi sağlandı.
15XAFCRM-5863Teklifler
Teklif Ürünleri
Teklif içerisinde toplu adet değişiminde ürün içi indirimler sıfırlanıyor.
Teklif içerisinde toplu adet değişiminde ürün içi indirimlerin sıfırlanması hatası düzeltildi.
16XAFCRM-5864Teklifler
Teklif Ürünleri
Teklif ürünlerinde açılan extra alan LogoCRM web tarafında grid ile düzenlenebilirken Win-proposal’da düzenlenemiyor.
Teklif ürünlerinde açılan extra alanın Win-proposal’da düzenlenebilmesi sağlandı.
17XAFCRM-5926 
Netsis entegrasyonunda “Malzeme-Depolara Göre Kalanlar (Netsis)” raporu hatalı çalışıyor
Netsis entegrasyonunda “Malzeme-Depolara Göre Kalanlar (Netsis)” raporunun çalışması sağlandı.
18XAFCRM-5941 
Tüm ekranlarda çoğaltılan görünümler silinemiyor.
Çoğaltılan görünümlerin silinebilmesi sağlandı.
19XAFCRM-6028CRM Rest
Logo CRM rest ile şehirlere bağlı ilçelerin gelmesi talep edilmekte
LogoCRMRest üzerinden htttp://localhost/LogoCRMRest/api/v1.0/cities/{CityOid}/counties isteğinde bulunularak şehirlere bağlı ilçelerin çekilmesi sağlandı.
20XAFCRM-6031 
Tiger/Go ERP’ de cari indirim oranı satıra indirim olarak seçildiğinde LogoCrm’ de aksiyon alınmamaktadır.
Tiger’da cariye tanımlı satır indiriminin LogoCrm’de de uygulanması sağlandı. Not: Satır indirimi Tiger’da olduğu gibi ürün eklendikten sonra firma seçildiğinde devreye girmektedir.
21XAFCRM-6048Yakınımdakiler
Yakınımdakiler ekranında kişi adresi gelmiyor
Yakınımdakiler menüsüne kişi adreslerinin gelmesi sağlandı.
22XAFCRM-6070Aktiviteler
Aktiviteler listview ekranındaki firma adresi satırında arama yapılamamaktadır.
Aktiviteler liste ekranındaki firma adresi satırında arama yapılabilmesi sağlandı.
23XAFCRM-6071Paylasimlar
Paylaşımların tekrar düzenlenip kaydedilebilmesi talep edilmekte
Paylaşımlar ekranında paylaşılan tüm paylaşımlar okuma modunda görüntülenecektir. Kullanıcı sadece kendi paylaşımlarını, Paylaşımlarım (liste) görünümünden düzenleyebilecektir.
24XAFCRM-6128Diğer
Logo Crm kullanıcı şifresinde özel karakterler bulunduğunda CRMApp başlatılamıyor.
Logo CRM kullanıcı şifresinde özel karakterler bulunduğunda CRMApp’in başlatılamaması hatası düzeltildi.
25XAFCRM-6136 
Teklif list view ekranında validasyon kuralı çalışmamakta
Teklif liste ekranında tanımlanan validasyonun çalışması sağlandı.
26XAFCRM-6137 
Firma birleştir işlemi sonrasında eklenmiş olan aktivite, destek kaydı, teklif gibi menülerde kişi bilgisi silinmektedir.
Firma birleştir işlemi sonrasında eklenmiş olan aktivite, destek kaydı, teklif gibi menülerde kişi bilgisi siliniyordu, düzeltildi.
27XAFCRM-6240 
Netsis ERP’ye sipariş olarak aktarılırken, teklif ürünün döviz türü dolu olmasına rağmen sipariş satırına “0” olarak aktarılıyor.
Netsis ERP’ye sipariş olarak aktarılırken, teklif ürünün döviz türü dolu olmasına rağmen sipariş satırına “0” olarak aktarılıyordu,düzeltildi.
28XAFCRM-6252 
MT_Firm_Lookup_Listview Görünümünde kolon silince, o alanda aratma yaptığımızda IIS hatası gelmektedir.
MT_Firm_Lookup_Listview Görünümünde kolon silinip, o alanda aratma yapıldığında alınan IIS hatası düzeltildi.
29XAFCRM-6259 
Responsive temada üst menüde yer alan butonlar içerisine “vazgeç” seçeneğinin eklenmesi talep ediliyor.
Responsive temada üst menüde yer alan butonlar içerisine “Vazgeç” eklendi.
30XAFCRM-6298 
Responsive temada “…” ile gelen ikonların ve olmayan başlıkların eklenmesi
Responsive temada “…” ile gelen ikonların ve olmayan başlıklar eklendi.
31XAFCRM-6301 
Responsive temada, aktivite planla ekranındaki yenileme işleminde hata alınmaktadır.
Aktivite planlamada yenileme işlemine birden fazla basınca alınan “Unable to cast object of type ‘ModelDashboardView’ to type ‘DevExpress.ExpressApp.Model.IModelObjectView’.” hatası düzeltildi.
32XAFCRM-6317 
Teklif revize edildiğinde, tarih alanın günün tarihi olması talep edilmektedir.
Teklif revize edildiğinde, tarih alanın günün tarihi olması sağlandı.
33XAFCRM-6336 
CRMApp ile aktarımda özel karakter problemi
CRMApp ile aktarılan ürün ve firma kodunda özel karakter olması durumunda aktarım yapılamıyordu, düzeltildi.
34XAFCRM-6352 
Mac cihazlarda responsive tema ile çalışılırken, işlem pencerelerinin tamamı görüntülenmemektedir.
Mac cihazlarda teklif ürünü eklerken butonlar ekrana sığmıyordu düzeltildi.
35XAFCRM-6358 
Teklif ürün ekranında ürün listview ekranında düzenleme işlevi yapıldıktan sonra IIS uygulama hatası alınıyor.
Teklif ürün ekranında ürün liste ekranında grid ile düzenleme yapıldığında alınan IIS hatası düzeltildi.
36XAFCRM-6390 
Adres veri tabanı senkronizasyonunda “”Authentication” is not a valid option name for MySQL UniProvider” hatası alınmaktadır.
Senkronizasyonun ne durumda olduğunun, başlayıp bittiğinin Integrator log’unda gösterilmesi sağlandı.
37XAFCRM-6440 
Teklif ürünler menüsünde promosyon seçeneği, entegrasyon seti yoksa gelmiyor.
Teklif ürünler menüsünde promosyon ekleme butonunun enterasyon seti yok iken de gelmesi sağlandı.
38XAFCRM-6458Teklifler
Teklif detay ekranında “Kaydet ve Kapat” işlevi çalışmıyor
Teklif detay ekranında “Kaydet ve Kapat” işlevi çalışması sağlandı.
39XAFCRM-6468 
Winproposal teklif ürün ekranında, ürün eklendikten sonra kaydet butonu sonrasında yenile butonuna tıklandığında ürün bilgisi sıfırlanıyor.
Winproposal teklif ürün ekranında, ürün eklendikten sonra kaydet butonu sonrasında ürün açıklamalarının silinmesi hatası düzeltildi.
40XAFCRM-6472 
WinProposal da teklifin aktif revizesi değiştirildiğinde, teklif ürün ekranındaki alt toplamlar sıfırlanmaktadır.
WinProposal’da teklifin aktif revizesi değiştirildiğinde, teklif ürün ekranındaki alt toplamların sıfırlanması hatası düzeltildi.
41XAFCRM-6473 
WinProposal içerisinde teklif revize edilirken firma satırı silinmektedir.
WinProposal içerisinde teklif revize edilirken firmanın silinmesi hatası düzeltildi.
42XAFCRM-6507Diğer
Analiz tabloları fazla olan müşterilerde login sırasında uzun süre bekliyor ve browser’da connection timeout oluyor.
Analiz nesnelerini update etmek uzun sürüyor ve timeout hatası alınıyordu. Bunun için update işleminin her login de değil IIS restart edildikten sonra bir defa çalışması sağlandı. Bununla beraber bir defa da olsa update işlemi yapılırken timeout hatasına düşmesini engellemek için Web.Config’deki “ExecutionTimeout” değeri set edilmelidir. ExecutionTimeout saniye cinsindendir.

4.7.00.00 sürüm içeriği :                      

 

 Kayıt NrTanım ve Açıklama
1NTFY-38 
Ekleme tarihi yerine son kontrol edilen kayıt tarihi alınması talep edilmekte
Servis durdurulup ve sonra başlatıldığında aradaki oluşan kayıtlar için gönderim yapılamıyordu. Aradaki kayıtlarında servis başladığında gönderilmesi sağlandı.
2NTFY-66 
Serbest Sql kuralında her kayıt için bir bildirim seçildiğinde, ilk e-mail’i aldığı adrese bildirim gönderiyor
Logo Notifier service üzerinde birden fazla sonuç dönen kuralın sadece satır içerisindeki ilgili email adresine bildirim gönderilmesi sağlandı.
3NTFY-161 
Logo Notifier Service e-posta ayarına exchange seçeneği eklenilmesi talep edilmekte
Logo Notifier Service e-posta ayarlarına “Exchange” seçeneği eklendi.
4NTFY-175 
Logo Notifier service üzerinde birden fazla sonuç dönen kuralın sadece satır içerisindeki, ilişkili e-mail adresine gönderilmesi talep edilmekte.
Logo Notifier service üzerinden gönderilen mail “Her bir kayıt için ayrı bildirim oluştur ve o kayıttaki adrese gönder.” seçeneği ile birden fazla sonuç dönen kuralın sadece satır içerisindeki ilgili email adresine bildirim gönderilmesi sağlandı.
5NTFY-182 
Logo Notifier Service içerisindeki kural tanımlarının export/import işlemini desteklemesi talep edilmektedir.
Logo Notifier Service kurallarında export ve import işlemlerinin desteklenmesi sağlandı. Kurallar json uzantılı dosyalar olarak iki şekilde export edilir. 1. Bağlantı üzerinden, o bağlantı altındaki tüm kurallar. 2. Seçili olan kural üzerinden. Import işlemi için kuralların eklenecek olduğu bağlantının seçilmesi gerekilidir.
6NTFY-212 
Logo Notifier Service’ den SSL kullanılarak e-mail gönderimi yapılamıyor.
SSL kullanılarak mail gönderilebilmesi sağlandı.
7NTFY-240 
Logo Notifier Service e-posta ekranına “Test e-mail” butonu eklenmesi talep edilmekte
Logo Notifier Service ‘de e-posta ayar ekranına test e-mail butonu eklenerek yapılan ayarların kontrol edilebilmesi sağlandı.
%d blogcu bunu beğendi: